Tula Tungkol Sa Magulang – 20 Maikling Tula Tungkol Sa Magulang

TULA TUNGKOL SA MAGULANG – Sa araling ito inyong matutunghayan ang ang mga kinalap at pinagsama-samang tula tungkol sa dakilang pagmamahal at pasasalamat sa magulang ng mga makatang Pilipino. Ang mga halimbawa ng maikling tula tungkol sa kadakilaan ng mga magulang ay nanggaling sa mga tunay na nadarama o galing sa puso ng mga sumulat.

Ang mga tula tungkol sa magulang ay nagpapakita ng pagmamahal ng mga magulang sa tahanan. Hindi biro ang ginagampanang papel ng mga magulang sa ating tahanan. Sila ang pinakamahalagang bumubuo sa isang tahanan dahil ang ina at ama ang kumakalinga at nagtuturo ng mabubuting asal sa mga anak. Bagama’t isang malaking hamon ang magpalagi at mag-aruga ng mga anak. Kaya ang simpleng pagyakap o paghalik at pagsabi ng- Salamat Nanay at Tatay, mahal ko po kayo ay napakasarap sa pakiramdam para sa ating mga magulang.

Sana ang mga tula tungkol sa magulang ang magsilbing inspirasyon upang mas mahalin at pahalagahan pa natin ang ating mga magulang. Pahalagahan at sundin ang mga mabubuting aral nila upang ito’y maipamana din natin sa ating mga anak sa susunod pang mga henerasyon.

See also: Tula Tungkol Sa Wikang Filipino

20 Halimbawa ng Tula Tungkol sa Magulang

Tula Tungkol Sa Magulang – 20 Halimbawa Ng Tula Tungkol Sa Magulang (Pagmamahal At Paggalang Sa Ina At Ama) 2021

TULA TUNGKOL SA MAGULANG 2021 - 20 HALIMBAWA NG TULA TUNGKOL SA MAGULANG
TULA TUNGKOL SA MAGULANG 2021 – 20 HALIMBAWA NG TULA TUNGKOL SA MAGULANG

Ipagpatuloy lang ang pagbabasa hanggan sa dulo nang artikulong ito para makita mu ang mga nilalaman ng bawat isang maikling Tula Tungkol sa Magulang. Nawa kayo ay masiyahan at maging inspirasyon ang mababasa ninyong mga halimbawa ng tula tungkol sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang.

Ang Ibon na Kinulong sa Haula

Ang tulang pinamagatang Ang Ibon na Kinulong sa Haula ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Ako ay katulad sa ibong kinulong sa haula.
Kinulong ako dito ng aking sariling pamilya.
Pinanganak at lumaki, malungkot at magisa.
Tanging ako ng, nagtanda ng walang kasama.

Ang aking haula ay maganda.
Iwan ng magulang, ito ay pamana.
Perpekto itong lahat sana,
kung meron akong kasama.

Lumaking malamig sa tao, kahit sa sariling pamilya,
ayaw kong ganito, magbago ako sana,
sa salang ito ako ay nakokonsensiya,
Puso ko tigilan mo na ito, ako’y nagmamakaawa.

Nayong panahon nakalaya na ako sa haula,
pero di ko parin matigil ang panlalamig sa aking pamilya.
Ito ang pagsisikapan ko, ito ang aking pangako.
Ang relasyon ko sa aking pamilya ay magbabago.

Tula tungkol sa magulang ni Nathaniel Anthony T. Jubac

Tula Para sa Magulang

Ang tulang pinamagatang Tula Para sa Magulang ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Lagi silang nandiyan para sa iyo
Minamahal ka nila ng buong-buo
Pinangangalagaan ka’ng husto
At sila ang mga magulang mo.

Sobrang maaga bumabangon
Nagtratrabaho hanggang hapon
Kahit pagod basta may maahon
Para mayroon ka lang pambaon.

Pag may ikinakatakot ka
Sa kanila ka pumupunta
Nakikinig sa pangangailangan mo
Ginagawa ang lahat para sa iyo.

Ginagabay ka at tinutulungan
Harapin ang iyong dinadaanan
Sila’y dapat respetuhin at mahalin
Dahil sa kanila ika’y may makain.

Tula tungkol sa magulang ni Isaiah M. Apolinario.

Para Sa Aking Ama At Ina

Ang tulang pinamagatang Para Sa Aking Ama At Ina ay isang halimbawa ng tula tungkol sa pagmamahal sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Maaga pa lang ay gising na si Ina.
Tinig nya ang naririnig sa pagmulat ng aking mga mata.
“Anak, bangon ka na riyan nang hindi ka mahuli sa eskwela.”
At habang sa kusina si Ina nga’y abalang-abala,
Napansin kong ang mga damit kong pang-eskwela’y handa na.
Sa aking pag-upo sa hapagkainan
Nariyan si Inang handa akong pagsilbihan.
At habang ninanamnam ko ang paburito kong almusal,
Napatigil ako’t napatanong kay Inang mahal.
“Ina, Nasaan po si Ama?”
Saglit ay napahinto sa pagsisilbi si Ina.
Sagot niya’y, “Anak, kanina pa pumunta sa trabaho ang iyong Ama.”
Naaalala ko pa rin ang palaging sinasabi sa akin ni Ama,
“Pagbutihan mo anak ang iyong pag-aaral
Nang makatapos ka’t makahanap ng trabahong marangal.”
Dagdag pa niya, “Nagta-trabaho kami para sa iyong pag-aaral.
Titiisin namin ang hirap at pagod makapagtapos ka lamang.
Wala man kaming kayamanang maipapamana,
Hangad lang namin ay ang iyong magandang kinabukasan.
Para rin sa iyo ito mahal naming anak.
Kaya’t sana’y iyo itong pahalagahan.”
Tila ang mga salitang ito’y tumatak na sa aking isipan.
Dala-dala ko palagi kahit ‘di lubusang nauunawaan.
Ang mura kong isipan ay tila ‘di pa handa
Sa pag-unawang lubos nang ganitong mga salita.
Matapos ang almusal ay handa na ang mainit na tubig na pampaligo.
Ngunit hirap pa rin si Ina na ako’y paliguan sa banyo
Ako’y tila parang kiti-kiting malikot na malikot
Ang nasa isip ko na lang palagi ay ang paglalaro.
Mula sa pagsuklay ng aking magulong buhok
Hanggang sa pagsintas ng aking mga sapatos,
Si Ina pa rin ang nagti-tiyagang nag-aayos.
Takbo rito, lakad doon; Upo rito, tayo roon.
Walang sawang si Nanay sa akin ay habol nang habol.
Maging sa paghatid sa pinto’y gawain ni Nanay nang buong puso.
Naghihintay hanggang sa ako nga ay makalayo.
Bigkas ng damdamin, “Ingatan N’yo po ang anak ko, Panginoon.”
Noo’y ‘di pa batid ng mura kong isipan ang ganoong mga kaganapan.
Subalit sa aking pagtanda’y akin nang napagtantuan.
Sa tuwing kapiling ko si Ina at si Ama,
Pakiramdam ko’y malayo ako sa anumang masasama.
Sila ang nagsisilbi kong pananggalang
Sa anumang dumarating na kapahamakan.
Wala nang hihigit pa sa aking mga magulang
Kahit pa sila’y magka-utang-utang
Matustusan lamang ang aking pangangailangan.
Ilang oras na kaya ang ibinigay sa pagpupuyat
Simula pa nang ako’y sanggol pa lamang?
Gaano na kayang karaming dugo’t pawis ang inialay
Maituwid lamang ang aking buhay?
Ilang beses na kayang ininda ang sakit ng tuhod
Maihatid lamang ako nang buo at maayos?
At sa tuwing matigas ang aking ulo
Paano nila nagagawang magtiis kahit ‘di ako tumitino?
Hindi ko noon napapansin ang kanilang pagsasakripisyo.
Akala ko pa nga’y ang malas na ng mundo ko.
Maraming mga panahong nais kong kumawala sa pagkagapos.
At sinusubukang humanap ng paraan upang lubusang makalayo.
Pero dahil sa pagsisikap at pagmamahal na tunay
Ay hindi napahamak ang aking mapag-rebeldeng buhay.
Si Ama at Ina pa rin sa tuwina ay handang umagapay.
Dahil sa kanila, ako’y nagkaroon ng katatagan at pagpupugay.
At sa Panginoon ako nga’y tinuruang manalig.
Dahil Siya ang magbibiyaya para sa aking ikabubuti.
Malimit ko mang sambitin at minsan pa nga’y pilit,
“Mahal na mahal ko kayo!”, ‘Yan ang sigaw ng aking damdamin.
Salamat po sa inyong pag-aaruga.
Salamat po sa inyong pagkalinga.
Salamat po sa inyong pagti-tiyaga.
Salamat po sa inyong pagdurusa.
Salamat po sa inyong pag-uunawa.
Salamat po sa inyong suporta.
Salamat minamahal kong Ama at Ina.

Tula tungkol sa magulang ni Jay-R “Rex Revol” Altoveros.

Tula Tungkol Sa Magulang – 20 Halimbawa Ng Tula Tungkol Sa Magulang (Pagmamahal At Paggalang Sa Ina At Ama) 2021

Ang Aking Pamilya

Ang tulang pinamagatang Ang Aking Pamilya ay isang halimbawa ng tula tungkol sa pagmamahal sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Sa mundong ito, simula nang ako’y mabuhay,
Ang mga magulang ko ang aking taga gabay.
Sa mundong puno ng lungkot at problema,
Hindi nila ko hinayaang mag-isa at walang kasama.

Sa loob ng labing-anim na pagkabuhay ko sa mundo,
Nagpapasalamat ako sa mga magulang ko.
Mula sa araw ng aking pagsilang, sila’y nasa tabi.
Hindi nila ko hinayaan hanggang sa ako’y lumaki.

Laking pasasalamat ko sa kanilang pag-aalaga
Pagkat ako’y lumaki nang maayos at may kwenta.
Kapag may problema, laging nariyan para umalala
Dahil sa ako’y mahal at anak nila.

Bilang isang anak, hindi man ako perpekto.
Ayos lang dahil sila nama’y mahal ko.
Hindi ko man ipakita ang pagmamahal na ito
Alam kong nararamdaman ito ng kanilang puso.

Salamat sa inyo, aking ama’t ina.
Sa walang sawa niyong pagsuporta.
Alay ko sa inyo ang matatanggap na medalya,
Kapalit ng inyong maayos na pag-aaruga.

Tula tungkol sa magulang ni Julie Ann F. Rosario.

PASASALAMAT SA AKING MAGULANG

Ang tulang pinamagatang PASASALAMAT SA AKING MAGULANG ay isang halimbawa ng tula tungkol sa pagmamahal sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Ang buhay kong ito’y sa inyo nagmula Pangalawa sa diyos na siyang lumikha
Utang ko sa inyo ang aking hininga
Minahal,hinubog ng inyong kalinga

Mga sakripisyo’y sadyang hindi biro
Mula ng akoy iniluwal sa mundo
Pag-ibig na iniukol saki’y totoo
Pagmamahal ninyo nagsilbing lakas ko

Akoy tinuruan ng magandang asal
Kahit na mahirap akoy pinag-aral
Upang di mapariwara ang aking buhay
Diplomang natanggap sa inyo ini-alay

Ngayon ang buhay ko ay sadyang kay-palad
Pangarap koy unti-unting natutupad
Itoy bunga ng nyong dakilang paglingap
Sa king pusoy walang hanggang pasasalamat.

Tula tungkol sa magulang ni Joey Ann De Cadiz.

Ang Aming Magulang

Ang tulang pinamagatang Ang Aming Magulang ay isang halimbawa ng tula tungkol sa pagmamahal sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Sa isang mag-anak ay meron pa kaya
Na sa ama’t ina’y higit pang dakila
Na kahit sa angkang mahirap nagmula
Ang para sa anak, lahat ay ginawa

Sa paaralan ay di man nakatuntong
Mataas na aral di man nagkaroon
Binigyan ang anak ng pagkakataon
Na sa kahirapan ay mangakaahon

Di man napatira sa bahay na mansion
Ng malaking yaman di man nakaipon
Ang yaman nila ay sa anak naroon
Wala sa salapi kundi edukasyon

Ang amin pong ina ay tubong Montalban
At ang aming ama’y San Mateo naman
Ng anim na anak ay biniyayaan
Hanggang sa lumaki’y pawang ginabayan

Sa tamang ugali sila ay hinubog
Marunong magtiis kahit kinakapos
Mga pinalaki na mayroong takot
Sa batas ng tao at batas ng Diyos

Nang ako’y bata pa, natatandaan ko
Ang aming almusal lamang ay kung ano
Pan de sal na simple at walang palaman
Kapeng walang gatas lamang ang kasabay

Kung bakit gano’n lang, di dapat pagtakhan
Ay sadyang matipid ang aming magulang
Di ubos-biyaya kung may tinago man
Ang bukas ang laging pinaghahandaan

At tanda ko pa rin na kapag Deciembre
Sa Divisoria na sila’y namimili
Ng tela, damit at iba pang kalakal
Upang ipamalit ng tag-aning palay

Kaya laging puno yaong aming bangan
May pambentang bigas at panglaman sa tiyan
Hindi man marangya ang hapag kainan
Sumala sa oras, kami’y hindi naman

Noong Second World War, hinuli ng Hapon
Ang aming ama at saka ikinulong
Tumingin sa amin habang wala siya
Ay ang aming ina at wala nang iba

Nagawa niya iyon habang inaalam
Ang aming ama ba’y naroon kung saan
May dalang pagkain na pangtawid-gutom
Para sa ‘ming ama na hindi matunton

Ginawa niya iyon lakad-takbo lamang
Sa panahong iyon na walang sasakyan
Hindi iniinda ang init ng araw
Ng tungkol kay ama’y makabalita lang

Ang pasasalamat namin ay sa Diyos
Nang higit sa isa, dalawang linggo halos
Ang aming ama ay bigla lang sumipot
Yayat na katawan may sugat at galos

Ikinuwento niya hirap na sinapit
Sa kamay ng mga sakang na pa’y singkit
Dahil daw sa gutom at matinding uhaw
Sila’y nagsiinom sa isang ‘dirty’ bowl

Sa bawat pamilya ay may’rong bayani
Na ng karangalan ay dapat umani
Sila’y walang iba kundi ang magulang
Na dapat mahalin at ating igalang.

Tula tungkol sa magulang ni Pacific Hernandez.

Tula Tungkol Sa Magulang – 20 Halimbawa Ng Tula Tungkol Sa Magulang (Pagmamahal At Paggalang Sa Ina At Ama) 2021

Sa Aking Mga Magulang

Ang tulang pinamagatang Sa Aking Mga Magulang ay isang halimbawa ng tula tungkol sa pagmamahal sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Kayo ang dahilan ng aking hininga
Ako ay nabuo sa inyong kalinga,
Pag-ibig na wagas, totoo’t dakila,
Ang siyang nagbigay ng lakas ko’t sigla.
Hinubog ang aking damdamin at diwa,
Kasama ko kayo sa ngiti ko’t luha.

Sa aking pagtulog sa gabing madilim,
Nagbabantay kayo hanggang sa mahimbing,
Hindi hahayaang lamok ay kagatin,
Pati na ang init, pilit papawiin,
At kung ako ma’y tuluyang magising,
Nakangiti kayong sasalubong sa akin.

Hindi nga maliit ang sakripisyo n’yo.
Simula nang ako’y maging isang tao,
Kaya naman ako’y may mga pangako
Mga utos at hiling ay susundin ko,
Igagalang kayo at irerespeto,
At mamahalin sa buong buhay ko!

Tula tungkol sa magulang ni Jerome Apilla.

Para sa Aming mga Magulang

Ang tulang pinamagatang Para sa Aming mga Magulang ay isang halimbawa ng tula tungkol sa pagmamahal sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Salamat Nanay
Salamat Tatay
Marami pong salamat sa gabay
At lalong lalo na sa pagmamahal nyong tunay.

Marami na po kayong naisakripisyo sa amin
At sana ay pabayaan nyo kaming ito’y pawiin
Mga iniinda nyong sakit
At lahat ng inyong hirap na binibitbit.

Patawad po sa minsang aming mga naturan
At sa mga kalayawan
Sa mga pagsuway
At sakit ng ulo na aming binigay.

Kahit kami ay
minsang naging suwail
Andyan parin kayo
At kami’y di itinakwil.

Nanay tatay,mama at papa
Ano man ang aming tawag sa inyo
Pakatandaan po sana ninyo
Na nag-iisa lang po kayo dito sa aming mga puso.

Tula tungkol sa magulang ni Joshelle Rose Chua.

Tula Para sa Aking Mahal na Magulang

Ang tulang pinamagatang Tula Para sa Aking Mahal na Magulang ay isang halimbawa ng tula tungkol sa pagmamahal sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Akoy gumawa ng isang tulain
Para sa mga idolo kung tawagin
Sila ang nagpalaki at nagaruga sa akin
The best sa buhay ko na aking maituturing

Nang akoy isilang sa mundong ibabaw
Ngiti sa labi ng aking mga magulang
Parang akong isang anghel na nakahahalinang pagmasadan
Kinasabikang hawakan ni ayaw pang bitawan

Nang akoy lumaki at magkaisip
Magagandang aral sa akin ay pinasasambit
Bawat letra at pangungusap ay aking isinasaisip
Upang kahit saan man ako naroon ay aking mabitbit

Kayo ang dahilan ng aking paghinga
Ako ay lumaki sa inyong kalinga
Pag-ibig na wagas at napakadakila
Hinubog ang damdamin isip ko at diwa

Kaya’t nagpapasalamat ako sa aking mga magulang
Na nagsisikap magtrabaho umulan man o umaraw
Ano mang pagod at hirap ang kanilang maranasan
Mabuhay lang at maibigay ang aming mga pangangailangan

Kaya’t sa bawat hakbang sa landas kung tatahakin
Masasayang ala-ala ay aking gugunitain
Lahat ng pangarap ko ay aking tutuparin
At sa dulo ng daan kaligayahan ay kakamtin

Araw,buwan,at taon pa man ang aking paghihirap
At kahit ano mang pagsubok ang aking hinaharap
Mananatiling matibay at magsusumikap
Minamahal kong mga magulang kayo ang inspirasyon ko sa aking mga pangarap.

Tula tungkol sa magulang ni Saira.

Tula Tungkol Sa Magulang – 20 Halimbawa Ng Tula Tungkol Sa Magulang (Pagmamahal At Paggalang Sa Ina At Ama) 2021

Salamat sa Inyo

Ang tulang pinamagatang Salamat sa Inyo ay isang halimbawa ng tula tungkol sa pagmamahal sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Sa mundong ito, simula nang ako’y mabuhay,
Ang mga magulang ko ang aking taga gabay.
Sa mundong puno ng lungkot at problema,
Hindi nila ko hinayaang mag-isa at walang kasama.

Sa loob ng labing-anim na pagkabuhay ko sa mundo,
Nagpapasalamat ako sa mga magulang ko.
Mula sa araw ng aking pagsilang, sila’y nasa tabi.
Hindi nila ko hinayaan hanggang sa ako’y lumaki.

Laking pasasalamat ko sa kanilang pag-aalaga
Pagkat ako’y lumaki nang maayos at may kwenta.
Kapag may problema, laging nariyan para umalala
Dahil sa ako’y mahal at anak nila.

Bilang isang anak, hindi man ako perpekto.
Ayos lang dahil sila nama’y mahal ko.
Hindi ko man ipakita ang pagmamahal na ito
Alam kong nararamdaman ito ng kanilang puso.

Salamat sa inyo, aking ama’t ina.
Sa walang sawa niyong pagsuporta.
Alay ko sa inyo ang matatanggap na medalya,
Kapalit ng inyong maayos na pag-aaruga.

Tula tungkol sa magulang mula sa Maikling Tula.

Sa Aking mga Magulang

Ang tulang pinamagatang Sa Aking mga Magulang ay isang halimbawa ng tula tungkol sa pagmamahal sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Ang isang ina ay ilaw,
Takbuhan ng mga nadidimlan
Sa lahat ng katanungan
Siyang nagbibigay kasagutan

Ang isang ama’y haligi,
Sumusuporta at humahalili
sa mga mahina at naaapi.
Lakas niya’y bukod tangi.

Ang isang ate/kuya ay kaibigan
Kakwentuhan at kalokohan
Hindi ka pababayaan
Lalo kung wala ang mga magulang

Saan man bumaling ang mga mata
Saan man mapadpad ang mga paa,
Laging nariyan ang mga ina, ama,
Nariyan lagi ang mga ate at kuya

Sa dugo man o lahi ay hindi katulad
Paggabay ay handa nilang ialay
Buo ang paniniwala nilang kaya ko ang anuman
Mahina man ang aking kumpiyansa’t kalooban

Kaya naman sa mga magulang kong iiwan,
Pasasalamat ang aking panambitan
Tingin ko man sa sarili ko’y walang kabuluhan
Dahil sa kanila’y napuno ang buhay ng saysay

Sa bagong mundong aking tatahakin,
Masasayang alaala ang gugunitain
Mga natutuhan ang laging sasariwain
At tiyak na sa dulo ng daan,

Kaligayahan ang kakamtin.

Tula tungkol sa magulang ni Krizelle R. Talladen.

Aking mga Magulang

Ang tulang pinamagatang Aking mga Magulang ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Ako ay gumawa ng isang tulain
Para sa mga idolo ko kung tawagin
Sila ang dahilan ng aking paghinga
Aking mga magulang ang magiging tema.

Aking mga magulang kami ay minahal
Kami pinalaking may mabubuting asal
Lahat ay ginawa para kami ay mapasaya
Nagtrabaho at nagkayod upang buhay namin ay guminhawa.

Ako ay nabuo sa kanilang kalinga
Pag-ibig na wagas totoo’t dakila
Ang siyang nagbigay ng lakas ko’t sigla
Hinubog ang aking damdamin at diwa.

Di nga maliit kanilang sakripisyo
Simula ng ako’y maging isang tao
Kaya naman po ako’y may mga pangako
Inyong pakingga’t suriin kung gusto niyo.

Mga utos at hiling ay susundin ko
Aalagaan sa paraang alam ko
Igagalang sila at irerespeto
Mamahalin sila sa buong buhay ko!

Walang hanggang pasasalamat aking iaalay
Sa mga magulang kong sa akin ay gumabay
Sa lahat ng oras ay nagiging karamay
Aking mga magulang na mamahalin ko habang buhay.

Tula tungkol sa magulang ni Roselle Pongpong.

Tula Tungkol Sa Magulang – 20 Halimbawa Ng Tula Tungkol Sa Magulang (Pagmamahal At Paggalang Sa Ina At Ama) 2021

Magulang

Ang tulang pinamagatang Magulang ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Mabubuting magulang ilalarawan,
Ang kanilang nagawang kaligayahan,
Marapat lamang bigyan ng kapurihan,
Walang hanggang pag-ibig ay ilalaan,
Para sa haligi’t ilaw ng tahanan.

Masayang araw ng aking pagkabata,
Ang kaginhawaan ay aming panata,
Masayang pagdiriwang ay ikakanta,
Natatanging magulang ay sinisinta,
Pag-ibig ng pamilya’y hindi nalanta.

Naging masaya simulang kamusmusan,
Sa aking isipan ay nakalarawan,
Sa aming bahay palaging may sayawan,
Hanggang ngayon dama ko ang katamisan,
Magulang ang tangi kong inaasahan.

Mag-aral mabuti ang naging litanya,
Upang ang buhay mo ay maging malaya,
Buhay ng magulang ay handang itaya,
Paghihirap ay kanilang kayang kaya,
Kapagka magulang kasama’y masaya.

Paghihirap ay kanilang titiisin,
Pawis sa noo’y kanilang papawiin,
Masakit na likuran hihlurin,
Maunlad na pamumuhay pipilitin,
Pagmamahal sa pamilya’y pupunoin.

Pagdurusa ay kanilang hihigupin,
Kayod kalabaw ang nagiging gawain,
Bumabaha man, nagtratrabaho pa rin,
Upang sa pamilya ay may mapakain,
Pasalubong sa anak di lilimutin.

Napakalakas ang pag-ihip ng hangin,
Ang sariwang hangin aking lalanghapin,
Bagong araw na darating salubungin,
Matibay na pamilya ay nasa atin,
Naging matatag dahil sa panalangin.

Sa hapag ng hirap, magsikap manalo,
Ang magulang ay hindi magpapatalo,
Masaya kami tuwing salo-salo,
Liwanag ng pag-asa’y naging sulo,
Problema ng buhay tayo’y mananalo.

Tula tungkol sa magulang ni Realine Mañago.

May Panahon Pa upang Sila ay Mahagkan

Ang tulang pinamagatang May Panahon Pa upang Sila ay Mahagkan ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Isinilang ka ng puno ng kagalakan
Ngiti sa labi ng iyong mga magulang ay nahagkan
Ikaw noon ay mumunting anghel na nakakahalinang pagmasdan
Kinasasabikang hawakan na halos ay ayaw nang bitiwan.

Unti-unti ikaw ay lumalaki na
Sinimulan mo na din gumuhit kahit na ang magbasa
Aral mula sa iyong mga magulang ay iyong nabibihasa
Ikaw ay nagging magalang at masunuring bata.

Dumating ang panahon ikaw ay nakatuntong na sa mataas na paaralan
Unti-unti mo nang nakikilala ang iba’t-ibang ugali ng iyong mga kaibigan
Naramdaman mo na ding humanga sa iisang nilalang
Na hindi mo inasahan na mamahalin mo din gaya ng iyong mga kapatid at mga magulang.

Ngayon ikaw na ay nakapagtapos at maayos na ang kinalalagyan
Abala na sa trabaho at nag ibang bayan
Hindi mo na mabalikan mga gawaing gustong gusto mong balikan
Sapagka’t iyong dahilan ikaw ay wala ng panahon upang mga ito’y gawin pa kinabukasan.

Hindi mo naramdaman na bawat oras ay tumatakbo
Tuloy-tuloy ang pagtanda ng mga magulang mo
Lingid sa iyong kaalaman pag-aaruga nila ay nananatili para sa’yo
Sa bawat araw at gabing ika’y iniisip at nasusulyapan na lamang sa mga larawan mo.

Ikaw ay babalik na sa lupang nakagisnan
Upang dalawin ang iyong mga kapatid at mga magulang
Ikaw ay asensado na halos mga nakagawiang bagay ay nalimutan
Ngunit iyong mga ala-ala ay patuloy padin ibinabahagi sa iyo ng iyong mga naiwang mga magulang

Naramdaman mo ba ang pagpapabago mula sa kanilang pagmamahal?
O dumagdag pa ito sa pagkasabik nila sa iyo ng pagkatagal-tagal
Mga magulang ay hindi nakalilimot kailanpaman
Patuloy ka pa din ipagmamalaki at sasambiting paulit-ulit ang iyong pangalan.

Pangalan na kanilang naisip noon iyong kapanganakan
Pangalan ng kanilang minamahal kahit madalang
Na lamang na pagmasdan
Kung iyong nararamdaman ang tulang ito.

May panahon pa upang sila ay mahagkan
Gaya nila na patuloy na nagmamahal sa iyo sa
Mga panahong ikaw ay masaya at pansamantalang
Sila ay nalimutan.

Tula tungkol sa magulang ni Eureka C. Bianzon.

Sa Lahat ng Gago sa Mundo

Ang tulang pinamagatang Sa Lahat ng Gago sa Mundo ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pasasalamat sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Minsan mapapaisip ka na lang
kung ikaw ba ay nagkulang
o siya yung di lumaban.

Mapapaisip ka na lang
kung tama bang ikaw ang nahihirapan,
patuloy na lumalaban,
gulo’y subok na iniwasan,
upang di lang siya masaktan.

Mapapaisip ka na lang
kung kaya ka ba iniwan
kasi kahit gaano mo ipaglaban
— na lahat ng problema niya ikaw na pumapasan
umuuwi ka paring luhaan.

Tama ba na tratuhin ka ng ganito?
na parang laruan na pag sawa na sa iba,
ikaw naman ang gusto?

Tama ba na maramdaman mo
ang sakit na nasa iyong puso
kasi pinili mo siya
kahit alam ng utak mo
na di siya nakakatulong sayo?

Tama ba na sa dinami dami ng taong
araw araw na kumakausap sa’yo,
dito ka pa nahulog
sa taong di ka naman isasalo?

Ang dami kong sinasabi sa ibang tao
na maraming gago sa mundo
na di dapat sila papaloko.
Pero sa dulo din pala,
ako yung magmamahal ng tulad mo.

Pasalamat ka,
ako na yung nagparaya
siguro kasi di ko na rin kaya
lalo na’t nakita kitang may kasamang iba.

Tinago mo pa,
sinabi **** kaibigan mo lang siya
ngunit ang totoo pala,
pag di tayo magkasama
tumatakbo ka pabalik sa kanya.

Di na rin siguro ako magtataka
kung bakit mas pinili mo siya
baka dahil ang puso nyo’y nagtugma
o mas magaling lang siya sa kama.

Bakit nga ba ako nagpakatanga?
Nadaan mo nga lang ba ako sa iyong matatamis na salita,
mga pangakong di ko alam kung matutupad ba
o sadyang uhaw lang ako sa pagmamahal
kaya nung nakita mo ako’t nagpapakahangal
nasabi **** “pwede na ‘to, di rin naman ako tatagal.”  

Sinabi ng mga magulang ko
na lahat ng tao pinanganak ng may puso
na kailangan mo lang intindihin at mahalin
dahil sa dulo, pagmamahal niya’y iyong aanihin.

Pero akalain mo yun,
may mga tao palang tulad mo
na di mo alam kung wala ba siyang puso
o ipinaglihi sa demonyo.

Nakakatawa ka,
na lahat ng dugo, pawis, pati narin oras
sayo ko lahat nawaldas
buti sana kung nababalik mo ’to
pero wala, ginawa mo akong uto uto.

Isa kang patunay
na may mga taong
na kahit lahat ng pagmamahal sayo ay ibigay
nag hahanap ka parin sa iba
ng wala kang kamalay malay.

Ngayon,
tapos na ako.
Di ko kailangan ang isang tulad mo.

Sa lahat ng gago sa mundo,
ikaw pa ang pinili ko,
ikaw pa ang minahal ko,
ikaw pa ang pinagubusan ko ng oras ng ganito,
ikaw pa ang sumira sa’king utak at puso.

Pero salamat din sa’yo
dahil kung hindi sa pang-gagago mo
hindi ko mapapansin na ang pagmamahal di ko lang makukuha sa’yo
hindi ko mapapansin na marami rin palang masasama sa mundo
na ang gusto lamang ay makitang mawasak ang sarili ko.

Andami kong natutunan
di lang tungkol sa mga tulad mo
kundi pati na rin sa sarili ko:
na kaya ko palang magmahal ng ganito
na kaya ko palang lumaban ng husto
na kaya ko palang ibigay ang lahat pati narin aking puso.

Ngayong,
mag isa na ulit ako,
mas masaya na ako.

Kaya sa susunod na darating sa buhay ko,
tandaan mo
nagmahal ako ng gago
kaya ayusin mo ang buhay mo
kung ayaw **** sulatan kita ng ganito.

Tula tungkol sa magulang ni japheth.

Tula Tungkol Sa Magulang – 20 Halimbawa Ng Tula Tungkol Sa Magulang (Pagmamahal At Paggalang Sa Ina At Ama) 2021

Magulang

Ang tulang pinamagatang Magulang ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pasasalamat sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Ang taong nagpakilala sa ‘yo
Sa mundong ginagalawan mo
Nakakita at nakasaksi
Habang ikaw ay lumalaki.

Magmula nang imulat mo ang iyong mga mata
Hanggang sa unang hakbang ng iyong mga paa
At sa pag-iyak tuwing gabi
Sila ay nanatili sa iyong tabi.

Nagsasakripisyo at nagtatrabaho araw–araw
Para maibigay ang iyong pangangailangan
Tinuturing kang isang dugong bughaw
Dahil ayaw ka nila makitang nahihirapan.

Importanteng tao na kailanman hindi ka iiwanan,
Sa kahit anong oras handa kang damayan,
Handang makinig sa iyong mga kadramahan
At hindi aalis hanggang sa kahuli-hulihan.

Sila ay iyong pasalamatan, alagaan
Mahalin, pahalagahan at huwag kalilimutan.
Sila ay iyong sabihan ng mahiwagang salita
Na “Maraming salamat at mahal na mahal kita”.

Tula tungkol sa magulang ni Allana Mendoza

Pagkalinga ng Magulang

Ang tulang pinamagatang Pagkalinga ng Magulang ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pasasalamat sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Saking pag unlad baon ang inyong aral
Bilang papuri at sa inyo ay parangal
Ang walang katapusang pasasalamat
Ang pag ibig at karangalan ang dapat.

Sa aking pagmulat sa mundo ng kaligayahan
Kayo ang aking lagging nadadamhan
Sa aking paglaki dama pa rin ang aruga
Hindi ko makalimutan ang pagmamahal at aruga

Sa pag aaruga at pag aalaga
Sa pag ibig at iyong pagkalinga
Sadyang tinakda ng ating kapalaran
Patungo lamang sa tuwid na daan.

Ang pagbibigay ng natatanging aral
Ang inyong anak ay nabusog sa pangaral
Ang inyong pag ibig na para sa akin
Tanging kabutihan ang nais hatid.

Naging daan patungo sa kabutihan
Naging daan ng pag ibig sa tahanan
Kayo ang pundasyon, mabuting samahan
Maraming salamat sa pagmamahal.

Tula tungkol sa magulang ni Laurence B. Reyes

Para sa Aking Mahal na Magulang

Ang tulang pinamagatang Pagkalinga ng Magulang ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pasasalamat sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Ang buhay kong ito’y sa inyo nagmula
Pangalawa sa Diyos na s’yang lumikha
Utang ko sa inyo ang aking hininga
Minahal, hinubog ng inyong kalinga.

Mga sakripisyo’y sadyang hindi biro
Mula ng ako’y iniluwal sa mundo
Pag-ibig na iniukol sa ‘ki’y totoo
Pagmamahal ninyo’y nagsilbing lakas ko.

Ako’y tinuruan ng magandang asal
Sa gitna ng hirap ako’y pinag-aral
Upang ‘di mapariwara ang aking buhay
Diplomang natanggap sa inyo ini-alay.

Ngayon ang buhay ko ay sadyang kay-palad
Pangarap ko’y unti-unting natutupad
Ito’y bunga ng ‘nyong dakilang paglingap
Sa ‘king puso’y walang hanggang pasalamat.

Tula tungkol sa magulang ni Eden Diao Apostol.

Tula Tungkol Sa Magulang – 20 Halimbawa Ng Tula Tungkol Sa Magulang (Pagmamahal At Paggalang Sa Ina At Ama) 2021

DATI

Ang tulang pinamagatang DATI ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pasasalamat sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Naalala mo pa ba ung mga araw na una tayong nagkita?
Mga oras na ako ay galak at tuwang tuwa,
Pagkat ika’y nakilala’t natagpuan sa oras na aking inaasahan
Mga panahong tayo pa ay nagkakahiyaan

Andyan yung unang punas sa mukha **** pawisan
Unang usap, unang ngiti at biglang nagkatitigan
Unang pagbabago ng aking nararamdaman
Unang paghatid at sambit ng “ingat ka dyan”

Lumipas ang mga araw ugali mo’y aking nakita
Lakwatsa doon, inom dito yaan ang aking nahinuha
Ngunit ikaw ay aking naintindihan,
Ang aking nasa isip ay malamang dulot ng  nakaraang hindi malimutan

Kaya naman gumawa ako ng paraan upang ika’y mapasaya
Sa kalagitnaan ng gabi ako’y nag atubiling ika’y puntahan
Kabog ng dibdib, lakas ng hangin at ulan ay di inalintana
Makita ko lang ung mga ngiti **** mahiwaga

Salamat sa mga oras na dumaan at ika’y nakilala
Batid kong madaming nagmamahal sayo,
Kaya naman aking pagtingin ay lumayo
At aking naintindihan na mas mabuti maging magkaibigan na lang tayo

Gusto ko lang lagi **** tatandaan,
Na wala man ako sa tabi mo lagi naman akong nasa likod mo,
Handang tumulong sa abot ng aking makakaya
Lalo na sa pamilya, kaibigan, eskwelehan ay may problema

Sana ngayon nasa mabuti kang lagay, Inday
Sana’y mga pangarap mo’y iyong makamtan
Sana’y wag ka na ulit lumuha sa daan
Sana’y pintuan ng iyong puso ay muling mabuksan
Sana’y mahanap na nya ang tamang Adan

Sana’y mahalin mo pang lalo ang ‘yong mga magulang
Sana’y maging maayos na kayo at wala ng magkulang
Sana sa iyong pagbabalik ay masaya ka sa bagong aral na iyong napulot
Sana wag kang magbabago’t wag makakalimot

Di nako aasang liliit ulit ang espasyo
Magbubukas ulit ang entablado
At makaka tapak sa inyong teritoryo
Kaya’t ang aking tanging magagawa ko na lang ay isama ka sa mga dasal ko.

Tula tungkol sa magulang ni Paulo.

Pamilya

Ang tulang pinamagatang Pamilya ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pasasalamat sa mga magulang. Ang tulang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang.

Si tatay,
siya yung tipong gagawin ang lahat,
kahit buong buhay niya ibibigay,
pupunta kahit saan, kahit kailan,
masuportahan lang ang buong pamilya.

Siya rin yung kahit na may mali ka,
pilit pa ring iintindihin ka,
grabe ‘yan kung magalit,
pero pagdating sayo, may pusong mamon.

Ang haligi ng tahanan, ang tagapagbantay,
hahanapin ka pag napapahiwalay,
walang sinumang pababayaan,
hangga’t kaya, ipaglalaban,

Kahit sobrang daming problema,
kinikimkim nalang, hndi pinapaalam,
kasi ayaw niya kayong mapahamak pa.

Kaya ‘tay, kahit marami kang ginagawa,
pinararamdam mo pa ring andiyan ka,
pero ‘tay, kamusta ka na?

Si nanay,
siya ang ilaw ng tahanan, totoo nga naman,
iingatan ka, pakakainin ka, ipagluluto ka,
minamahal ka,
hindi ka niya iiwanan, kahit gusto **** makapg-isa.

Siya yung sa simula palang,
naghihirap na, nasasaktan na, nagtitiis na,
lahat ng ginagawa niya mula sa simula ay para sa’yo,
siya yung kahit madaling araw na, gigising pa rin,
makita ka lang na natutulog nang mahimbing, sapat na,
at kahit walang tulog, pagsisilbihan ka pa rin.

Kahit galit, mahal ka niyan,
“makuha ka sa tingin”, lagi niyang sinasabi,
magbibilang pa siya, kasi mahaba ang pasensya niya sa’yo,
“isa, dalawa, dalawa’t kalahati, magtatatlo na”.

Kahit madalas siyang galit, mas umaapaw pa rin ang pagmamahal niya,
hahanapin ka hanggang makauwi ka, hindi pa ‘yan makakatulog nang wala ka,
makakailang tawag pa sa’yo,
kahit puro “asan ka na?” ang naririnig mo,
mamimiss mo, at hahanap-hanapin mo pag hindi tumawag.

Kahit may pasok, kahit may sakit, kahit pagos,
hindi siya magiging tamad, nagpapahinga lang,
kaya mahal ko ang nanay ko,
kasi siya ‘yong laging nasasandalan ko.

Walang kontrata ang pagmamahal ng mga magulang,
dahil kahit matanda na tayo, tatay pa rin si tatay, at nanay pa rin si nanay.

Si kuya,
siya yung kapatid na hindi mo maintindihan kung paano magmahal,
siya yung kapatid na grabe mangasar, mangulit, at magpahiya,
ganyan naman talaga ‘yang si kuya,
ganyan niya pinapakita ang pagmamahal niya sa’yo.

Hindi man siya magsabi ng “I love you”,
ipakikita naman niya ito sa pamamagitan ng
pagmamalasakit niya sa kaniyang mga kapatid,
ipapaubaya ang kahit ano,
kahit na mas kailangan niya pa.

Hanga ako kay kuya,
dahil hindi madali maging isang panganay,
lahat ng galit o sermon, sakaniya napupunta,
kahit madalas ang kapatid niya ang may kasalanan.

Walang papantay kay kuya,
kaya kuya.
andito lang ako kung hindi mo na kaya.

Si ate,
bibigyan ka ng atensyon kahit may ginagawa siyang iba,
madalas na nagbibigay ng payo,
mapagsasabihan mo ng mga lihim,
parang isang talaarawan.

Siya ang kanang kamay ni nanay,
kasama sa pamimili sa palengke, kasama sa kusina,
kasama sa pagluluto at pagkakain, kasama sa pagpupuyat.

Aasarin ka niyan, pero mahal ka niyan,
sasabihan ka niyang, “Uy, binata ka na”.
o kaya, “Uy, dalaga ka na”,
Maiiyak ka sa tuwa sa pang-aasar niya.

Siya ang unang yayakap sa’yo sa kalungkutan mo,
malambing, parang anghel ang boses, mainit ang yakap,
lahat ng init na kailangan mo sa malamig na gabi
ay mabibigay niya.

Parang mga bituin sa langit,
kaya si ate, mahal ko ‘yan,
mahal na mahal ko ‘yan.

Bunso,
siya yung pinakamakulit sa lahat,
kahit anumang suway mo,
sige, tuloy pa rin sa pagkakalat.

Siya yung nagpapasaya sa bahay,
ang kaniyang paglalaro
o presensya palang ay sapat na.

Siya yung nagmamakaawa,
makamit lang ang gusto niya.

Kahit na pagod na kayo,
tuloy pa rin ang pangungulit,
tuloy pa rin ang kaniyang pagpapatawa,
hanggang sa sumakit ang panga mo sa katatawa.

Ading,
salamat dahil andiyan ka,
salamat sa pangangamusta,
mahal ka naming lahat.

Tula tungkol sa magulang ni Erikyle Aguilar.

Para Sa Iba Pang Tula At Filipino Lessons

Summary of Tula Tungkol Sa Magulang 2022

Ang ating magulang nag-aruga at nagpamulat sa atin dito sa mundo. Sila ang pinakamagandang regalo ng Diyos para sa atin. Sila rin ang nagbigay ng lungkot at saya sa ating mga labi. Kaya ang artikulong Tula Tungkol Sa Magulang ay siyang magsisilbing inspirasyon natin upang pasalamatan at mahalin ang ating mga ama at ina.

Nawa ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon sa pamamagitan nitong maikling tula tungkol sa ating mga dakilang magulang. Happy reading and God bless.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about, Tula Tungkol Sa Magulang – 20 Halimbawa Ng Tula Tungkol Sa Magulang 2022. Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment