Tula Tungkol sa Karapatang Pantao – 15 Maikling Tula

TULA TUNGKOL SA KARAPATANG PANTAO – Sa araling ito inyong matutunghayan ang mga halimbawa ng maikling tula tungkol sa kahalagahan ng karapatang pantao ay nanggaling sa mga tunay na nadarama at puso ng mga sumulat.

Ang karapatang pantao ay isang bagay na dapat respetuhin nating mga tao. Bagama’t marami pa rin ang mga taong lumalabag sa karapatang pantao. Kaya mayroon tayong mga batas pumuprotekta sa karapatang pantao.

Halimbawa Ng Maikling Mga Tula Tungkol sa Pagkakapantay-pantay Na Karapatang Pantao

Time needed: 5 minutes.

Narito ang mga Halimbawa ng Tula Tungkol sa Karapatang Pantao.

 1. Iyan Ang Dapat

 2. Karapatan

 3. Tayo Lahat

 4. Pakinggan Niyo Ako

 5. Ako, Ikaw At Ang Lahat

 6. Tao Ako

  Tula ni Gerald Ace Wee

 7. Tao Po

 8. Lahat Ng Tao’y May Karapatan

 9. Karapatang Pantao: Saan Ka Patungo?

 10. Karapatan At Kalikasan

 11. Bawat Karapatan Ay Butil Ng Ginto

 12. Tao Ako

  Tula ni Leonisa V.Duran

 13. Karapatan Sa Buhay At Dignidad

 14. Kamay Na Bakal

 15. Never Again Sa Batas-Militar

TULA TUNGKOL SA KARAPATANG PANTAO 2021 - 15 HALIMBAWA NG TULA TUNGKOL SA KARAPATANG PANTAO
TULA TUNGKOL SA KARAPATANG PANTAO

1. Iyan Ang Dapat!

I.

Lahat ng tao ay may karapatang umunlad at matuto,
mabigyan ng edukasyon at oportunidad na sapat.
Maipakita ang kakayahan at makapagtrabaho,..

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Iyan Ang Dapat!” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatang Iyan Ang Dapat! ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa paggalang sa karapatang pantao.

2. KARAPATAN

Lahat tayo
Naninirahan sa mundo
Ano man ang estado
Sa mata ng Diyos ay pantay-pantay tayo

Bata man o matanda ay may karapatan…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “KARAPATAN” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatang KARAPATAN ni Shajao ay isang halimbawa ng maikling tula sa paggalang sa karapatang pantao. Ang tulang ito ay para maipakita ang dapat na pagkakapantay-pantay ng moralidad ng ating mga kapwa-tao.

3. Tayo Lahat

Bago pa man tayo’y nabuhay
Pinagplano ng Diyos na may taglay
Ang mga buhay natin sa mundo
Kaya’t karapatan natin, pareho

Bawat isa ay may karapatang pantao…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Lahat Tayo” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangLahat Tayo” ni Paul G. Borromeo ay isang halimbawa ng maikling tula sa paggalang sa karapatang pantao.

4. Pakinggan niyo ako

Ako’y lumulutang sa ulap,
Dahil sa drogang pinalanghap.
Di ko alam, ‘di ‘ko tinanggap,
Ako’y lumulutang sa isang kislap.

Sigaw ko ay “Tulong!”…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Pakinggan Niyo Ako” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangPakinggan Niyo Ako” ni Aubrey Jean L. Liu ay isang halimbawa ng maikling tula sa paggalang at kahalagahan sa karapatang pantao.

5. Ako, Ikaw, at ang Lahat 

Katangian ng Pilipino ang maging makatao
Lahat ay dapat magsikap upang maging maginoo
Sapagkat tayo ay ginawa ng iisang Diyos,
Tayo’y ginawa at tayo’y kayang gawing pulbos.

Ang karapatang pantao ay ibinibigay sa lahat,..

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Ako, Ikaw At Ang Lahat” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangAko, Ikaw At Ang Lahat” ni Omar Shariff Juaini ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa paggalang at kahalagahan sa karapatang pantao.

6. Tao Ako 

Humihinga, nagsasalita ako
Tumitibok-tibok ang aking puso
Nasasaktan, nahihirapan ito
Mawalang galang na ako’y ‘sang tao

Aking karapatan ang kayamanan…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Tao Ako” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangTao Ako” ni Gerald Ace Wee ay isang halimbawa ng maikling tula sa paggalang at kahalagahan sa karapatang pantao. Ang tulang ito ay para sa maipakita ang dapat na pagkakapantay-pantay ng moralidad ng ating mga kapwa-tao.

7. Tao po

Anong alay natin sa atin pagkatao?
Disiplina, karapatan, at pagrespeto.
Ang po at opo, ang gamit ng pilipino.
Itong aking hingi, karapatang pantao.

Lahat tayo ay may sariling karapatan…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Tao Po” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangTao Po” ni Arnel M. Cainglet Jr. ay isang halimbawa ng maikling tula sa paggalang at kahalagahan sa karapatang pantao.

8. Lahat ng tao’y may karapatan

tayo’y hindi dapat magpaapi na lamang
sa sinumang taong pawang mga gahaman
dapat matuto ngang sa kanila’y lumaban
pagkat mga tulad nila’y pawang iilan

lahat ng tao sa mundo’y may karapatan…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Lahat Ng Tao’y May Karapatan” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangLahat Ng Tao’y May Karapatan” ni Greg Bituin ay isang halimbawa ng maikling tula sa paggalang at kahalagahan sa karapatang pantao.

9. Karapatang Pantao: Saan ka Patungo?

Isinilang ang tao, kambal ang karapatan
Karapatang pantao hindi minamana
Likas at natural dadalhin hanggang kamatayan
Nakapaloob sa banal na Koran at Bibliya.

Mahaba na yaring kasaysayan…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Karapatang Pantao: Saan ka Patungo?” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangKarapatang Pantao: Saan ka Patungo?” ni Ernie Urriza ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa paggalang at kahalagahan sa karapatang pantao.

10. KARAPATAN AT KALIKASAN

tayong tao raw ang tagapangalaga
nitong kalikasang bigay ni Bathala
ngunit ngayon tayo’y tagapangasiwa
nasa diwa’y tubo sa pamamahala

“yaong mga puno’y sibaking tuluyan…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Karapatan at Kalikasan” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangKarapatan at Kalikasan” ay isang halimbawa ng maikling tula sa paggalang at kahalagahan sa karapatang pantao. Ang tulang ito ay para maipakita ang dapat na pagkakapantay-pantay ng moralidad ng ating mga kapwa-tao.

11. BAWAT KARAPATAN AY BUTIL NG GINTO

mamamayan tayong di dapat matanso
ng sinumang taong may utak na liko
bawat karapatan ay butil ng ginto
sinumang aagaw ay dapat masugpo

karapatan nati’y kasabay pagsilang…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Bawat Karapatan Ay Butil Ng Ginto” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangBawat Karapatan Ay Butil Ng Ginto” ay isang halimbawa ng maikling tula sa paggalang at kahalagahan sa karapatang pantao.

12. TAO AKO

Ako, sila, tayong lahat,
Dapat tratuhin ng tapat;
My pantay at patas na karapat-dapat,
Sapagkat magkakatulad naman tayo ng balat.

Pagkakapantay-pantay sa harap ng batas,..

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Tao Ako” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangTao Ako” ni Leonisa V. Duran ay isang halimbawa ng maikling tula sa paggalang at kahalagahan sa karapatang pantao.

13. Karapatan sa Buhay at Dignidad

Buhay ko, Buhay mo,
Buhay nating lahat
Sa mundong ito, lahat tayo
ay namulat.
Wala na yatang bagay na bago
sa ilalim ng araw…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Karapatan Sa Buhay At Dignidad” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangKarapatan Sa Buhay At Dignidad” ni Jetty G. Orozco ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa paggalang at kahalagahan sa karapatang pantao.

14. KAMAY NA BAKAL

malaking problema kung mismong nasa pamunuan
ay di nauunawa ang pantaong karapatan
patay dito, patay doon, bugso ng kamatayan
para naman daw maging payapa ang taumbayan

tama bang namumuno sa pambibistay masanay…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Kamay Na Bakal” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangKamay Na Bakal’ ni Gregorio V. Bituin Jr. ay isang halimbawa ng maikling tula sa paggalang at kahalagahan sa karapatang pantao. Ang tulang ito ay para maipakita ang dapat na pagkakapantay-pantay ng moralidad ng ating mga kapwa-tao.

15. NEVER AGAIN SA BATAS-MILITAR

huwag kalilimutan ang marahas na panahon
na karapatang pantao’y niyurak at nilulon
ng batas-militar kaya masa’y nasa linggatong
ng kaba’t poot, kayraming nawala, ikinulong

huwag kalilimutan ang sama-samang pagkilos…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Never Again Sa Batas Militar” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangNever Again Sa Batas Militar” ni Gregorio V. Bituin Jr. ay isang halimbawa ng maikling tula sa paggalang at kahalagahan sa karapatang pantao.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment