Tula Tungkol Sa Guro – 30 Maikling Tula

TULA TUNGKOL SA GURO – Sa araling ito inyong matutunghayan ang mga halimbawa ng maikling tula tungkol sa mga bayaning guro ay nanggaling sa mga tunay na nadarama at puso ng mga sumulat.

Ang mga guro ang pangalawang magulang at makabagong bayani na humuhubog sa ating magkaroon ng maliwanag na kinabukasan. Hindi madali ang trabaho ng isang guro. Dapat ay may pagmamahal at mahabang pasensya ang isang guro sa kanyang papel na gagampanan.

Kaya kung ikaw ang isang estudyante ating pasalamatan ang ating mga bayaning guro. Malaki ang naging papel nila sa ating kabataan na siyang naging dahilan kung ano man ang narating natin o mararating sa hinaharap.

See also: Tula Tungkol Sa Wikang Filipino

Halimbawa Ng Tula Tungkol Sa Guro

TULA TUNGKOL SA GURO 2021 - 30 HALIMBAWA NG TULA TUNGKOL SA GURO
TULA TUNGKOL SA GURO

Ipagpatuloy lang ang pagbabasa hanggan sa dulo nang artikulong ito para makita mu ang mga nilalaman ng bawat isang maikling tula. Nawa kayo ay masiyahan at maging inspirasyon ang mababasa ninyong mga halimbawa ng tula tungkol sa pagmamahal at pasasalamat sa mga guro.

1. Super Hero ng Buhay ko!

Masaya…
Karamay…
Sandigan…
Gurong Maasahan…

Tama ikaw…
Ang aking ilaw…
Ilaw na patnubay…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Super Hero ng Buhay Ko!” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangSuper Hero ng Buhay Ko!” ni Raymond Nachor ay isang halimbawa ng maikling tula sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

2. Turo, Basa, Sulat

Magmula umaga hanggang dapithapon
Lagi nating kasama saan man naroroon
Sa loob man o labas ng ating silid
Kaagapay mo sa lahat ng panahon.

Di nila tayo kayang iwanan
Sa gitna ng problema o karamdaman,
Asahan mong lagi silang andyan…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Turo, Basa, Sulat” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangTuro, Basa, Sulat” ni Jhon Anthony R. liberato ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

3. Ang Aking Guro

Masdan mo ang guro, ang taong dakila,
Mapagtiis siya’t laging matiyaga;
Sa tungkulin niya’y lagi siyang handa,
walang tigil siya sa maghapong gawa.

Guro ko ang siyang nagturo sa akin,
Na ang ating lupa ay aking mahalin,
Ako raw’y gumawa at aking sikaping…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Ang Aking Guro” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatang Ang Aking Guro ay isang halimbawa ng maikling tula sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

4. Yeso at Pisara

Noong ako ay bata pa guro na ang aking kasama
Nilinang at hinahasa ang natutulog kong isipan
Itinuring ko sila bilang ikalawang ama o ina
Minamahal nila ako at ganoon di ako sa kanila

Isa,dalawa, tatlo ang alam kong numero
ABAKADA naman sa pagbabasa’y ako ay natuto
Lupang Hinirang unang awit na nalaman ko…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Yeso At Pisara” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangYeso At Pisara” ni Adrian Arbi D. Caseja ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

5. Guro, Tulay sa Magandang Bukas

Propesyon nila ang humubog sa isipan,
Ng mga mag-aaral na pag-asa ng bayan;
Hirap at pagod kanilang natatamasa,
Matuto lamang mga mag-aaral sa asignatura.

Kahit minsan lang mabati ng mga mag-aaral
Sa loob ng klase ay may ngiting katapat
Nakikita nya ang mga mata ng kalungkutan…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Guro, Tulay sa Magandang Bukas” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangGuro, Tulay sa Magandang Bukas” ni Rey O. Dasalla ay isang halimbawa maikling ng tula sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

6. TULA PARA SAYO AKING GURO

Una sa lahat, gusto naming magpasalamat.
Sa aming gurong masipag at mapagmahal
Sa pagbibigay nang Grado naming Kaniyang Pinagpupuyatan..

At Nagpupuyat para sa Lesson na kaniya ituturo Para kami ay matutunan..
Guro naming Nagagalit sa amin dahil sa mga
Pagsuway namin sa kaniyang mga bilinBilin na dapat sinusunod namin…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “TULA PARA SAYO AKING GURO” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatang TULA PARA SAYO AKING GURO ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

7. Guro: Bayani

Ang aking guro
Mga Huwarang guro
Di Nagsasawang magturo
Puyat at pagod kanilang puhunan.

Upang kami ay turuan
Upang kami ay may matutunan
Kaya marapat na sila…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Guro: Bayani” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangGuro: Bayani” ni Rowel S. Rion ay isang halimbawa ng maikling tula sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

8. Ang Aking Bayani

Sa aming musmos na isipan
Binigyan nyo ng mga kaalaman
Na di namin makakaligtaan
Saan man landas na tahakin o paroroonan

Sa bawat araw na pagtuturo
Guro ay may laging bagong mga ngiti
Na sa kalungkutan ng umaga ay pumapawi…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Ang Aking Bayani” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangAng Aking Bayani” ni Angeline S. Acutillar ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

9. Guro Ako Hindi Robot

Madaling araw pa nga lang
Laman na agad ng lansangan,
Una sa lahat nag-aabang narin ng masasakyan.
Pipikit-pikit sa mga jeep na dumaraan takot na baka maidlip,
Sinisikap na di mahuli sa klase at makapasok sa tamang oras.

Nagsisimula na ang araw,
Araw na normal sa iba peru espesyal na sa kanya.
Minsan nga wala pang almusal…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Guro Ako Hindi Robot” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangGuro Ako Hindi Robot” ni Manny Lumanao ay isang halimbawa ng maikling tula sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

10. Dakilang Propesyon

Isang dakilang propesyon ang pagtuturo
Ating kaunting dunong kanilang pinupuno
Kaalamang habambuhay na mananatili,
Mula sa aking guro, aking bayani…

Tinuturing silang pangalawang magulang
Na syang nagpupuno ng ating kakulangan
Nagsisilbing modelo ng Lahat…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Dakilang Propesyon” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangDakilang Propesyon” ni Crissalyn S. Nuncio ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

11. Aking Guro, Aking Bayani

Ang ating guro ay ating pasalamatan
Dahil sila ang ating pangalawang magulang sa paaralan
Kahit napupuyat sila sa paggawa ng lesson plan
Sila’y nakangiting pumapasok upang tayo ay turuan

Kahit tayo ay gumagawa ng kalokohan
Sila ay nandiyan upang tayo ay pagsabihan.
Sa kanila ating natutunan FILIPINO, HEOGRAPIYA at MATEMATIKA…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Aking Guro Aking Bayani” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangAking Guro Aking Bayani” ni Eddie Garcia Jr. ay isang halimbawa ng maikling tula sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

12. Guro Sa New Normal

Sa mga kapwa ko guro sa kagawaran
Sa mga gawain na sa atin ay nakalaan
Alalahanin ay iaalis sa ating isipan
Gumawa lang tayo ng may kasiyahan.

Kapag pagod pahinga ang kailangan
Kung nahihirapan ikaw ay tutulungan
Kapwa nating guro sila ay andiyan naman…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Guro Sa New Normal” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangGuro Sa New Normal” ni Gng. May Crespo ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

13. Guro

Ang nagpabatid ng mga kaalaman
Sa atin at sa buong sambayan
Nagtuturo ng magandang asal
At itinuturing na pangalawang magulang

Sila ay lubos na iginagalang
Ng lahat ng nilalang
Ng lahat na noo’y…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng tula na “Guro” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang tulang pinamagatangGuro” ni Rose Ann D. Gaspar ay isang halimbawa ng maikling tula sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

Aking Guro, Aking Bayani

Simula sa abakada
Hanggang sa pagbabasa
Sila ang kasama
At Pangalawang ama o ina

Sa inyo nagmula ang aming karunungan.
Sa pagbabasa man o pagsusulat
Inyo kaming tinuruan
Inyo kaming ginabayan

Sa araw-araw na pagpasok sa eskwela
Baon namin ang ligaya
Na kayo ay masulyapan at makita
Sa pag-uwi, karunangan naman aming nadadala

Salamat at nakilala namin kayo
Magagandang asal sa inyo kami ay natuto
Maraming salamat sa inyo mga guro,
Para sa amin, aking aaminin, bayani kayo!

Tula tungkol sa guro ni Imee Joy Cabatic.

Ang tulang pinamagatang Aking Guro, Aking Bayani ay isang halimbawa ng tula tungkol sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

Titser! Titser! 

Bakit parang di na ako natutuwa,
sa propesyong kinuha?
Ang hangad ko lamang ay makapagbigay-talino,
pero bakit parang sobra na ang pagod ko?

Isang dakilang larangan daw ang maging guro.
Dapat ay may alam ka sa paksa,
pati kilos at sinasabi mo’y dapat tumutugma.
Mag-submit din ng mga papel na naaakma.

Apat na taon sa kolehiyo ang tutugunan
May masters pa at PhD na dapat ding makamtan
Kapalit ay kakarampot na suweldo,
pati ang oras sa pamilya iyong isasakripisyo.

Dal’wang buwang pahinga ikaw ay bibigyan,
may pa-Christmas break, term break, holidays din naman.
Kaya ang pagliban ay iwasan
Dahil may batang uhaw sa ibibigay mong karunungan.

Ang mga estudyante at colleagues ang nagiging sandigan
“Kapit lang” ang kanilang tinuturan
Mangibang-bansa kaya na lamang,
kung saan mas maganda ang pastulan?

Ngayong Buwan ng Mga Guro,
si EK, Sambo, pati si St. Peter ay ilan lang sa bumati. 
Nagsabi rin ang mga mag-aaral, pati mga kasamang katangi-tangi. 
Ngunit, sa okasyong ito, ano nga ba ang tunay na minimithi?

Tula tungkol sa guro ni Louie Andres.

Ang tulang pinamagatang Titser! Titser! ay isang halimbawa ng tula sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

Sa Aking mga Guro

Araw-araw na lang kami ay inyong tinuturuan
Sa paaralang aming pangalawang tahanan
Kung saan nakakilala kami ng pangalawang magulang
Na kahit kalian pa ma’y di namin malilimutan.

Di namin alam kung kami ba’y naging mabuti
At bakit kabutihan ang inyong mga ganti
Batid namin na kami ay may kakulangan
Na amin naming handang punan

Lagi nyo kaming pinapahalagan.
Kahit minsa’y kami ay inyong kinaiinisan
Kaya naman sa araw-araw po nating pagsasamahan
Hangad namin ang katiwasayan at kabutihan

Ang aking mga sinambit ay tunay pos a aking kalooban
Ginawa kop o ng walang halong kaplastikan
Sapagkat aking isip sa pagtula’y di ko mapigilan
Kapag kayo na ang iniisip na pasalamatan…

Tula tungkol sa guro ni Rosalla O. Sagun.

Ang tulang pinamagatang Sa Aking Mga Guro ay isang halimbawa ng tula tungkol sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

Ang mga Guro ay Huwaran

Huwaran kung sila ay tawagin,
Espesyal sila sa buhay natin
Sila ang dahilan ng ating tagumpay,
Sila ang tumutulong at umaagapay.

Guro ang mga pangalawang magulang
Bigyan ng respeto, ating mahalin.
Mahalaga sa ating puso at mga buhay,
Ating pahalagahan, bigyan ng pugay.

Huwaran, sila ay dapat hangaan
Dulot nila ay kaalamang wala ng katapusan
Para sa mga oras sa pagtuturo sa ati’y kanilang inuukol,
Kahit kung minsan isip nati’y bulakbol.

Mahal nila tayo, dapat mahal natin sila
Magandang kinabukasan kasi ay dulot nila
Oras na kanilang ginugugol sa pagtuturo,
Kahapon, ngayon at bukas Sila ang ating mga guro…

Tula tungkol sa guro ni Mary Anne Montero.

Ang tulang pinamagatang Ang Mga Guro ay Huwaran ay isang halimbawa ng tula sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

Hindi Ako Marunong Tumula

Hindi ako marunong tumula
Kahit tinuruan ako ng guro ko sa wika
Ng tamang pagsulat
Ng may tamang sukat
Ng may tamang sukat ng salita
Ng may tamang salita

Hindi ako marunong tumula
Dahil iniwasan kong gumawa ng isa
Dahil ayoko ng konbensyunal
Dahil ayoko ng sukat-sukat
Dahil ayoko ng bilang-bilang
Dahil ayokong nahihirapan
Kung paano ko ipapahayag ang sarili ko

Hindi ako marunong tumula
Dahil alam kong ang mga makata lamang
Ang may kakayanang makapagsulat
Silang mga nakapag-aral ng wika
Silang mga matagal nang nagsusulat
Silang walang sawang nagsusulat ng mga salitang
Kasing bango ng mga bulaklak
Kasing tingkad ng langit
Kasing linaw ng mga tubig sa dagat
Kasing sarap ng paglanghap ng sariwang hangin

Hindi ako marunong tumula
Kahit naririnig ko sa radyo
Ang mga kantang binibigkas
Ng mabibilis na mga bibig
Ng mga magagaling na mang-aawit ng tula

Hindi ko inibig ang tumula
Dahil alam ko sa aking sarili
Na marunong lang akong magsulat ng kung anu-anong kwento sa buhay
Mga kwentong binibigyan ko ng buhay
Na akala ko sa isip ko lang maninirahan

Ngunit dumating ang araw
Natulala sa isang bagong kwaderno
Blangkong kwaderno
Ni hindi ko alam
Kung ano ang isusulat
Walang maisip ni isa
Maliban sa isa
Ikaw
Ikaw lang ang laman ng isip ko

Nakapaglakbay patungo sa unang pahina
Ang salitang aking hinahanap
Hanggang sa nagtawag siya ng mga kasama
Ng ka-tropa
Ng ka-barangay
Sunod-sunod silang nagsisidatingan

Ikaw lang ang laman ng isip ko
Ikaw na lagi kong kasa-kasama
Ikaw na lagi kong gustong kasama
Ikaw lang
Pero sunod-sunod ang salitang naisulat ko
At nagulat ang nanlalabong mata ko
Tula na pala ang naisulat ko

At nagsulat ako
Nang nagsulat tungkol sa mga ngiti mo
Tungkol sa kung paano kita nagustuhan
Tungkol sa kung kelan lahat nagsimula lahat ng nararamdaman ko
Tungkol sa kung paano ko nilalabanan ‘to
Tungkol sa pagkagusto na akala ko hindi dapat
Dahil magkaiba tayo ng gusto
Nagsulat ako nang nagsulat
Hanggang naisulat ko na pala
Na mahal kita

Hindi ako marunong tumula
Ayaw kong gumawa noon ng tula
Pero dahil sa’yo
Marunong na akong gumawa ng tula

Gumawa ako ng maraming tula
May maikli
May mahaba
May hindi tapos
May walang kwenta lang
Halos lahat ay patungkol sa iyo
Minsan sa buhay ko
Pero sa’yo lang umiikot ang buhay ko
Totoo

Ang sarap palang gumawa ng tula
Akala ko mahirap
Akala ko laging may batayan
Akala ko laging may sukat
Tulad ng itinuro sa akin ng guro ko sa wika
Pero hindi pala
May iba palang paraan
Basta’t may emosyon kang nararamdaman
Mahalaga na may emosyon tulad ng
Malungkot kasi hindi kita nakasama
Mahalaga na may emosyon tulad ng
Masaya kahit na tinititigan lang kita nakikita ko na mangiyak-ngiyak ka na sa tawa
Mahalaga na may emosyon tulad ng
Pagkasawi kasi alam kong walang patutunguhan ‘tong lahat

Katulad mo ako
Isinusulat mo kung anong nararamdaman mo
Ang nararamdaman mo hindi katulad ng nararamdaman ko
Ikaw na siyang nagmamahal ng taong
Hindi ka gusto
Katulad mo ako na
Nagsusulat ng laman ng puso mo

Kung pwedeng ako na lang na ang tinutukoy mo

Marunong akong gumawa ng tula
Ikaw ang may dahilan ng lahat
Nasabi ko na sa’yo lahat
Hindi pa pala lahat

Marunong akong gumawa ng tula
Pero hirap na hirap ako ngayon
Dahil wala na akong maramdaman
Wala na ang pinanghuhugutan
Wala na yatang dapat paglaanan
Wala na

Habang isinisulat ko ito
Wala akong emosyon
Walang emosyong nararamdaman
Sa’yo
Tapos na ata ako sa’yo
Wala na rin akong masulat para sa’yo
Pero marunong akong magsulat ng tula
Kaya
Maghahanap na lang ulit ako
Ng taong paglalaan ng mga salitang
Hindi makatotohanan sa pangdinig kapag isinambit
Hindi makatototohan habang binabasa ng mga mata
At hindi makatotohanang isinulat ng isang hamak na katulad ko
Maghahanap ako
Ng isang tulad mo

Mahaba-haba na ang aking naisulat
Napatunayan ko na atang marunong akong magsulat

Tula tungkol sa guro ni ESP.

Ang tulang pinamagatang Hindi Ako Marunong Tumula ay isang halimbawa ng tula tungkol sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

Salamat Guro! Salamat!

A, Ba, Ka, Da.. Banggit sa umpisa
Nakaturo sa mga letra na nasa pisara
Habang naktingin sa’ming munting mata
Na para bang laging may hatid na pag-asa.

Ikaw o Guro..pangalawang ama’t ina
Kapag nasa inyong tabi, kami’y walang pangamba
Takot at sakit ay hindi alintana
Pagkat aming batid ikaw ay kasangga.

Sa tulad kong estudyante sa isang kolehiyo
Patuloy pang lumalawig ang mga nalalaman ko
Ito’y sa pamamagitan ng mga turo ninyo
Gagamitin ng mabuti para sa’king pag-asenso.

Aking pasasalamat ngayo’y binibigkas
Kulang pa nga ito sa pasasalamat kong wagas
Kayo ang nagsilbing baitang sa hagdan tungo sa pangarap
Pangako ko sa inyo ako’y lakas loob na haharap.

Di ko mabatid kung pa’no ibabalik
Mga paghihirap niyong sa amin ay hatid
Sa tingin ko’y sasapat na ang tatlong diploma’y makamit
Kahit gaano pa kahirap,kukunin itong pilit.

Masyado ng mahaba ang tula na ito
Ayos lang naman pagkat ito’y para sa inyo
Kulang pa nga ito sa lahat niyong nagawa
Babanggitin ko na, “SALAMAT AKING GURO! SALAMAT!”

Tula tungkol sa guro ni Ivy Varilla.

Ang tulang pinamagatang Salamat Guro! Salamat! ay isang halimbawa ng tula sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

Bayani Ko ang Guro Ko

Sa araw-araw na pagpasok sa eskwela
Kayo ang aming nakakasama
Nagbibigay kaalaman,para sa kinabukasan

Sa maraming taong ginugol sa paaralan
Kayo ang syang naging sandigan,
Nagbibigay sagot sa’king mga katangungan

Salamat sa inyo aking mga guro,
Sapagkat kung wala kayo, di kami natuto,
Lahat ng alam namin utang namin sa inyo.

Tama! Kayo ang gabay tungo sa magandang buhay,
Mga turo ninyo ay walang kapantay,
Hinding-hindi malilimutan, anuman ang maranasan
Bayani ko ang guro ko at ngayon ay pinasasalamatan!

Tula tungkol sa guro ni Ma. Bernadette G. Arabis.

Ang tulang pinamagatang Bayani Ko Ang Guro Ko ay isang halimbawa ng tula tungkol sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

Classroom Hugot

“No more questions?
Let’s move on to the next topic”

Mula nang mawala ka,
Sa bawat pagkakataong
Banggitin iyan ng aking mga ****,
Napapatanga ako at itinatanong sa sarili,
“Ganon lang ba kadali yun?”

Sana kasing dali
Ng paglipat ng pahina ng aking libro
Ang paglipat ng puso ko mula sayo, pabalik sakin

Sana kasing dali
Ng pagbura ng marka ng lapis sa kuwaderno
Ang pagbura ng alaala mo sa aking isipan

Sana kasing dali
Ng paglabas pasok ng mga **** sa silid
Ang paglabas pasok mo sa aking mundo

Sana pero hindi

Dahil tila nasa bawat pahina ka ng aking libro
Dahil tila marka ng bolpen ang pilit kong ibinubura
Dahil tila nakalabas ka na ngunit pilit kitang inaanyayahang bumalik
Kahit ilang pagsasanay, pagsusulit, at oral recitations pa
Sana bumalik ka
Pero hindi.

“No more questions?
Let’s move on to the next topic”

Paano nga naman kasi ako makakausad
Kung isipan ko’y punong-puno pa rin ng katanungan
Bakit ka sumuko?
Bakit hindi na puwede?
Hindi mo na ba ako mahal?

Tula tungkol sa guro ni cosmos.

Ang tulang pinamagatang Classroom Hugot ay isang halimbawa ng tula sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

Sa Mga Guro

Kapagka ang yeso ang ipinambato
Doon sa madaldal na estudyante mo,
At saka-sakaling tamaan ang ulo,
Bala ang babalik sayo mismong noo!

Kapagka pambura’y ipahid sa mukha
Niyong mag-aaral na tatanga-tanga,
Pakaiwasan mo’t baka maging kawa
Yaong igaganti sa iyong ginawa!

Kapagka ang pluma ang siyang ginamit
Sayong panghuhusga’y mag-ingat na labis;
Sapagkat di tinta yaong ipapalit,
Kundi ang dugo mong mas nakakahigit!

Kapagka ang luha’y mamatak sa lupa
Niyong estudyanteng labis na nagdusa–
Pakaasahan mo’t gaganti ang bata,
Ika’y sisingilin hanggang sa pagtanda!

Tula tungkol sa guro ni Donward Cañete Gomez Bughaw.

Ang tulang pinamagatang Sa Mga Guro ay isang halimbawa ng tula tungkol sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

Guro Ko, Hero Ko

Kadalasa’y bumibilib tayo sa kanila
Sa pagmamahal at sa kanilang tyaga
Kaya tayong mga mag-aaral ay mahal din sila
Dahil tayo ang nangungunang tagahanga nila.

Ngunit alam nating hirap na rin sila,
Kaya naman pahalagahan natin sa twina
Salamat sa pag-aaruga at sa kaalaman ninyo,
Dahil sa inyo ako’y dagling natuto.

Salamat po talaga ng marami
Dahil sa kaalama’y kami ay di nahuhuli,
Mahal po namin kayo, walang magbabago
Kahit pa magbago ang ikot nitong mundo.

Kayo po ang pangalawang magulang ko
Dahil sa inyo, naeengganyong magbago
Sana ay patnubayan kayo ng ating Panginoon,
Guro ko, Hero ko sa habampanahon.

Tula tungkol sa guro ni James P. Nacionales.

Ang tulang pinamagatang Guro Ko, Hero Ko ay isang halimbawa ng tula sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

Panulat, Panukat, Pangmulat

Sorry po Titser.
Wala po akong laptop.
Walang cellphone.
Walang load na pambayad.

Kahit po pambili ng bolpen
ay pahirapan pa
na ihingi kay Nanay
Cellphone pa po ba?

Yung pambaon ko po
ay tirang tutong,
Ang ulam ay asin
kung di man kangkong.

Sabi po nila ay ready na daw
kami’y magbabalik
na may bagong pananaw.
Ngingiti sa screen,
Tututok sa aralin.
Pero paano po kami,
nasa bahay na marupok.
Walang ilaw kundi gasera.
Kakayanin po ba?

Kung sasabihin po
na di naman pamimilit,
na may alternatibong
pinakakayang pilit.
Sagot ninyo man ang lesson
na naka-print na sa papel,
Sino po ang tatayo
sa bahay na titser?

Ang Nanang ko po
ay di na magkandaugaga
sa pagtulong kay Tatang
magtinda sa labas.
Ang Ate at Kuya ay gaya ko rin
na pinoproblema
ang mga aralin.

Sabihin ninyo po
at aking gagawin.
Birtwal. Birtwal.
Ano pong ibig sabihin?
Huwag pong madaliin
ang lahat sa amin.
Bata at bungog pa
sa dami ng aaralin.

Hindi po ito pagrereklamo.
Kung may paraang maiigi
ay ipaliwanag ninyo.
Birtwal. Birtwal po ba?
Ano nga po muli ito?
Babalik lamang ako sa lesson
na nasa papel ninyo.

Pero sana ay huwag mapapagod
sa paghahatid nito sa loob
ng giri-giring bahay ko
na walang laptop, cellphone,
o kuryenteng pang-adorno.

Tua tungkol sa guro ni Francisco A. Montesena.

Ang tulang pinamagatang Panulat, Panukat, Pangmulat ay isang halimbawa ng tula tungkol sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

Salamat Aming Guro

Sa loob ng sampung buwan
Marami mang pagsubok ang pinagdaanan
Ngunit wala pa ring atrasan
Marami na rin ang pinagsamahan at naging magkakaibigan.

Isang grupo ng kabataan,
Na nagkaroon ng isang magangdang samahan.
Kahit anong pagsubok ay hindi nila inaatrasan, kaya:
Kaya nila itong pagtagumpayan.

Isang grupo ng kabataan
Na kung minsan ay may alitan
Pero ilang sandali, ito ay kanilang kinakalimutan
At tuloy na ulit ang kasiyahan.

Sa kabila ng lahat ng ito ay may nakaagapay
Isang guro ang na aming tagapatnubay
Na maaaring maging inspirasyon namin sa aming tagumpay.
Guro na yata sa habambuhay; motto nya siguro sa buhay.

Bb. Maritess Palac ang kanyang pangalan.
Kahit kailan ay hindi mo malilimutan.
Salamat sa iyo aming guro, na tumayo bilang ikalawang ina sa aming mga estudyante mo.
Salamat po sa inyo mahal naming guro.

Salamat mo sa iyo mahal naming guro, ng dahil sa inyo kami ay natuto.
Kaalaman na galing sa aming magulang, kasama ang kaalamang mula sa inyo.
Ay hindi kayang tumabasan ng anmang ginto.
Salamat sa Diyos kami ay nagkaroon ng isang gurong katulad niyo.

Tula tungkol sa guro ni Lynne Pingoy.

Ang tulang pinamagatang Salamat Aming Guro ay isang halimbawa ng tula sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

Guro Ko, Bayani Ka

Aming mga guro ay sadyang masipag,
Sa kanilang pagtuturong kanilang hinaharap,
Sa mga estudyanteng kanilang tagapakinig;
Silang mga guro’y sadyang nakakabilib.

Pangalawang magulang ng mga mag-aaral,
Nagtuturo ng mabuti at pagiging marangal,
Sadyang napakahusay ng kanilang katangian,
Sa ating mga asal, itinuturo ang kagandahan.

Sa mga mag-aaral na sadyang makukulit,
Di maiiwasang ang guro ay magsungit,
Ngunit wag mangamba, sila talaga’y mababait,
Hangga’t maari sila ay magtitiis.

Anumang mga pagsubok kaya nating lampasan
Sa ipinapakita ng mga gurong kabayanihan
Kaya sa tula’y aking sasabihin na,
Guro ko, Mahal ko, Bayani Ka!

Tula tungkol sa guro ni Maricar R. Doria

Ang tulang pinamagatang Guro Ko Bayani Ka ay isang halimbawa ng tula tungkol sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

ABAKADA Kung Bakit Kayo Mahalaga

Abakada kung bakit ka mahalaga
A, Anak. Itinuring na bahagi ng pamilya
Hindi man kadugo o galing sa kanya
Sa pagtuklas ko sa mundo nakasama kita
Kaya..

BA, babalikan ko ang lahat ng alaala
Ang mga aral na nagbigay pagpapahalaga
Sa bawat panahon na pinigil mo ako sa pag-iyak
Sa paghabol sa nanay kong umalis na tiyak
Alam kong

KA, Kahit mahirap patuloy mong kinakaya
Kahit kailangan mong gumising ng madilim pa
At uuwi sa piling ng pamilya na madilim na
Imbis na magpahinga
Imbis na ilapat na ang likod sa sofa
Inihahanda na ang sarili para sa bagong umaga
Pero
Handa ka
Na gawin ang sinumpaang tungkulin sa bansa
at..

DA, Dahil diyan hayaan mong pumanday ng mga tugma
Hayaang umukit ng mga salita
Ang makatang hinubog ng inyong ABAKADA
ABAKADA na gagamitin upang ihayag sa mundo kung gaano ka kahalaga
Para sa aming mga mata kayo ay..

E, Espesyal.
Hinubog upang humubog ng mga mumunting isipan
Mga isipang tatahak sa isang landas na walang kasiguraduhan
Ngunit alam ko na kayo ang magsisilbing..

GA, Gabay sa aming pakikipagsapalaran
Ang mga aral mula sa inyo ay hindi lang basta pagsulat o pagbasa
Hindi lang pagkukulay o pagbibilang
Dahil hindi mabibilang ang lahat ng naialay
Naialay at naipunla sa aming buhay
Kaya.

HA, Hayaan niyo na sa araw na itinakda ng Maykapal
Upang bigyang pagpapahalaga ang inyong pagpapagal
Aking ipadama sa bawat saknong ng aking tula
Ang ABAKADA kung bakit kayo mahalaga

Dahil
I, Inilaan ang araw na ito
Para sa mga tunay na ehemplo
Mga larawan ng sakripisyo
Ma taong ipagmamalaki ko ng nakataas ang noo
at

LA, Lagi niyo sanang tandaan
Higit sa pagiging titser
Ay mga magulang kayong dapat bigyang pagpupugay
Kaya para sa aming Ma’am at Sir
Mali…
Kaya para sa aming Nanay at Tatay

MA, Maaring isang taon lang ang ating pagsasama
Ngunit higit sa isang taon ang aming maaalala

Dahil
NA, Nananatiling nakakintal sa aming mga puso’t isipan
Nananatili kayong huwaran

Kahit na
NGA, Ngalay at pagod man ang abutin
Sa pagtayo sa harap at sa ang eskwela’y libutin
Patuloy kayong lumalaban
Patuloy na naninindigan

O, Oras man ang katunggali
Oras na pilit mong hinahati
Sa pamilya
Sa Tungkulin
Kulang na lang sarili mo na ang hatiin
Pero handa ka..

PA, Para sa bayan at para sa bata.
Pagpupugay sa mga tunay na bayani ng bansa
Hindi man sila namatay
Ngunit isa sila sa dahilan kung bakit patuloy ang buhay

RA, Rason kung bakit patuloy ang pag-unlad
Rason ngayon kung bakit kaya kong tumindig sa harap

SA, Sa sampung buwan nating pagsasama
Sa Lahat ng ibinigay niyong saya
Kulang pa ang isang SA, Salamat!
Kayo ang mga tunay na alamat

TA, Tatanawin kong malaking utang na loob ang lahat ng inyong ipinunla
Sa isipan ng isang nangangarap dating bata

U, Uulan ngayon ng pagmamahal
Pasasalamat sa lahat ng inyong pagpapagal
Maaaring ang gagawin namin ay payak
Ngunit nais sana naming sundan ang inyong yapak

WA, Walang mapagsidlan ang aking magpupuri
Waring ang tulang ito ay salat
Sa pagpupugay at pagpapasalamat

YA, Yakap, Pagmamahal at pagpupugay
Ang siyang iaalay
Ng inyong mga itinuring na anak

Kaya SALAMAT SA UNANG ABAKADA
Nahubog ang isang makata
Salamat sa unang ABAKADA
Nahubog ang bansa
Salamat sa unang ABAKADA
Dahil nakita namin ang siyang mahalaga
ABAKADA na gagamitin upang ihayag ang inyong halaga
ABAKADA kung bakit kayo mahalaga

Tula tungkol sa guro mula sa Tula Ni Nikdaw.

Ang tulang pinamagatang ABAKADA Kung Bakit Kayo Mahalaga ay isang halimbawa ng tula sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

Ang Aking Guro, Aking Bayani!

Paggising sa umaga,
Diwa’y inaantok pa
Ngunit tayo’y papasok na
Papasok na sa eskwela

Simula pagkabata hanggang sa pagtanda
Kayo ay tumayong pangalawang ama o ina
Nariyan para gumabay at mag-aruga,
Pasasalamat lamang ay nararapat itakda.

Sa aking paglaki
Di iniisip mga pagkakamali,
Ngunit ngiti lamang syang sinukli,
At mga payong sa lungkot ay humahawi.

Kayo ay laging kaalalay,
Nagbibigay kulay sa aking buhay,
Sya ring karamay sa kabiguan at lumbay
Ikaw na nga guro, susi sa aming tagumpay.

Kaya’t ako ay nagpapasalamat sa inyo
Mga minamahal at ginigiliw na guro ko
Walang pag-aalinlangang ipapakita ko
Ikaw aking guro bayani ng buhay ko!

Tula tungkol sa guro ni Russel S. Mapilar.

Ang tulang pinamagatang Ang Aking Guro, Aking Bayani ay isang halimbawa ng tula tungkol sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

Ang Aming Mga Guro

Higit pa sa pagka-ina ang inyong ginampanan,
Sa buhay naming na inyong lakas-diwang pinagyaman.
Inampon kaming lahat sa maliit na silid-aralan
Upang hikayating kumilos at makipagsabayan.

Ang wikain mo’y gaya ng sa Bibliya
Nakapangyayari ang salita’t ang aral ay dinadakila.
Mumunting isipan namulat pagkaraan,
Ngayon ay nangangarap mariin na kung sumulat!

Dugo ni Gat. Jose Rizal sa inyo’y nananalaytay,
Makatang sa aming pag-unlad ay walang sawang sumubaybay.

Si Andres Bonifacio kayong nabuhay magpasahanggang ngayon,
Nililok ang inyong tabak ng yeso at libro.
Pinaglaban ang bayang inalipin ng husto.
Supremo siyang ituring ng samahang binuo.
Kayo naman sa bagong panahon ay tinaguriang Maestro!

Sa inyo nag-ugat ang malayang pakikibaka,
Iwinatawat ang kagustuhang makapaglingkod sa masa.
Walang sawang naghatid ng kaalaman at ligaya
Sa lahat ng mag-aaral na sa inyo ay umaasa.

Kayo, kayo nga ang mga tanod na sumusupil
sa kamangmangang nananahan sa kalingkingan ng dilim.
Ang inyong gawang makabayan sa tanang kabataan
Ay tiyak na mag-iiwan ng ala-alang di matitingkaran
Ng ginto o anumang yamang naghaharing batayan.

Naninindigan ako sa paniniwala ko,
Sa lahat ng pangalang tinitingala sa mundo,
Hindi magtatagumpay at mahihirang sa tugatog
Kung hindi nagsimula’t nagdaan sa mga kamay niyo!

Dahil sa inyo, kami nag-alab,
Nagsumikap, nangarap, nagpumilit umahon sa hirap.
Nag-asam ang bawat isa na kayo’y maging katulad,
Inspirasyon namin kayo sa buhay at pag-unlad.

Maraming maraming salamat sa inyo,
Aming guro, titser, Ma’am o Maestro.
Sakit man sa ulo ang hatid namin sa inyo,
Wag kalilimutang mahal na mahal namin kayo!

Tula tungkol sa guro ni Daniel Avila De Guzman.

Ang tulang pinamagatang Ang Aming Mga Guro ay isang halimbawa ng tula sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

Guro, Nasa Langit Ang Iyong Paraiso

Hatinggabi, nagbabasa sa malamlam na ilawan,
Naglalamay samantalang ang iba ay nahihimlay,
Samantalang ang marami’y nasa binggo, nagsusugal,
Nasa sine, nasa “night club”, naglalasing, nagsasayaw.

Madalas na malipasan ng gutom sa di-pagkain
Sa oras na kailangan… pagkabigat na gawain!
Hanggang doon sa tahana’y dala-dala ang iksamen,
Kaya’t siya kung matulog ay hatinggabing malalim.

At lalo nang ang isipa’y gulung-gulo, naghihirap
Kung sa kanyang pagtuturo’y pasakit ang niyayakap
Pagkatapos na gampanan ang tungkuling iniatas,
Ang katawa’y nanghihina’t ang tinig ay nababasag.

Ang marami’y natutuyo at ang tungo’y sa libingan,
Lalo na kung sa iskwela’y mga batang walang galang
Ang palagi nang kaharap sa umaga’t maghapunan,
Mga batang di na kayang patuwirin ng magulang.

Ang sariling kabutihan ay kanilang nililimot,
pinapatay ang damdamin nitong dibdib sa pag-irog,
sa gawaing pagtuturo ang diwa ay nakabalot,
at ang pintig nitong puso’y di pansin ang lumuluhog.

Natutuwa kung marinig ang papuring walang laman:
“Kung ikaw ma’y nagsasalat sa salapi’t karangyaan,
Nasa iyo namang lahat ang papuri at parangal
Pagka’t tapat kang maglingkod sa bayan mong minamahal.”

Nagagalak pag narinig ang pangakong di-natupad:
“Ang sahod mong kakarampot, may pag-asang magkadagdag
Pag dumating ang panahon na ang kaban ay bumigat.”
O pag-asang naluluoy at sa hangi’y lumilipad!

Tula tungkol sa guro ni B. del Valle.

Ang tulang pinamagatang Guro, Nasa Langit Ang Iyong Paraiso ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pasasalamat sa guro na magbibigay inspirasyon upang pasalamatan at pahalagahan natin ang ating mga guro.

Para Sa Iba Pang Tula At Filipino Lessons

Konklusyon

Guro ang tawag sa taong nagturo sa atin ng mga aral na magagamit natin sa pagharap sa hamon ng buhay. Sila ang nagturo sa ating magbilang, magbasa, magsulat at magsalita ng mga aral na ginagamit natin hanggang ngayon. Sinnakripisyo nila ang kanilang sarili at sa nakakapagod na propesyon at minahal ang kanilang bokasyon. Kaya ang artikulong Tula Tungkol Sa Guro ay siyang magsisilbing inspirasyon natin upang pasalamatan at pahalagahan ang ating mga guro.

Nawa ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon sa pamamagitan nitong artikulo. Happy reading and God bless.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment