Tula Tungkol Sa Edukasyon – 17 Maikling Tula Sa Edukasyon

TULA TUNGKOL SA EDUKASYON – Sa araling ito inyong matutunghayan ang ang mga kinalap at pinagsama-samang maikling tula tungkol sa edukasyon ng mga makatang Pilipino. Ang mga halimbawa ng maikling tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa new normal sa Pilipinas ay nanggaling sa mga tunay na nadarama at puso ng mga sumulat.

Edukasayon ang pinakamahalagang pamana sa atin ng ating mga magulang. Walang makaka-agaw nito kailanman. Sapagkat ito ang susi sa pag-abot ng ating mga pangarap. Dito sa Pilipinas, pinapahalagahan ng ating pamahalaan ang edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga sholarships. Kaya, bilang mga estudyante atin sanang pahalagahan ang ating pag-aaral lalo pa’t nakararanas tayo ng pandemya ngayon.

Sana sa pamamagitan nitong mga tula tungkol sa edukasyon ay maging inspirasyon natin para pahalagahan ang edukasyon. Marahil ay makakarelate ka sa mga karanasan ng mga sumulat ng mga halimbawa ng tula tungkol sa edukasyon.

See also: Tula Tungkol Sa Wikang Filipino

Tula Tungkol Sa Edukasyon – 17 Halimbawa Ng Tula Tungkol Sa Edukasyon Sa Pilipinas Tagalog

Time needed: 10 minutes.

Narito ang mga Halimbawa ng Tula Tungkol sa Edukasyon Sa Pilipinas.

 1. Pamana

 2. Ikaw Ay May Karapatan, Bata!

 3. Edukasyon: Natatanging Pamana Ni Itay At Inay

 4. Sa Ating Paaralan

 5. New Normal Sa Edukasyon

 6. Isulong Ang Bagong Edukasyon

 7. Edukasyon

  Tula ni @angelbless

 8. Ang Mahiwagang Edukasyon

 9. Tula Ng Isang Mag-aaral

 10. Edukasyon

  Tula ni Lorna C. Cantes

 11. Edukasyong Mahalaga

 12. Susi Sa Kinabukasan

 13. Edukasyon

  Tula ni Panyaaaaang

 14. Edukasyon

  Tula ni Meric B. Mara

 15. Ang Bituin Sa Karimlan

 16. Susi Sa Tagumpay

 17. Para Sa Mga Paaralan

Tula Tungkol Sa Edukasyon – 17 Halimbawa Ng Tula Tungkol Sa Edukasyon Sa New Normal Sa Pilipinas Tagalog

TULA TUNGKOL SA EDUKASYON 2021 - 17 HALIMBAWA NG MAIKLING TULA TUNGKOL SA EDUKASYON
TULA TUNGKOL SA EDUKASYON 2021 – 17 HALIMBAWA NG MAIKLING TULA TUNGKOL SA EDUKASYON

Ipagpatuloy lang ang pagbabasa hanggang sa dulo nang artikulong ito para makita mu ang nilalaman ng bawat isang maikling Tula Tungkol sa Edukasyon. Nawa ating bigyan ng kahalagahan ang edukasyon batay sa mababasa ninyong halimbawa ng maikling tula tungkol sa Edukasyon sa new normal dito sa Pilipinas.

Pamana

I.
Mula sa pagkamulat ng aking musmos na memorya
Ang lagi kong naaalala ay wika nina ama at ina
“Bigyan ng halaga ang aral sa eskwela,
Ito ang aming tanging maipapamana kung kami ay matatanda na”.

II.
Dahil sa kanilang pagsisikap at walang sawang pagpapatnubay
Ang aking aral ay pinagbuti at nagsumikap nang walang humpay.
Edukasyon ay aking ginawang tulay
Upang aking makamit ang inaasam na tagumpay.

III.
Sa paglipas ng panahon ay nakamtan ko na rin ang inaasam na biyaya
Ako ay napaiyak at tunay nga na nagalak.
Hawak kamay ko na ang pamana nina ama at ina
Kayamanan na sadyang tangi na kailanman ay hindi maiwawaksi.

IV.
Ngayong ako ay magulang na rin
Lagi kong ipapaalala, sa aking mga pamilya
Na ang edukasyon ay hindi lang mahalaga
Bagkus ito ay namumukod tangi na pamana.

Tula tungkol sa edukasyon sa Pilipinas ni takdangaralin.ph

Ang tula na pinamagatang Pamana ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang tulang ito ay para ipabatid sa lahat na mahalaga ang mag-aral at ang edukasyon ang susi sa ating mga pangarap sa buhay.

Ikaw ay may Karapatan, Bata!

Bata ikaw ay may karapatan sa edukasyon,
pumasok sa paaralan at matuto ng leksiyon.
Daan ito para sa magandang kinabukasan,
ikaw ang magsisilbing pag-asa ng ating bayan.

Bata ikaw ay may karapatang maglibang,
sa iyong paglalaro ay walang dapat humarang.
Kailangan mong sa iba ay makisalamuha,
sa mga kaibiga’t kalaro’y makipagpalitan ng tawa.

Bata ikaw ay may karapatang maging malusog,
sa wastong nutrisyon ikaw ay dapat mabusog.
Ika’y dapat hinahandaan ng mga prutas at gulay,
para sa talino at siglang walang kapantay.

Bata ikaw ay may karapatang mabuhay,
sa iyong paglaki ikaw ay dapat mayroong gabay.
Nararapat na mabuhay nang tahimik at mapayapa,
tingin sa iyo ng lipunan ay isang malaking biyaya.

Tula tungkol sa edukasyon sa Pilipinas mula sa panitikan.com.ph

Ang tula na pinamagatang Ikaw ay may Karapatan, Bata! ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang tulang ito ay para ipabatid sa lahat na mahalaga ang mag-aral at ang edukasyon ang susi sa ating mga pangarap sa buhay.

Edukasyon: Natatanging Pamana ni Itay at Inay

Edukasyo’y tila diyamante ang halaga;
Walang sino mang nanaisin itong mawala.
Hindi man maaaring ipagbili’t ibenta,
Ngunit sa buhay ay posibleng guminhawa.

Isang instrumento upang pangarap ay makamtan,
Ang makaahon mula sa lugmok na kahirapan;
Magsisilbing daan patungo sa hayahay na buhay,
Kasaganahang minimithi’y matatamong tunay.

Edukasyon ang siya ring humuhulma sa katauhan,
Tumutulong upang mga tama’t mali’y malaman.
Edukasyon ang nagbibigay aral at kabutihan,
Layon nito’y matuto kapwa mahirap o mayaman.

Pamanang handog sa’kin ng aking mga magulang,
Na hindi kayang nakawin nino man;
Bitbit sa tuwina sa paroroonan,
Aking patuloy na iingatan at pahahalagahan.

Tula tungkol sa edukasyon sa Pilipinas ni Emma A. Gatchalian

Ang tula na pinamagatang Edukasyon: Natatanging Pamana ni Itay at Inay ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang tulang ito ay para ipabatid sa lahat na mahalaga ang mag-aral at ang edukasyon ang susi sa ating mga pangarap sa buhay.

Sa Ating Paaralan

Halina, mga kabataan,
Sa ating paaralan;
Doo’y mag-aaral tayo
Upang tayo’y mapanuto.

Tayo ay magsusulat,
Magbabasa ng aklat,
Sa kuwento’y makikinig,
Tutula at aawit.

Tayo ay maglalaro
Ng takbuhan at piko,
Taguan, hagarang taga,
Patintero at sipa.

Naroroon ang guro,
Sa atin ay magtuturo;
Halina, kabataan,
Sa ating paaralan.

Tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon mula sa pinoyedition.com

Ang tula na pinamagatang Sa Ating Paaralan ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang tulang ito ay para ipabatid sa lahat na mahalaga ang mag-aral at ang edukasyon ang susi sa ating mga pangarap sa buhay.

New Normal sa Edukasyon

Sa kabila ng panawagan at agam-agam ng mga magulang,
Tuloy pa rin ang balik-eskwela sa nalalapit na pasukan,
Ngunit di gaya ng dating tradisyunal na pagpasok sa paaralan,
Departamento ng Edukasyon at kaugnay na organisasyon ay gumawa ng paraan.

Depende raw sa tinatawag na “Public Health Situation”,
Dahil sa pandemya’y malabo ang face-to-face learning tradition,
Lalo pa’t marapat na sundin ang “social distancing” at pagsuot ng mask bilang proteksyon,
Kaya’t hain ay alternatibo, pinag-isipan ang isasagawang solusyon.

Online distance learning o’Online class” marahil ang pinakaligtas at karaniwang paraan,
Gamit ang ‘internet connection”, makapag-aaral kahit nasa tahanan,
May pagka-interaktibo pagkat konektado ang guro sa mga mag-aaral,
Subalit Paano ang mga walang internet connection at gadgets na syang kinakailangan?

Nariyan ang Modular distance Learning na istratehiya,
Printed self-learning modules ang ipamimigay raw nila,
Sa mga estudyanteng ‘onlibe class” ay di makakaya,
Aminadong mababang kalidad ng pagkatuto ang magiging resulta.

“Blended learning naman ang kombinasyon ng mga nabanggit na stratehiya,
Maging sa radyo at telebisyon ay makikipag-ugnayan raw sila,
May mga volunteers at tutors na makikipagtulungan din sa kanila,
Gabay ng magulang at motibasyon ng mag-aaral na matuto ang pinakmahalaga.

Tula tungkol sa edukasyon sa new normal ni Melinda F. Bustamante

Ang tula na pinamagatang New Normal Sa Edukasyon ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa new normal sa Pilipinas. Ang tulang ito ay para ipabatid sa lahat na mahalaga ang mag-aral at ang edukasyon ang susi sa ating mga pangarap sa buhay.

Isulong ang Bagong Edukasyon

Dahil sa pandemyang CoviD
May New Normal sa DepEd
Dapat nating lahat na mabatid
Na ito’y hindi isang balakid
Kundi solusyon ang hatid.

Ituloy natin ang edukasyon
Alternative learning modes
at safety and health measures
Ay handang-handa na
Kahit vaccine ay wala pa.

Kundi kaya ng Face to Face Learning,
May Distance Learning
para may social distancing
Nariyan ang online, modular, at tv/radio-based learning
Isali mo pa ang Home Schooling
Upang mga estudyante’y lalong gumaling
Habang nakataas ang quarantine.

Ituloy pa rin natin ang edukasyon
Mga guro’t magulang, magtulong-tulong!
Isulong natin itong solusyon
Mga mag-aaral, patuloy na yumabong
Bagong Normal, ating ikanlong.
Bagong edukasyon, ating isulong.

Tula tungkol sa edukasyon sa new normal ni Makata O.

Ang tula na pinamagatang Isulong ang Bagong Edukasyon ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa new normal sa Pilipinas. Ang tulang ito ay para ipabatid sa lahat na mahalaga ang mag-aral at ang edukasyon ang susi sa ating mga pangarap sa buhay.

Edukasyon

Edukasyon mahalagang bagay sa bawat nilalang;
Nagsisilbing sandata para kahirapan ay mapaglabanan;
Maghahatid tungo sa landas ng karangyaan at karalitaan;
Kayamanan na hindi maagaw at mapawi magpakailanman.

Pagtiyagaan at pagsikapan na ito ay iyong makamtan;
Tiisin ang puyat at pagod na pagdadaanan;
Ano mang balakid piliting ito’y mawaglit at malampasan;
Habang buhay mo itong kaakibat at pakikinabangan.

Kabataan makiramdam at magmasid ka sa iyong bayan;
Taong namumuno taglay ang malawak na kaalaman;
Iginagalang, pinapakinggan at pinapahalagahan sa lipunan;
Tinitingala at hindi pwedeng aapakan ng sino man.

Pangarap ng iyong magulang iyo nawang tugunin;
Pag aaral ay pagsisikapan at iyong pagbubutihin;
Ito ang tanging kayamanang sa iyo’y kanilang ihahabilin;
Hirap man ay dadanasin magtiis ka huwag mo sila biguin.

Magulang ang sayo ay umaalalay at gumagabay;
Igagalang at sila’y huwag bigyan ng lumbay;
Huwag aksayahin ang oras sa mga bagay na walang kabulohan;
Bagkus ito ay ibuhos sa pagtuklas at pagtaglay ng karunungan.

Mga kabataan payo at saway ng iyong magulang pakinggan;
Pahalagahan at itatak sa puso at musmos mong isipan;
Adhikaing maibigay ang buhay na may kaginhawaan;
Makita kang sagana dulot sa kanila ay wagas na kaligayahan.

Tula tungkol sa edukasyon sa Pilipinas ni Angelbless

Ang tula na pinamagatang Edukasyon ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang tulang ito ay para ipabatid sa lahat na mahalaga ang mag-aral at ang edukasyon ang susi sa ating mga pangarap sa buhay.

Ang Mahiwagang Edukasyon

Mahiwagang edukasyon
Nagbibigay impormasyon
Upang matapos ang misyon
At maabot ang ambisyon

Ito ay pahalagahan
Nagbibigay kaalaman
Pumapasok sa isipan
Tulong sa pangangailangan

Solusyon sa kahirapan
Susi sa kinabukasan
At tungo sa kaunlaran
Tagumpay ay makakamtan

Ito ay tanging pamana
Ng ating ama at ina
Bigay ng Poong Maykapal
Dapat ay minamahal

Tula tungkol sa eduykasyon sa Pilipinas ni Medyobadgerl

Ang tula na pinamagatang Ang Mahiwagang Edukasyon ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang tulang ito ay para ipabatid sa lahat na mahalaga ang mag-aral at ang edukasyon ang susi sa ating mga pangarap sa buhay.

Tula Ng Isang Mag-aaral

Ako, Isang mag-aaral na nangangarap
Hangad ay maayos na kinabukasan
Para sa hinaharap ay ‘di maghirap
Nang ako ay walang pagsisihan bukas.

Sa paaralan ako ay nag-aaral
Bagong kaalaman aking natutunan
Araw-araw ngang nagsisikap ng lubos
Sa mga pagsusulit ay ‘di sumusuko.

Buhay ko’y wala pang kasiguraduhan
Kaya nga ngayon ay pinagsisikapan
Sa Dlyos, ako’y humihingi ng gabay
Para sa aking mahabang paglalakbay.

Aking Amat Ina, salamat sa lahat
Utang na loob ko aking buong buhay
“Di man kasing talino ni Jose Rizal,
Sisikaping makasungkit ng parangal

Mga ka mag-aral wag ng patumpik-tumpik
Pag-aaral muna ang asikasuhin
Nang ating mga magulang hindi malungkot
Upang mga pangarap ay ating makamit.

At para sa aming mabubuting guro.
Salamat sa matiyagang pagtuturo:
Para sa mag-aaral na katulad ko
Hangad ko ay ang kaginhawaan ninyo.

Tula tungkol sa edukasyon sa Pilipinas ni Elaiza Mairim B. Garcia

Ang tula na pinamagatang Tula Ng Isang Mag-aaral ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang tulang ito ay para ipabatid sa lahat na mahalaga ang mag-aral at ang edukasyon ang susi sa ating mga pangarap sa buhay.

Tula Tungkol Sa Edukasyon – 17 Halimbawa Ng Tula Tungkol Sa Edukasyon Sa New Normal Sa Pilipinas Tagalog

Edukasyon

Edukasyon ang daan tungo sa tagumpay,
Sa isang lipunang matatag at matibay.
Sandalan at sandata sa kinabukasan,
Ang siyang maghuhubog ng mga kaisipan.

Kung ang edukasy0n ay matatamasa,
Tiyak ang liwanag, matatanaw mo na.
Matutunan nating gamitin sa tama,
Kaalamang taglay ito ang tunay na panangga.

Gabay ng PANGINOON lagi sana’y hingin,
Ng taong katulad mong may mabuting layunin.
Hangad ay mapaunlad ang buhay na angkin,
Makapaglingkod din sa mga taong ginigiliw.

Pinanday sa mag-aaral, de kalidad na edukasyon,
Heto na’t makakamit sa buhay na may layon.
Pagkat dito sa MHS na nagsilbing kaagapay,
Upang gintong aral ay tumatak sa buhay.

Tula tungkol sa edukasyon ni Pilipinas ni Lorna C. Cantes

Ang tula na pinamagatang Edukasyon ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang tulang ito ay para ipabatid sa lahat na mahalaga ang mag-aral at ang edukasyon ang susi sa ating mga pangarap sa buhay.

Edukasyong Mahalaga

May isang batang bumili ng babasa
Sya ay nagbasa at nagging dalubhasa
Sya’y naging matalino sa pagbabasa
Sa ideya ng edukasyon, nahasa

Minsan ang edukasyon ay nasasayang
Ng mga pamilya at taong mayaman
Mga mahihirap, di nanghihinayang
Kung sa pag-aral, ay nagiging matapang

Ang tunay na edukasyon ay mahalaga
Ang katangahan ay tinataga
Minsan kailangang magtiyaga at di higa
Hanggang mawalan ka ng hangin sa baga

Sa edukasyon wag kang huminto
Dahil mas mahalaga pa to sa ginto
Wag kang magmadali sa tunog ng pinto
Upang may matutuhan ka at di lito

Tula tungkol sa edukasyon noon at ngayon ni Nathaniel Ignacio

Ang tula na pinamagatang Edukasyong Mahalaga ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang tulang ito ay para ipabatid sa lahat na mahalaga ang mag-aral at ang edukasyon ang susi sa ating mga pangarap sa buhay.

Susi sa Kinabukasan

Kaalamang taglay kailangang tunay
Sandatang dapat taglayin ninunman
Dahil gamit natin sa pang araw-araw
Na matatagpuan sa edukasyon lang

Edukasyong hanap nasa eskwelahan
Tinuturong ganap ng gurong mahusay
Sa mag-aaral sa iba’t ibang lugar
Taglay ang araling mahalagang tunay

Makamit ito ay walang kasing saya
Sapagkat dala ay magandang simula
Simula sa isang magandang biyaya
Dala ay tagumpay maging dalubhasa

Kahit mahirap babatain tunay
Makamit lamang ang tamang kaalaman
Na magiginng daan sa ating tagumpay
Dahil ito’y susi sa magiging buhay

Natutunan natin gamitin sa tama
Upang ang tadhanang nakatakday saya
Kaalamang taglay ito ang panangga
Sa buhay natin na puro na problema

Tula tungkol sa edukasyon sa modernong panahon ni Remarkable Jose

Ang tula na pinamagatang Susi Sa Kinabukasan ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang tulang ito ay para ipabatid sa lahat na mahalaga ang mag-aral at ang edukasyon ang susi sa ating mga pangarap sa buhay.

Edukasyon

Kailangan ng edukasyon ng buong bayan
Ng mga isyu at usaping pang kalikasan
Sa gayo’y mamulat ang maraming mamamayan
Na ang kalikasan pala’y dapat alagaan

Ang edukasyon nga naman
Ang edukasyon nga naman
Isa itong yaman na dapat ingatan
At ipalaganap sa buong sandaigdigan

Edukasyon ay isang regalo
Bigay ng ating mga magulang
Na hindi mananakaw at mapapalitan
Upang maabot ang pangarap na inaasam

Kaya’t pakahusayan natin ang edukasyon
Hinggil sa kabataan at gawin itong misyon
Upang maraming masa’y matuto sa paglaon
At malaki nang ambag ito sa nasyon

Tula tungkol sa edukasyon sa Pilipinas ni Panyaaaaang

Ang tula na pinamagatang Edukasyon ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang tulang ito ay para ipabatid sa lahat na mahalaga ang mag-aral at ang edukasyon ang susi sa ating mga pangarap sa buhay.

Edukasyon

Tandang-tanda ko pa ABAKADA ni ama at ina
na siyang unang nagbukas ng isip sa letra
edukasyon ko noon ay sa kanlungan pa nila
may piso akong baon at kendi sa twina.

Lumipas ang ilang taon ako ay kanilang itinuon
sa paaralan, may pormal na edukasyon
at may guro nasa akin ay gagabay doon
at ang piso kong baon, dalawang piso na ngayon.

Sa eskwela hinubog ang isipan kong tulog
tinuruan mag isip ng tama at angkop
dito ko rin naranasan ang hirap na lugod
nasa kinabukasan ko ay siyang papalaot

Kagandahang asal dito rin naturuan
ng mga propesor na tunay na huwaran
sa araw ng pag-susulit kahit na nahihirapan
pagnaipasa naman ibang klaseng pakiramdam

Kay sayang alalahanin lahat ng nagdaang tambing
ukol sa edukasyon na nagbibigay giliw
mula elementarya hanggang sa ngayon aliw
dahil ilang panahon nalang ay iba na ang darating.

Kaya sa napipinto kong pagtatapos alay ko po na lugod
ang aking natutunan sa paaralan kong tibobos
lubos-lubos na pasasalamat aking ipinaaabot
sa aking mga magulang, guro, at sa ating Diyos!!!


Tula tungkol sa edukasyon sa modernong panahon ni Meric B. Mara

Ang tula na pinamagatang Edukasyon ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang tulang ito ay para ipabatid sa lahat na mahalaga ang mag-aral at ang edukasyon ang susi sa ating mga pangarap sa buhay.

Ang Bituin Sa Karimlan

Ilang taon narin tayo naghihirap
Tayo’y nag-aaral at nagsusumikap
Iyon ay ang mga pangunahing sangkap
Upang maabot ang mumunting pangarap

Doktor, Abogado, Sundalo at Guro
Ilan lang sa mithiin ng mga tao
Sila’y tinuturing na bagong bayani
Hatid ala’y kapwa baya’y nagbubunyi

Sa ngayo’y mas mahalaga ang numero
Ang nais ay pumasa kaysa matuto
Ito ba tinatawag na edukasyon?
Pano na ang susunod na henerasyon?

O, pangarap paano ka makakamtan
Kung ganito ang sistema ng paaralan
Mithiin nating kasingtaas ng bituin
Na tila ba ay mahirap ng abutin

Huwag susuko sa’yong pangarap
Pagkat matutumbasan lahat ng hirap
Gamit ang tulong ng bagong kaalaman
Kabataan maging pag-asa ng bayan

Tula tungkol sa edukasyon sa Pilipinas ni Nishel Dulalia

Ang tula na pinamagatang Ang Bituin Sa Karimlan ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang tulang ito ay para ipabatid sa lahat na mahalaga ang mag-aral at ang edukasyon ang susi sa ating mga pangarap sa buhay.

Susi sa Tagumpay

Ang edukasyon ay susi sa tagumpay,
Ang lahat ng pagsubok ay naghihintay
Kaya estudyante sunog ang kilay,
Para pagdating ng araw buhay ay makulay.

Sina nanay at tatay patuloy ang kayod,
Upang pangangailangan ay maibigay
Sakripisyo at pawis lahat ibinuwis,
Sa minamahal na anak pawis.

Ang sakripisyo ng magulang ay dapat suklian,
Dapat Anak, matutong magpasalamat!
Sa magandang buhay na natanggap,
At pagsasaludo sa magulang ang dapat.

Ginhawa sa buhay kunin mo,
Mag – aral mabuti ang katapat nito
Magsumikap ka’t magsakripisyo!
Ng sa gayon buhay na maginhawa makamit mo.

Tula tungkol sa edukasyon sa modernong panahon mula sa Facebook

Ang tula na pinamagatang Susi Sa Tagumpay ay isang halimbawa ng mga maikling tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang tulang ito ay para ipabatid sa lahat na mahalaga ang mag-aral at ang edukasyon ang susi sa ating mga pangarap sa buhay.

Para sa mga Paaralan

Hindi pareho ang lahat
sa alam at kakayahan
May mga magaling sa Math
o, kundi, sa kasaysayan.

May mga estudyanteng mahusay
sa iba’t-ibang gawain sa buhay
ngunit wala silang pakialam
para sa mga detalye ng agham.

May hustisya ba sa sistema
para sa mga estudyanteng ito?
Walang kuwenta na ba ang isda
na hindi kayang mag-akyat ng puno?

Hindi pareho ang lahat
sa alam at kakayahan
Sana nga, may pakialam
ang lipunan sa kanila.

Tula tungkol sa edukasyon noon at ngayon Joshua Rommel H. Vargas

Ang tula na pinamagatang Para Sa Mga Paaralan ay isang halimbawa ng mga maikling tula tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa Pilipinas. Ang tulang ito ay para ipabatid sa lahat na mahalaga ang mag-aral at ang edukasyon ang susi sa ating mga pangarap sa buhay.

Para Sa Iba Pang Tula At Filipino Lessons

Summary of Mga Tula Tungkol Sa Edukasyon 2022

Ang Edukasyon ang susi sa pag-abot ng ating pangarap. Mahalagang mag-aral ng mabuti para sa ating hinaharap. Kaya ang artikulong mga halimbawa ng Tula Tungkol Sa Edukasyon ay siyang kapupulutan natin ng inspirasyon na upang makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay.

Nawa ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon sa pamamagitan nitong mga halimbawa ng maikling tula tungkol sa kahalagahan sa edukasyon sa Pilipinas. Happy reading and God bless.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about, Tula Tungkol Sa Edukasyon – 17 Halimbawa Ng Tula Tungkol Sa Edukasyon 2022. Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment