Panindigan sa Pananampalataya – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral

Panindigan sa Pananampalataya – May mga beses na sinusubukan ang ating pananampalataya. Sa tulang “Panindigan sa Pananampalataya” ni Johnnye V. Chandler, pinapaalalahanan tayo na mainindigan at manalig sa ating Panginoon.

Ang Diyos ang lumikha sa lahat. Siya ang nagmahal sa atin ng lubos. Siya din ang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Bagama’t marami sa atin ang nakakalimot sa kanya kung minsan pero hindi parin Niya tayo kinalimutan. Kaya dapat na pasalamatan at pahalagahan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Atin Siyang sambahin at mahalin ng walang hanggan.

Panindigan sa Pananampalataya - Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral
Panindigan sa Pananampalataya – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral

Sana sa pamamagitan nitong mga tula tungkol sa Diyos ay maging inspirasyon natin para pagtibayin ang ating pananampalataya, paglingkuran at mahalin Siya ng walang hanggan. Marahil ay makakarelate ka sa mga karanasan ng mga sumulat ng tula tungkol sa Diyos.

Panindigan sa Pananampalataya – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral

At heto ang tulang pinamagatang “Panindigan sa Pananampalataya”.

Panindigan sa Pananampalataya

Tumayo sa pananampalataya
Kahit na maaari mong i t makita ang iyong paraan
Tumayo sa pananampalataya
Kahit na sa tingin mo ay maaari mong i t mukha sa ibang araw
Tumayo sa pananampalataya
Kahit na ang luha ay nais na dumaloy mula sa iyong mga mata
Tumayo sa pananampalataya
Alam na ang ating Diyos ay palaging magkakaloob
Tumayo sa pananampalataya
Kahit na sa tingin mo ay nawala ang lahat ng pag-asa
Tumayo sa pananampalataya
Alam na laging nandyan ka para manatili ka
Tumayo sa pananampalataya
Kahit na parang gusto mong sumuko
Tumayo sa pananampalataya
Dahil naroroon siya … na nagsasabing, “Tumingin ka lang”
Tumayo sa pananampalataya
Kahit na sa mga oras na iyon ay naramdaman mo ang lahat
Tumayo sa pananampalataya
Manatili at maging matatag, sapagkat Siya ay nasa trono pa rin
Tumayo sa pananampalataya
Kahit na mahirap ito paniwalaan
Tumayo sa pananampalataya
Alam na maaari Niyang baguhin ang iyong sitwasyon, bigla
Tumayo sa pananampalataya
Kahit na sa mga oras na iyon ay nararamdaman mong it s mahirap manalangin
Tumayo sa pananampalataya
At maniwala na gumawa na Siya ng daan
Ang pananampalataya ang sangkap ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita
Kaya tumayo sa pananampalataya
Dahil mayroon kang tagumpay!

Tula tungkol sa Diyos Evangelist Johnnye V. Chandler

Buod ng Tula

Ang tulang ito ay nagsasabi sa atin na manindigan sa ating pananampalataya lalo na sa gitna ng mga pagsubok. Sa mga oras na ika’y susuko at nawawalan na ng pag-asa, dapat ay mas maging matatag ang iyong tiwala at manindigan sa iyong pananampalataya. Sa lahat ng oras ay dapat kang manindigan sa iyong pananampalataya dahil sa nariyan lang ang Panginoon upang dalhin ka sa iyong tagumpay.

Aral ng Tula

Ang aral ng tulang ito ay maging tapat sa pananampalataya lalo na sa mga oras na ito ay sinusubukan. Lagi lang tandaan na ang Panginoon ay nariyan upang tulungan at gumabay sa atin patungo sa tagumpay.

Summary

Ang tula na pinamagatang Panindigan sa Pananampalataya ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pagmamahal at pasasalamat sa Diyos at kapwa. Ang tulang ito ay para maipakita na dapat ay magpasalamat at mahalin ang Panginoon at kapwa.

Inquiry

Maraming salamat sa pagbasa ng Panindigan sa Pananampalataya – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral. Para sa iba pang halimbawa ng mga tula, i-click lang ang mga link sa ilalim. Huwag kalimutang ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Basahin rin ang iba pa naming halimbawa at tula, dito lang sa ProudPinoy.ph!

Para Sa Iba Pang Tula At Filipino Lessons

Leave a Comment