Mayroon Kaming Tagumpay- Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022]

Mayroon kaming tagumpay – talagang maituturing na tagumpay ang ating pananampalataya sa Diyos kaya naman sa tulang “Mayroon Kaming Tagumpay” ni Mike Shugart, isinulat niya ang kanyang pagpupunyagi tungkol sa Diyos. Siguradong kapupulutan ito ng aral ng mga mambabasa!

Ang Diyos ang lumikha sa lahat. Siya ang nagmahal sa atin ng lubos. Siya din ang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Bagama’t marami sa atin ang nakakalimot sa kanya kung minsan pero hindi parin Niya tayo kinalimutan. Kaya dapat na pasalamatan at pahalagahan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Atin Siyang sambahin at mahalin ng walang hanggan.

Ikaw Ang DIyos Na Buhay – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022]

Sana sa pamamagitan nitong mga tula tungkol sa Diyos ay maging inspirasyon natin para pagtibayin ang ating pananampalataya, paglingkuran at mahalin Siya ng walang hanggan. Marahil ay makakarelate ka sa mga karanasan ng mga sumulat ng tula tungkol sa Diyos.

Mayroon Kaming Tagumpay- Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022]

At heto ang tulang pinamagatang “Mayroon Kaming Tagumpay”.

Mayroon kaming Tagumpay

Ang makalangit na koro ng Diyos
Mga Proklamasyon sa harap namin
Na si Jesucristo ay Panginoon!
Magpakailanman Siya.
Bago ang kasaysayan,
Ang lahat ng mga bagay ay ginawa ng Kanyang Salita.
Mula sa pinakamababang kalaliman
Sa pinakamataas na taas,
At ang lawak ng lupa at dagat,
Ang mga kanta ay inaawit
Sa labanan na Nanalo siya.
Mayroon kaming Tagumpay!

Tula tungkol sa Panginoon ni Mike Shugart

Buod ng Tula

Ang tulang “Mayroon Kaming Tagumpay” ay isang maikling tula tungol sa Diyos na nagsasaysay sa tagumpay ng Diyos sa ating buhay. Ipinagbubunyi niya ito at sinasabi na naghahari ang ating Diyos sa ating buhay.

Aral ng Tula

Ang aral ng maikling tulang ito ay magtiwala sa ating Diyos dahil Siya ay makapangyarihan. Huwag din tayong matakot sa mga hamon sa ating buhay dahil nandiyan lang ang ating Panginoon upang tayo ay samahan at gabayan.

Summary

Ang tula na pinamagatang Mayroon Kaming Tagumpay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pagmamahal at pasasalamat sa Diyos at kapwa. Ang tulang ito ay para maipakita na dapat ay magpasalamat at mahalin ang Panginoon at kapwa.

Inquiry

Maraming salamat sa pagbasa Mayroon Kaming Tagumpay – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022]. Para sa iba pang halimbawa ng mga tula, i-click lang ang mga link sa ilalim. Huwag kalimutang ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Basahin rin ang iba pa naming halimbawa at tula, dito lang sa ProudPinoy.ph!

Para Sa Iba Pang Tula At Filipino Lessons

Leave a Comment