Mahal Ka Ng Diyos – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022]

Mahal ka ng diyos – ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Sa tulang ito na pinamagatang “Mahal Ka Ng Diyos”, isinasaysay sa tula kung paano tayo mahalin ng Diyos. Isinulat ito ng mga makabagong makatang Pilipino kaya talagang kakapulutan ito ng aliw at aral ng mga mambabasa!

Ang Diyos ang lumikha sa lahat. Siya ang nagmahal sa atin ng lubos. Siya din ang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Bagama’t marami sa atin ang nakakalimot sa kanya kung minsan pero hindi parin Niya tayo kinalimutan. Kaya dapat na pasalamatan at pahalagahan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Atin Siyang sambahin at mahalin ng walang hanggan.

Mahal Ka Ng Diyos - Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022]
Mahal Ka Ng Diyos – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022]

Sana sa pamamagitan nitong mga tula tungkol sa Diyos ay maging inspirasyon natin para pagtibayin ang ating pananampalataya, paglingkuran at mahalin Siya ng walang hanggan. Marahil ay makakarelate ka sa mga karanasan ng mga sumulat ng tula tungkol sa Diyos.

Mahal Ka Ng Diyos – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022]

At heto ang tulang pinamagatang “Mahal Ka Ng Diyos”.

Mahal Ka Nang Diyos

Buhay niya’y sa iyo hindi ipinagkait
Upang kaligtasan iyong makamit
Nagtiid sa hirap at pasakit
Walang hanggang kaligayahan ang kapalit

Masdan mo ang kalikasan
Tingnan mo ang mga tao sa kapaligiran
Ang lahat ay parang walang pakialam
Sa ibinigay sa atin na kaligtasan.

Huwag sanang mangyari na ikaw ay tumulad sa kanila
Sa masasamang gawa nila’y gumaya ka
At kahit saan sila magpunta
Baka ikaw rin ay sumama.

Huwag mong kalimutan
Iyo laging pakatandaan
Na si Hesus lagi sa iyo naghihintay
Na iyong pansinin ang kanyang pananawagan.

Buong araw Siya’y nag-aabang
Sa iyo na Kanyang mahal
Lagi mo sanang pakatandaan
Na mahal ka ng Diyos, maging sino ka man.

Tula tungkol sa Panginoon ni Elisha Bless

Buod ng Mahal Ka Ng Diyos

Ang tulang ito ay tungkol sa pagmamahal ng ating Diyos sa atin. Ibinigay niya ang Kanyang buhay upang tayo ay masalba kaya dapat pangalagaan natin ang ating buhay. Pinapaalalahanan din tayo ng tula na nartiyan lang si Hesus para sa atin kahit hindi siya natin naaalala. Mahal tayo ng ating Panginoon kahit sino pa tayo.

Aral ng Tula

Ang aral ng tulang ito ay pangalagaan ang ating buhay dahil pinahiram ito sa atin ng Diyos. Alalahanin natin ang presyo ng ating buhay ay ang buhay ni Hesus kaya dapat nating bigyang halaga ang ating buhay. Isa ring aral ay kahit sinoman at anuman ang ating nagawa ay mahal pa rin tayo ng Diyos.

Summary

Ang tula na pinamagatang Mahal Ka Ng Diyos ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa pagmamahal at pasasalamat sa Diyos at kapwa. Ang tulang ito ay para maipakita na dapat ay magpasalamat at mahalin ang Panginoon at kapwa.

Inquiry

Maraming salamat sa pagbasa ng Mahal Ka Ng Diyos – Tula Tungkol sa Diyos Buod At Aral [2022]. Para sa iba pang halimbawa ng mga tula, i-click lang ang mga link sa ilalim. Huwag kalimutang ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Basahin rin ang iba pa naming halimbawa at tula, dito lang sa ProudPinoy.ph!

Para Sa Iba Pang Tula At Filipino Lessons

Leave a Comment