Karapatang Pantao: Saan Ka Patungo? – Buod at Aral ng Tula

Karapatang Pantao: Saan Ka Patungo – Marami ng nangyari sa ating kasaysayan na may kinalaman sa karapatang pantao. Saan nga ba tayo patungo sa aspetong ito? Ang tulang “Karapatang Pantao: Saan Ka Patungo?” ay isang tanong sa ating bansa kung saan patungo ang karapatang pantao sa bansa. Siguraadong kapupulutan ito ng aral ng mga mambabasa.

Ang karapatang pantao ay isang bagay na dapat respetuhin nating mga tao. Ito ang mga prinsipyong gumagabay sa tao tungkol sa pagtrato ng kanyang kapwa at sa dignidad niya bilang tao. Bagama’t marami pa rin ang mga taong lumalabag sa karapatang pantao lalo na sa kasarian at moralidad. Kaya mayroon tayong mga batas pumuprotekta sa karapatang pantao.

Karapatang Pantao: Saan Ka Patungo? - Buod at Aral ng Tula
Karapatang Pantao: Saan Ka Patungo? – Buod at Aral ng Tula

Sana sa pamamagitan nitong tula tungkol sa karapatang pantao ay maging inspirasyon natin ito para mahalin at pahalagahan ang ating kapwa. Marahil ay makakarelate ka sa mga karanasan ng mga sumulat ng tula tungkol sa karapatang pantao.

Karapatang Pantao: Saan Ka Patungo? – Buod at Aral ng Tula

At ito ang tula na pinamagatang “Karapatang Pantao: Saan Ka Patungo? “.

Karapatang Pantao: Saan ka Patungo?

Isinilang ang tao, kambal ang karapatan
Karapatang pantao hindi minamana
Likas at natural dadalhin hanggang kamatayan
Nakapaloob sa banal na Koran at Bibliya.

Mahaba na yaring kasaysayan
Subalit karapatang pantao
Madalas pang pagdebatehan
Karapatang pantao, saan ka patungo?

Iba’t-ibang teorya na ang pinagmulan
Maraming teorya din nagpakahulugan
Subalit karapatang pantao madalas yurakan
Diskriminasyon at paglabag, sadyang talamak.

Huwag na tayong lumayo
Sa pag-analisa sa karapatang pantao
Sa ating bansang nililiyag, bansang Pilipinas
Ipinagkakaloob ba sa mamamayan?

Lahat tayo ay likas ang karapatan
Ordinaryong mamamayan o nasa kapangyarihan
Walang makalalamang, dapat pantay-pantay
Subalit ang katotohanan, parehas ba ang timbang?

Bansang Pilipinas, saan ako lulugar?
Kung ang aking karapatang pantao walang patunguhan
Magiging isang buhay subalit karapatan ay hiwalay
O magiging positibo rin, pagdating ng araw?

Tula tungkol sa karapatang pantao ni Ernie Urriza

Buod ng Tula

Ang tulang “Karapatang Pantao: Saan Ka Patungo?” ay isang tula na nagtatanong kung saan patungo ang karapatang pantao sa ating bansa. Sa tula, sinasabi na kakambal ng pagsilang sa atin ang ating karapatan. Mahaba na ang ating kasaysayan ngunit bakit patuloy pa rin pinagdedebatihan ang paksang ito. Kay dami ng mga eorya ang nabanggit ngunit ang karapatang pantao ay patuloy na yinuyurakan. Ang katotohanan sa karapatang pantao ay isang tanong kung pantay nga ba ito. Tanong ng may akda ay saan siya lulugar kung ang kanyang karapatan ay walang patutunguhan. Sana ay maging positibo ito sa balang araw.

Aral ng Tula

Ang tulang ito ay may aral na maging mapagbantay sa mga usaping tungkol sa karapatang pantao. Huwag tayong magbulag-bulagan sa mga nangyayaring pagtapak sa ating karapatang pantao.

Summary

Ang tulang pinamagatang “Karapatang Pantao: Saan Ka Patungo?” ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa paggalang at kahalagahan sa karapatang pantao. Ang tulang ito ay para maipakita ang dapat na pagkakapantay-pantay ng moralidad ng ating mga kapwa-tao.

Inquiry

Maraming salamat sa pagbasa ng Karapatang Pantao: Saan Ka Patungo? – Buod at Aral ng Tula. Para sa iba pang halimbawa ng mga tula, i-click lang ang mga link sa ilalim. Huwag kalimutang ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Basahin rin ang iba pa naming halimbawa at tula, dito lang sa ProudPinoy.ph!

Para Sa Iba Pang Tula At Filipino Lessons

Leave a Comment