Karapatan sa Buhay at Dignidad – Tula Tungkol sa Karapatang Pantao

Karapatan sa Buhay at Dignidad – Ang tulang “Karapatan sa Buhay at Dignidad” ay isang tula na nagbibigay halaga sa ating mga karapatan. inilalarawan sa tula ang importansiya ng karapatan sa buhay at dignidad. Ang tulang ito ay makapagbibigay sa inyo ng aral tungkol sa karapatang pantao.

Ang karapatang pantao ay isang bagay na dapat respetuhin nating mga tao. Ito ang mga prinsipyong gumagabay sa tao tungkol sa pagtrato ng kanyang kapwa at sa dignidad niya bilang tao. Bagama’t marami pa rin ang mga taong lumalabag sa karapatang pantao lalo na sa kasarian at moralidad. Kaya mayroon tayong mga batas pumuprotekta sa karapatang pantao.

Karapatan sa Buhay at Dignidad - Tula Tungkol sa Karapatang Pantao
Karapatan sa Buhay at Dignidad – Tula Tungkol sa Karapatang Pantao

Sana sa pamamagitan nitong tula tungkol sa karapatang pantao ay maging inspirasyon natin ito para mahalin at pahalagahan ang ating kapwa. Marahil ay makakarelate ka sa mga karanasan ng mga sumulat ng tula tungkol sa karapatang pantao.

Karapatan sa Buhay at Dignidad – Tula Tungkol sa Karapatang Pantao

At heto ang tulang pinamagatang “Karapatan sa Buhay at Dignidad”

Karapatan sa Buhay at Dignidad

Buhay ko, Buhay mo,
Buhay nating lahat
Sa mundong ito, lahat tayo
ay namulat.
Wala na yatang bagay na bago
sa ilalim ng araw
ay hindi pa nasisiwalat,
Bagay na di dapat ikagulat.
Sa simula’t sapul
Ng tayo pa ay mumunting
supling at sanggol
Habang akay-akay
ng ating magulang
May dignidad na sa atin
ay lumulatang
Basehan na tayo ay may
karapatang mabuhay,
ipagpatuloy ito, maging masaya
at magtagumpay.
Dunong at diwa sa atin
ay ibinigay
Mula sa Maykapal na kabutihan
ang siyang taglay.
Gamitin ito sa wasto
at huwag iabuso.
Binigay sa atin ito
upang ipagyabong
at antas ng pamumuhay
ay tumaas
Hindi para manlinlang, manloko
at maging mandarambong
Kaya nga moralidad ay kumukupas.
Huwag mang-apak ninuman
Lalo na sa kanilang pagkatao
at karapatan
At pag bumaligtad
ang panahon
Baka ikaw naman ang nasa piitan.
Hindi ko lubos na maisip
na sa sinauna pa man
hanggang sa kasalukuyan
Sa tinagal-tagal ng pakikibaka
ng sinuman sa sanlibutan
Meron pa ring sa kalayaan o
karapatan ay pinagkaitan

Ganid at makapangyarihan,
Kung sila ay ilarawan.
Mapangahas at mapusok,
lalo nang kasuklam-suklam
Kung ganilang galit ay pumutok.
Hinagpis at poot, huwag ikubli,
Dinggin ang puso sa pag-abot
ng katarungang minimithi.
Magsumbong sa kinauukulan
Nang sa gayon, sungay ny salbahe
ay maputulan.
Anak ka man ni Pontio Pilato o
karaniwang tao lamang,
Basta hustisya at iyong karapatan
na ang pinag-uusapan,
Huwag hayaang yurakan.
Matuto tayong lumaban,
Puri at sarili ay ingatan
Karapatan nating ipagtanggol ang sarili
Sa anumang uri ng pang-aapi
At kailanman huwag
hayaan magapi
Datapwat kalayaan
ay ipagbunyi.

KALAYAAN,
Sa anumang uri,
Ito ang ating karapatan,
Kalayaan na hinahangad
ng karamihan,
Mahirap man o mayaman.
Lahat tayo, ito ating
inasam-asam,
Pagkat tao man lan naman
at nangangailangan ng
kaligayahan
Karapatan natin ito,
ng bawat nilalang.
At sa pagsubok huwag na
huwag kang susuko
yan ating isaalang-alang.
At kung ikay yamot
at pagod na sa buhay
Huwag kang magpapakamatay
Lalo lamang itong gugulo
Kung marunong ka lang
maghintay.
Darating ka rin diyan,pero
ngayon ang bata mo pa
May bukas na naghihintay at
marami ka pang magagawa.
Ang iba nga diyan, tulad ng
maysakit at may edad na
Gusto pang mabuhay,
ikaw pa kaya
Dahil lang sa mga rasong
ang bababa.
Pero sabi mo, “Buhay ko naman to”,
Sige bahala ka,basta alam mong
sa purgatoryo o impyerno
ka patutungo
Maging matatag ka lang sana
Kasi walang sinuman ang may
karapatang kumitil nito
Kundi ang tagapaglikha lamang,
na pinahiram mang tayo.

Tungkol naman sa karapatan,
Marami itong kinabibilangan,
Isa na rito ang karapatang
pantao –
Karapatang mabuhay,
magkaroon ng maganda at
maayos na pamumuhay,
disenteng tahanan,
karapatang makapag-aral,
makapagtrabaho,
maging masaya,
ipagtanggol ang sarili at
kanyang karapatan
karapatang mamili at
karapatang mamuhay nang tahimik.
Lahat ito, nararapat lang
angkinin at ating pagyamanin
Dahilan kung bakit di na natin
kailangan ng dalubhasa
O sinumang makata
na lilikha ng alinmang konstitusyon
Na nagbibigay lamang sa atin ng altapresyon
Dahil sa pagpapatupad ay
ang kukupad at namimili pa,
Kaya naman karapatan ay
ang bagal umusad.
Nasasani kong hindi na natin
kailangan sila dahil itoy
napakasimple
Pagkat tayo mismo sa sarili
nating paraan,
Tiyak karapatan ay
makakamtam.
Pangalawa, ang karapatang
pangkalikasan o panghayop
Hindi lang tayong tao ang may
karapatang mabuhay
sa mundo
Dahil kung makapagsalita
lang ang hayop
Tiyak ito ang sasabihin nila
“Hoy buwisit ka, Hayop man kami,
mas lalo ka na,
Kami riy may puso
at pakiramdam
Buhay namin ito at hindi
sa inyo
Kaya huwag niyo kaming
pakialaman,
Patayin at ikulong, para lang
pagkaperahan”.
Gaano man kaliit o isa mang
higante
Maliit gaya ng langgam o
singlaki pa ng elepante
Lahat tayo ay may karapatan
Ikaw may tao, hayop o
halaman
Basta may buhay
Pag-ibig ang dapat nating ialay.

Tula tungkol sa karapatang pantao ni Jetty G. Orozco

Buod ng Tula

Ang tulang ito ay isang tula nagpapaliwanag ng importansiya ng ating mga karapatan. Ipinapaliwanag ng tula na ang ating karapatan at kalayaan ay kakambal na natin noong tayo ay sinilang at walang bagay ang makakapatay dito. Dapat natin itong protektahan lalo na ang karapatan natin na maging malaya. Kahit ano pa ang estado sa buhay at anyo mo ay may karapatan ka at dapat itong proteksyunan.

Aral ng Tula

Ang aral ng tula na ito ay dapat pahalagahaan natin ang ating mga karapatan dahil ito ay mahalaga na higit pa sa anumang materyal na kayamanan.

Summary

Ang tulang pinamagatang “Karapatan sa Buhay at Dignidad” ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa paggalang at kahalagahan sa karapatang pantao. Ang tulang ito ay para maipakita ang dapat na pagkakapantay-pantay ng moralidad ng ating mga kapwa-tao.

Inquiry

Maraming salamat sa pagbasa ng Karapatan sa Buhay at Dignidad – Tula Tungkol sa Karapatang Pantao. Para sa iba pang halimbawa ng mga tula, i-click lang ang mga link sa ilalim. Huwag kalimutang ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Basahin rin ang iba pa naming halimbawa at tula, dito lang sa ProudPinoy.ph!

Para Sa Iba Pang Tula At Filipino Lessons

Leave a Comment