Bawat Karapatan ay Butil ng Ginto – Tula Tungkol sa Karapatang Pantao

Bawat Karapatan ay Butil ng Ginto – Isang napakahalagang kayamanan ang ating mga karapatan. Sa tulang “Bawat Karapatan ay Butil ng Ginto” ay iniisa-isa ng may akda ang ating mga importanteng karapatan. Ang tulang ito ay siguradong kapupulutan ng aral ng mga mambabasa.

Ang karapatang pantao ay isang bagay na dapat respetuhin nating mga tao. Ito ang mga prinsipyong gumagabay sa tao tungkol sa pagtrato ng kanyang kapwa at sa dignidad niya bilang tao. Bagama’t marami pa rin ang mga taong lumalabag sa karapatang pantao lalo na sa kasarian at moralidad. Kaya mayroon tayong mga batas pumuprotekta sa karapatang pantao.

Bawat Karapatan ay Butil ng Ginto - Tula Tungkol sa Karapatang Pantao
Bawat Karapatan ay Butil ng Ginto – Tula Tungkol sa Karapatang Pantao

Sana sa pamamagitan nitong tula tungkol sa karapatang pantao ay maging inspirasyon natin ito para mahalin at pahalagahan ang ating kapwa. Marahil ay makakarelate ka sa mga karanasan ng mga sumulat ng tula tungkol sa karapatang pantao.

Bawat Karapatan ay Butil ng Ginto – Tula Tungkol sa Karapatang Pantao

basahin ang tula sa ilalim at alamin ang buod at aral nito.

BAWAT KARAPATAN AY BUTIL NG GINTO

mamamayan tayong di dapat matanso
ng sinumang taong may utak na liko
bawat karapatan ay butil ng ginto
sinumang aagaw ay dapat masugpo

karapatan nati’y kasabay pagsilang
at dapat magamit hanggang kamatayan
kaya karapatan ay dapat igalang
ng sinumang tao, gobyerno’t lipunan

karapatan natin ang makapagpahayag
ito’y karapatang di dapat malabag
isang moog itong dapat matibag
tanganan ito’t di tayo patitinag

karapatan natin ang mag-organisa
ng manggagawa at karaniwang masa
sa mga samahan, unyon at iba pa
ng may isang layon at pagkakaisa

karapatan natin ang tayo’y mabuhay
may trabahong sapat at nakabubuhay
ng ating pamilya, meron ding pabahay
at tatlong beses ding kakain ng sabay

karapatan nating maging malulusog
di nagkakasakit, sa buhay pa’y busog
asikasong pantay-pantay di man irog
tinatanggap kahit ospital ma’y bantog

nakatala itong mga karapatan
sa mga deklarasyong pandaigdigan
na dapat basahin at maunawaan
ng lahat ng bansa at pamahalaan

pag sinaling itong karapatang buo
ipagtatanggol diligin man ng dugo
pagkat karapatan ay butil ng ginto
di tayo papayag na tayo’y matanso

Tula tungkol sa karapatang pantao

Buod ng Tula

Ang tulang ito ay isang tula nagpapaliwanag ng importansiya ng ating mga karapatan. Ang ating karapatang magpahayag, mag-organisa, mabuhay, at maging malusog ay mga halimbawa lang ng mga karapatan na kasinghalaga ng mga butil ng ginto. Ang ating mga karapatan ay dapat basahin at maunawan ng lahat, lalo na ng ating pamahalaan upang tayo ay maipagtanggol.

Aral ng Tula

Ang aral ng tula na ito ay dapat pahalagahaan natin ang ating mga karapatan dahil ito ay mahalaga na higit pa sa anumang materyal na kayamanan.

Summary

Ang tulang pinamagatang “Bawat Karapatan ay Butil ng Ginto” ay isang halimbawa ng maikling tula tungkol sa paggalang at kahalagahan sa karapatang pantao. Ang tulang ito ay para maipakita ang dapat na pagkakapantay-pantay ng moralidad ng ating mga kapwa-tao.

Inquiry

Maraming salamat sa pagbasa ng Bawat Karapatan ay Butil ng Ginto – Tula Tungkol sa Karapatang Pantao. Para sa iba pang halimbawa ng mga tula, i-click lang ang mga link sa ilalim. Huwag kalimutang ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Basahin rin ang iba pa naming halimbawa at tula, dito lang sa ProudPinoy.ph!

Para Sa Iba Pang Tula At Filipino Lessons

Leave a Comment