Talumpati Tungkol Sa Magulang – 15 Maikling Talumpati

TALUMPATI TUNGKOL SA MAGULANG – Ating tunghayan ang mga halimbawa ng maikling talumpati tungkol sa pasasalamat sa kadakilaan ng mga magulang ay nanggaling sa mga tunay na nadarama o galing sa puso ng mga sumulat.

Ang mga talumpati sa magulang ay nagpapakita ng pagmamahal ng mga magulang sa tahanan. Hindi biro ang ginagampanang papel ng mga magulang sa ating tahanan. Sila ang pinakamahalagang bumubuo sa isang tahanan dahil ang ina at ama ang kumakalinga at nagtuturo ng mabubuting asal sa mga anak.

See also: Tula Tungkol Sa Magulang

15 Halimbawa Ng Talumpati Tungkol Sa Pasasalamat Sa Magulang

TALUMPATI TUNGKOL SA MAGULANG 2021 - 15 HALIMBAWA NG MAIKLING TALUMPATI TUNGKOL SA MAGULANG
TALUMPATI TUNGKOL SA MAGULANG

1. Para sa batang hindi kasama sina Nanay at Tatay

Ikaw ba ay bata? Kumusta ka na? Masaya akong kausap ka. Sana, masaya ka ngayon.

Marami ka bang natanggap na regalo noong Pasko? Kung ang sagot mo’y oo, mabuti naman. Kung ang sagot mo’y hindi, mabuti pa rin…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talumpati na “Para sa batang hindi kasama sina Nanay at Tatay” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang talumpati na pinamagatang “Para sa batang hindi kasama sina Nanay at Tatay” ni Danilo Araña Arao ay isang halimbawa ng maikling talumpati tungkol sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang.

2. Magulang

“Walang magulang na kayang tikisin ang anak”

Ang pagmamahal ng magulang ay walang hanggan, walang limitasyon at pang habang-buhay. Ito ang pingangahawakan kong pangako ng Diyos sa akin…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talumpati na “Magulang” sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang talumpati na pinamagatang “Magulang” ni Kristine Sumagui ay isang halimbawa ng maikling talumpati sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang.

3. Talumpati Tungkol Sa Magulang

Ang anak matitiis ang mga magulang, ngunit ang mga magulang ay hinding-hindi matitiis ang mga anak. Mula sa sa unang sigaw ng ating mga uha, mga magulang natin ang nasa ating tabi.

Sina tatay at nanay na ating palaging mga gabay at patnubay sa buhay…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talumpati sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang talumpati na pinamagatang Talumpati Tungkol Sa Magulang ay isang halimbawa ng maikling talumpati tungkol sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang.

4. Ang sukli ay para sa aking magulang lamang

“Inay, paabot naman ako ng sabon”
“Tay, gawan mo naman ako ng trumpo”
“Inay, yung baon ko hindi pa handa”
“Tay, laro tayo ng basketbol”
“Inay, turuan mo naman akong mag gansilyo”
“Tay, turuan mo naman akong manligaw”

Ito madalas ang mga kataga ang bukod namumutawi sa ating mga bibig noong tayo’y mga musmos pa lamang…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talumpati na “Ang sukli ay para sa aking magulang lamangsa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang talumpati na pinamagatang “Ang sukli ay para sa aking magulang lamang” ni Aristotle Anciado ay isang halimbawa ng maikling talumpati sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang.

5. Ang Kahalagahan ng Ating mga Magulang

Lahat ba tayo ay mayroong mga magulang na nag-aalaga sa ating paglaki? o tayo’y may mga magulang lang pero wala nang pakialam sa atin?

Alam ko naman na bawat isa sa atin ay mayroong pamilya at magulang, ngunit hindi ko alam kung ano ang kanilang nais sa akin

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talumpati na “Ang Kahalagahan ng Ating mga Magulangsa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang talumpati na pinamagatang “Ang Kahalagahan ng Ating mga Magulang” ni Nilda Mercado ay isang halimbawa ng maikling talumpati tungkol sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang.

6. “Ang Magulang”(Talumpati ng Pag-aalay)

Bawat isa sa atin ay may magulang Ama at Ina na handang maghirap at gawin ang lahat para sa kapakanan na anak.

Msarap magkaroon na magulang yung magmamahal sayo, tutulong sa mga problema...

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talumpati na ““Ang Magulang”(Talumpati ng Pag-aalay)sa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang talumpati na pinamagatang “Ang Magulang”(Talumpati ng Pag-aalay) ni John Edward Bajala ay isang halimbawa ng maikling talumpati sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang.

7. Ang Pag-ibig ng Isang Ina

Pag-ibig. Marahil kung ito ay inyong maririnig, unang papasok sa inyong isipan ang inyong kasintahan. Bihira sa mga dalaga at binatang kagaya natin na ang una at tanging maiisip ay ang ating mga magulang.

Ang mga salitang aking bibigkasin, ang ideya ng talumpating aking ilalahad sainyong harapan ay marahil batid ninyo nang lahat…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talumpati na “Ang Pag-ibig ng Isang Inasa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang talumpati na pinamagatang “Ang Pag-ibig ng Isang Inani Rizaro ay isang halimbawa ng maikling talumpati tungkol sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang.

8. Sakripisyo para sa Kinabukasan

Bawat tao ay may pangarap, PANGARAP ang laging pinang hahawakan ng simuman sa atin upang makamit ang mga mithiin sa buhay. Ibat-ibang pamamaraan, ibat-ibang landas, ibat-ibang paki-kisalamuha , ibat-ibang karanasan.

Walang sumusuko, walang inu-urungan lahat lumalaban sa karera ng buhay makamtan

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talumpati na “Sakripisyo para sa Kinabukasansa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang talumpati na pinamagatang “Sakripisyo para sa Kinabukasanni Jouie Jazmin Openiano ay isang halimbawa ng maikling talumpati sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang.

9. ANG KAHALAGAHAN NG ISANG MAGULANG

Naisip nyo ba na kung gaano kahalaga ng ating mga magulang sa ating buhay?. Naisip nyo rin ba kung paano mabuhay ng walang kinagisnan at kinalakihang magulang o maulila nang maaga sa kanila?

Maaaring sa buhay nating mga kabataan ngayon, mas nakararami na ang kabataang hindi na gumagalang sa kanilang magulang

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talumpati na “Ang Kahalagahan Ng Isang Magulangsa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang talumpati na pinamagatang Ang Kahalagahan Ng Isang Magulang ay isang halimbawa ng maikling talumpati tungkol sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang.

10. Pagmamahal ng isang Magulang

Magandang umaga po sa inyong lahat! Narito ako upang ipahayag ang aking opinyon o saloobin tungkol sa tamang pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak.

Paano nga ba talaga ang tamang pagpapalaki ng isang magulang sa isang anak

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talumpati na “Pagmamahal Ng Isang Magulangsa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang talumpati na pinamagatang “Pagmamahal Ng Isang Magulangni Aikatots ay isang halimbawa ng maikling talumpati sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang.

11. Talumpati para sa magulang

Bawat isa sa atin ay mayroong pinahahalagahan sa buhay. Kagaya ng kaibigang handang tumulong kung ika’y nangangailangan, kapatid na parating nandyan para ika’ y protektahan, at isang magulang na walang ibang inisip kundi ang iyong kapakanan.

Ngayon, ikinagagalak kong ipakikila sa inyo ang mga taong may malaking ginampanan...

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talumpati na “Talumpati Para Sa Magulangsa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang talumpati na pinamagatang “Talumpati Para Sa Magulangni Joshua Cosare ay isang halimbawa ng maikling talumpati tungkol sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang.

12. Kahalagahan ng mga Magulang

Gaano ba kahalaga ang ating mga magulang sa ating buhay? Naiisip niyo ba kung paano mabuhay ng walang kinagisnan at kinalakihang magulang?

Alam niyo ba na napakahalaga ng ginagampanang papel ng ating mga magulang sa ating buhay...

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talumpati na “Kahalagahan ng mga Magulangsa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang talumpati na pinamagatang “Kahalagahan Ng Mga Magulangni Alyssa Marie Dichoso ay isang halimbawa ng maikling talumpati sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang.

13. Kahalagahan ng Magulang

Sila yung humuhubog at lumilinang ng ating pagkatao, ang nagsisilbing gabay natin kapag tayo ay nagkukulang at sa tuwing may dumadating na pagsubok sa ating buhay. Magandang umaga sa inyong lahat.

Nais ko lamang pong itanong, sa henerasyon natin ngayon

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talumpati na “Kahalagahan ng Magulangsa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang talumpati na pinamagatang “Kahalagahan Ng Magulangni Glyza Louise Palomo ay isang halimbawa ng maikling talumpati tungkol sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang.

14. Pagmamahal ng Magulang, Ating Bigyang Halaga

Naalala ninyo pa ba kung kalian ninyo huling sinabihan ng “I love you” o “mahal kita” ang inyong mga magulang? Sino ang mas madalas ninyong sabihan ng mga katagang iyan? Sino nga ba ang mas pinahahalagahan ninyo?

Simula’t sapul minahal na tayo ng ating mga magulang…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talumpati na “Pagmamahal ng Magulang, Ating Bigyang Halagasa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang talumpati na pinamagatang Pagmamahal ng Magulang, Ating Bigyang Halaga ay isang halimbawa ng maikling talumpati sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang.

15. Kahalagahan ng ating mga Magulang

Naisip nyo ba na kung gaano kahalaga ng ating mga magulang sa ating buhay? Naisip nyo rin ba kung paano mabuhay ng walang kinagisnan at kinalakihang magulang o maulila nang maaga sa kanila?

Maaaring sa buhay nating mga kabataan ngayon, mas nakararami na ang kabataang…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talumpati na “Kahalagahan ng ating mga Magulangsa pamamagitan pagpindot ng lang button sa ilalim.

Ang talumpati na pinamagatang Kahalagahan ng ating mga Magulang ay isang halimbawa ng maikling talumpati sa pagmamahal at pasasalamat sa mga magulang.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment