Talata Tungkol Sa Pandemya – 8 Maikling Talata

TALATA TUNGKOL SA PANDEMYA – Ating tunghayan ang mga halimbawa ng maikling talata tungkol sa karanasan sa panahon ng pandemya (Covid 19) ay nanggaling sa mga tunay na nadarama o galing sa puso ng mga sumulat.

Ang mga talata tungkol sa pandemya ay nagpapakita ng mga karanasan ng mga tao sa panahon ng pagsubok. May mga malungkot at masayang karanasan ang mga tao na siyang kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Bagama’t ang malaking hamon dulot ng pandemya ay nagbigay ng pag-asa, pagmamahal at pananampalataya sa panahon sa ating lahat. Kaya pasalamatan din natin ang mga frontliners na tumulong sa napakaraming Pilipino sa panahon ng pandemya.

Sana ang mga talata sa pandemya ang magsilbing inspirasyon upang mas mahalin at pahalagahan pa natin ang ating mga kaibigan, magulang at kapwa-tao. Pahalagahan at bigyang atensyon ang mga bagay at taong minsan lang natin nakasama upang maipadamana din natin sa kanila na may pandemya man o wala ay mahalaga at mahal natin sila.

See also: Maikling Kwento Tungkol Sa Pandemya

8 Halimbawa ng Talata Tungkol Sa Karanasan Sa Panahon ng Pandemya (Covid-19)

Time needed: 5 minutes.

Narito na ang mga halimbawa ng talata tungkol sa pandemya (Covid-19).

  1. Talata tungkol sa Pandemya

  2. Huwag matakot na talakayin ang coronavirus

  3. Ang Aking Karanasan Sa Panahon Ng Pandemya: COVID-19

  4. Obserbahan ang mga palatandaan mula sa iyong anak at magbigay ng kapanatagan

  5. Pandemya ng COVID-19

  6. Magtuon sa ginagawa mo para manatiling ligtas na may kontrol

  7. Mga Pagbabago Na Dulot Ng Pandemya

  8. Dapat lamang lumabas para sa mahalagang bagay

TALATA TUNGKOL SA PANDEMYA - 8 HALIMBAWA NG TALATA TUNGKOL SA KARANASAN SA PANAHON NG PANDEMYA (COVID-19)
TALATA TUNGKOL SA PANDEMYA

Ipagpatuloy lang ang pagbabasa hanggang sa dulo nang artikulong ito dahil magbibigay kami ng mga maikling talata. Nawa kayo ay masiyahan at maging inspirasyon ang mababasa ninyong mga halimbawa ng talata tungkol sa karanasan sa panahon ng pandemya.

1. Talata tungkol sa Pandemya

Ang Pandemya ay nagdulot ng kapihagtian ngunit may dala rin itong kabutihan. Maraming nawalan ng pagkakakitaan, mga mahal sa buhay na tuluyan ng nagpaalam, ngunit ito ay may aral na naidulot sa ating lahat.

Ang pandemya ay nagturo sa bawat isa sa atin ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagkakapatiran sa oras ng pangangailangan...

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talata na “Talata Tungkol sa Pandemya” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang talatang pinamagatang Talata tungkol sa Pandemya ay isang halimbawa ng maikling talata sa karanasan sa panahon ng pandemya (Covid 19). Ang talatang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa sa pagsubok na dulot ng panahon ng pandemya (Covid 19).

2. Huwag matakot na talakayin ang coronavirus

Maraming bata ang nakarinig na tungkol sa virus o nakakita ng mga larawan sa TV ng mga taong nasa ospital o nagsusuot ng mga mask.

Para sa mga bata, ang hindi pagsasalita tungkol sa virus ay maaaring makapagpataas pa sa kanilang pagkabalisa at pakiramdam ng walang katiyakan kaya nakakapagbigay…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talata na “Huwag matakot na talakayin ang coronavirus” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang talatang pinamagatang Huwag matakot na talakayin ang coronavirus ay isang halimbawa ng isang talata tungkol sa karanasan sa panahon ng pandemya (Covid 19). Ang talatang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa sa pagsubok na dulot ng panahon ng pandemya (Covid 19).

3. Ang Aking Karanasan Sa Panahon Ng Pandemya: COVID-19

Noong nagkaroon ng quarantine ay bilang mag-aaral ay napakahirap ng mga nangyari sapagkat karamihan sa mga mag-aaral ay baka mas nahihirapan sila sapagkat maaaring ang kanilang magulang ay busy sa mga negosyo at mag-isa lang na nag-aaral at maaari din na mahirap ang mga aralin.

Ang positibo na nararanasan ko ay nakikita kong nagtutulungan at nagkakaisa ang bawat isa upang mailigtas ang mga tao, mapanatili ang kaligtasan at kaayusan.

Ang aking mga magulang ay kahit papaano noong quarantine ay natustusan namin ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kabila ng nga nangyayari ay hindi kami nawalan ng pag-asa sapagkat lagi kaming nananampalataya sa Panginoon upang masolusyunan na lahat ng mga nangyayari ngayon…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talata na “Ang Aking Karanasan Sa Panahon Ng Pandemya: COVID-19” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang talatang pinamagatang Ang Aking Karanasan Sa Panahon Ng Pandemya: COVID-19 ay isang halimbawa ng maikling talata sa karanasan sa panahon ng pandemya (Covid 19). Ang talatang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa sa pagsubok na dulot ng panahon ng pandemya (Covid 19).

4. Obserbahan ang mga palatandaan mula sa iyong anak at magbigay ng kapanatagan

Imbitahin ang iyong anak na sabihin sa iyo kung ano ang maaari na niyang narinig tungkol sa coronavirus, at kung ano ang nararamdaman niya tungkol dito.

Maaaring may nabuo nang sariling ideya ang mga bata tungkol sa kung ano ang nangyayari o nakarinig ng mga bagay mula sa mga kaibigan, na nagdudulot ng pagtaas ng kanilang pag-aalala at pagkabalisa. Gumamit ng tapat pero maingat na wika...

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talata na “Obserbahan ang mga palatandaan mula sa iyong anak at magbigay ng kapanatagan” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang talatang pinamagatang Obserbahan ang mga palatandaan mula sa iyong anak at magbigay ng kapanatagan ay isang halimbawa ng maikling talata tungkol sa pagtutulungan sa panahon ng pandemya (Covid 19). Ang talatang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa sa pagsubok na dulot ng panahon ng pandemya (Covid 19).

5. Pandemya ng COVID-19

Ang pandemya ng COVID-19 ay isang patuloy na pandemya ng COVID-19 dulot ng SARS-CoV-2. Unang naiulat ang birus sa Wuhan, Hubei, Tsina, noong Disyembre 2019.

Idineklara ng Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan ang pagsiklab bilang Kagipitan ng Pampublikong Kalusugang May Pandaigdigang Pakundangan (PHEIC) noong Enero 30, 2020, at bilang pandemya noong Marso 11, 2020.

Pagsapit ng Abril 16, 2021, naiulat ang higit sa 139 milyong kaso ng COVID-19 sa higit sa 192 bansa at teritoryo, na ikinamatay ng higit sa 2,990,000 katao. Higit sa 79,500,000 katao ang gumaling.

Karaniwang naipapasa ang sakit sa mga ibang tao sa malapitang pakikitungo, kadalasan sa pamamagitan ng mga maliit na patak kapag umuubo, bumabahing, at nagsasalita. Kadalasan, nahuhulog ang mga patak sa sahig o sa mga ibabaw sa halip na lumipad sa hangin sa malalayong distansiya…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talata na “Pandemya ng COVID-19” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang talatang pinamagatang Pandemya ng COVID-19 ay isang halimbawa ng maikling talata sa karanasan sa panahon ng pandemya (Covid 19). Ang talatang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa sa pagsubok na dulot ng panahon ng pandemya (Covid 19).

6. Magtuon sa ginagawa mo para manatiling ligtas na may kontrol

Ang isang mahalagang paraan para ipanatag ang loob ng mga bata ay ang pagdiin sa mga pag-iingat para sa kaligtasan na isinasagawa mo. Bilang halimbawa, maaari mong ipaliwanag na ang virus ay dulot ng mikrobyo, tulad ng sa karaniwang sipon, at na ayaw ng mga mikrobyo sa tubig na may sabon at sa pagkukuskos nito.

Isa itong paraan ng pagpapakilala sa kahalagahan ng paghuhugas ng iyong mga kamay. Gayundin, huwag kulitin ang iyong anak tungkol sa paghahawak niya ng mukha o maging kritikal kapag nakalimutan niyang hugasan ang kaniyang mga kamay...

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talata na “Magtuon sa ginagawa mo para manatiling ligtas na may kontrol” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang talatang pinamagatang Magtuon sa ginagawa mo para manatiling ligtas na may kontrol ay isang halimbawa ng maikling talata tungkol sa pandemya (Covid 19). Ang talatang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa sa pagsubok na dulot ng panahon ng pandemya (Covid 19).

7. Mga Pagbabago na Dulot ng Pandemya

Ang pagbabago ay hindi natitigil, kasabay sa pag-ikot ng mundo. Masama o maganda nga ba ang pagbabago na dala ng pandemya sa kasalukuyang panahon? Ano-ano ang naging bahagi ng mga ito sa buhay ng bawat indibidwal?

Marahil ang pandemya ng nakahahawang sakit na COVID-19 ay isa sa mga kasaysayan sa mundo na mag-iiwan ng marka sa puso’t isipan ng tao. Pinatunayan ng pagsubok na ito, na ang pagbabago ay permanente at hindi nawawala, nariyan lamang at naghihintay ng tamang panahon upang magpakita.

Ikaw man ay isang mag-aaral, empleyado, propresyunal, negosyante, o ordinaryong mamamayan na nakikipaglaban sa nakahahawang sakit, ang bawat isa ay walang takas sa mapanghamong pagsubok na ito…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talata na “Mga Pagbabago na Dulot ng Pandemya” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang talatang pinamagatang Mga Pagbabago na Dulot ng Pandemya ay isang halimbawa ng maikling talata sa karanasan sa panahon ng pandemya (Covid 19). Ang talatang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa sa pagsubok na dulot ng panahon ng pandemya (Covid 19).

8. Dapat lamang lumabas para sa mahalagang bagay

Kung kailangan ninyong lumabas, dapat lumayo kayo ng 6 na talampakang distansya mula sa ibang tao. Hindi ninyo kailangang lumayo ng 6 na talampakang distansya mula sa mga tao na kasama ninyo sa bahay.

Maaari kayong maglakad, mag-bisikleta, o lumabas para tumakbo malapit sa inyong bahay. Kung kinakailangan ninyong sumakay sa kotse…

Ipagpatuloy ang pagbabasa ng talata na “Dapat lamang lumabas para sa mahalagang bagay” sa pamamagitan pagpindot ng button sa ilalim.

Ang talatang pinamagatang Dapat lamang lumabas para sa mahalagang bagay ay isang halimbawa ng maikling talata tungkol sa karanasan sa panahon ng pandemya (Covid 19). Ang talatang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa sa pagsubok na dulot ng panahon ng pandemya (Covid 19).

Para Sa Iba Pang Filipino Lessons

Summary

Ang pandemya ang masasabi kong nagpatigil sa mundo. Ang lahat ay tuliro, takot at hindi alam ang gagawin o kung paano haharapin ang pagsubok na dala ng Covid 19. Siguro, tayo ay ginising ng Diyos upang pagnilayan ang mga pangyayari sa ating buhay na nakakaligtaan natin. Kaya ang artikulong Talata Tungkol Sa Pandemya ay siyang magsisilbing inspirasyon natin upang patatagin ang ating kalooban, manalangin at maghanda dahil hindi natin alam ang maari pang mangyari bukas.

Nawa ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon sa pamamagitan nitong artikulo. Happy reading and God bless.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment