Talata Tungkol Sa Pandemya – 8 Maikling Talata

TALATA TUNGKOL SA PANDEMYA – Sa araling ito inyong matutunghayan ang ang mga kinalap at pinagsama-samang maikling talata tungkol sa karanasan sa panahon ng pandemya ng mga makatang Pilipino. Ang mga halimbawa ng maikling talata tungkol sa pandemya (Covid 19) ay nanggaling sa mga tunay na nadarama o galing sa puso ng mga sumulat.

Ang mga talata tungkol sa pandemya ay nagpapakita ng mga karanasan ng mga tao sa panahon ng pagsubok. May mga malungkot at masayang karanasan ang mga tao na siyang kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Bagama’t ang malaking hamon dulot ng pandemya ay nagbigay ng pag-asa, pagmamahal at pananampalataya sa panahon sa ating lahat. Kaya pasalamatan din natin ang mga frontliners na tumulong sa napakaraming Pilipino sa panahon ng pandemya.

Sana ang mga talata tungkol sa pandemya ang magsilbing inspirasyon upang mas mahalin at pahalagahan pa natin ang ating mga kaibigan, magulang at kapwa-tao. Pahalagahan at bigyang atensyon ang mga bagay at taong minsan lang natin nakasama upang maipadamana din natin sa kanila na may pandemya man o wala ay mahalaga at mahal natin sila.

See also: Maikling Kwento Tungkol Sa Pandemya

8 Halimbawa ng Talata Tungkol Sa Karanasan Sa Panahon ng Pandemya (Covid-19)

Time needed: 5 minutes.

Narito na ang mga halimbawa ng talata tungkol sa pandemya (Covid-19).

  1. Talata tungkol sa Pandemya

  2. Huwag matakot na talakayin ang coronavirus

  3. Ang Aking Karanasan Sa Panahon Ng Pandemya: COVID-19

  4. Obserbahan ang mga palatandaan mula sa iyong anak at magbigay ng kapanatagan

  5. Pandemya ng COVID-19

  6. Magtuon sa ginagawa mo para manatiling ligtas na may kontrol

  7. Mga Pagbabago Na Dulot Ng Pandemya

  8. Dapat lamang lumabas para sa mahalagang bagay

8 Halimbawa ng Talata Tungkol Sa Karanasan Sa Panahon ng Pandemya (Covid-19)

TALATA TUNGKOL SA PANDEMYA - 8 HALIMBAWA NG TALATA TUNGKOL SA KARANASAN SA PANAHON NG PANDEMYA (COVID-19)
TALATA TUNGKOL SA PANDEMYA – 8 HALIMBAWA NG TALATA TUNGKOL SA KARANASAN SA PANAHON NG PANDEMYA (COVID-19)

Ipagpatuloy lang ang pagbabasa hanggan sa dulo nang artikulong ito para makita mu ang mga nilalaman ng bawat isang maikling talata Tungkol sa Pandemya (Covid 19). Nawa kayo ay masiyahan at maging inspirasyon ang mababasa ninyong mga halimbawa ng talata tungkol sa karanasan sa panahon ng pandemya.

Talata tungkol sa Pandemya

Ang Pandemya ay nagdulot ng kapihagtian ngunit may dala rin itong kabutihan. Maraming nawalan ng pagkakakitaan, mga mahal sa buhay na tuluyan ng nagpaalam, ngunit ito ay may aral na naidulot sa ating lahat. Ang pandemya ay nagturo sa bawat isa sa atin ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagkakapatiran sa oras ng pangangailangan. Ito rin ang naging daan upang mas mapalapit tayo sa May Likha sa atin. Tayo ay sinubok ngunit nananatiling matatag sa hamon ng buhay. Masakit, mapait, at malungkot ang nagawa ng pandemya, ngunit ito ay may naidulot din na maganda.

Talata tungkol sa pandemya mula sa newstogov.com.

Ang talatang pinamagatang Talata tungkol sa Pandemya ay isang halimbawa ng maikling talata tungkol sa karanasan sa panahon ng pandemya (Covid 19). Ang talatang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa sa pagsubok na dulot ng panahon ng pandemya (Covid 19).

Huwag matakot na talakayin ang coronavirus

Maraming bata ang nakarinig na tungkol sa virus o nakakita ng mga larawan sa TV ng mga taong nasa ospital o nagsusuot ng mga mask. Para sa mga bata, ang hindi pagsasalita tungkol sa virus ay maaaring makapagpataas pa sa kanilang pagkabalisa at pakiramdam ng walang katiyakan kaya nakakapagbigay ang pakikipag-usap sa iyong anak ng oportunidad na suriin ang kanilang mga tanong at nararamdaman at magbigay ng totoong impormasyon at kapanatagan.

Talata tungkol sa karanasan sa panahon ng pandemya mula sa chicago.gov.

Ang talatang pinamagatang Huwag matakot na talakayin ang coronavirus ay isang halimbawa ng maikling talata tungkol sa karanasan sa panahon ng pandemya (Covid 19). Ang talatang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa sa pagsubok na dulot ng panahon ng pandemya (Covid 19).

Ang Aking Karanasan Sa Panahon Ng Pandemya: COVID-19

Noong nagkaroon ng quarantine ay bilang mag-aaral ay napakahirap ng mga nangyari sapagkat karamihan sa mga mag-aaral ay baka mas nahihirapan sila sapagkat maaaring ang kanilang magulang ay busy sa mga negosyo at mag-isa lang na nag-aaral at maaari din na mahirap ang mga aralin. Ang positibo na nararanasan ko ay nakikita kong nagtutulungan at nagkakaisa ang bawat isa upang mailigtas ang mga tao, mapanatili ang kaligtasan at kaayusan.

Ang aking mga magulang ay kahit papaano noong quarantine ay natustusan namin ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kabila ng nga nangyayari ay hindi kami nawalan ng pag-asa sapagkat lagi kaming nananampalataya sa Panginoon upang masolusyunan na lahat ng mga nangyayari ngayon.

Ang aking kaibigan ay hanggang ngayon ay hindi ko pa nakikita sapagkat bawal pa siyang lumabas at gumala. Ang aking nanay na nagseserbisyo para saamin ay hindi natanggalan ng trabaho noong quarantine kaya nagpapasalamat talaga ako na hindi siya sa isa sa mga natanggal na mga trabahador sa pinagseserbisyohan niya.

Sa kabila ng mga paghihirap na nararanasan ng bawat pamilya ay isa kami sa mga tinutulungan ng Panginoon sapagkat siya ang laging gumagabay saamin. Ang aking tatay naman ang tumutulong sa amin sa bahay at si tatay din ang tumutulong saamin sa tahanan tuwing wala ang aking nanay.

Halimbawa ng maikling talata tungkol sa pandemya ni zxysaysyaysas.

Ang talatang pinamagatang Ang Aking Karanasan Sa Panahon Ng Pandemya: COVID-19 ay isang halimbawa ng maikling talata tungkol sa karanasan sa panahon ng pandemya (Covid 19). Ang talatang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa sa pagsubok na dulot ng panahon ng pandemya (Covid 19).

Obserbahan ang mga palatandaan mula sa iyong anak at magbigay ng kapanatagan

Imbitahin ang iyong anak na sabihin sa iyo kung ano ang maaari na niyang narinig tungkol sa coronavirus, at kung ano ang nararamdaman niya tungkol dito. Maaaring may nabuo nang sariling ideya ang mga bata tungkol sa kung ano ang nangyayari o nakarinig ng mga bagay mula sa mga kaibigan, na nagdudulot ng pagtaas ng kanilang pag-aalala at pagkabalisa. Gumamit ng tapat pero maingat na wika. Huwag gumamit ng mga salitang nagdudulot na mag-isip ng mga nakakatakot na bagay tulad ng “kamatayan”, “nahihirapang huminga”, at “mataas na lagnat”. Gumamit ng mga salitang tulad ng “maaaring sobrang magkasakit ang ilang tao dahil dito”, “pakiramdam ng ilang tao ay hindi nila mahabol ang kanilang hininga”, atbp. Ang layunin mo ay magbigay ng kapanatagan na sila ay ligtas batay sa mga tanong at nararamdaman nila na maaaring ibahagi nila sa iyo sa mga salitang tumpak at madaling intindihin.

Talata tungkol sa pandemya (Covid-19) mula sa chicago.gov.

Ang talatang pinamagatang Obserbahan ang mga palatandaan mula sa iyong anak at magbigay ng kapanatagan ay isang halimbawa ng maikling talata tungkol sa karanasan sa panahon ng pandemya (Covid 19). Ang talatang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa sa pagsubok na dulot ng panahon ng pandemya (Covid 19).

Pandemya ng COVID-19

Ang pandemya ng COVID-19 ay isang patuloy na pandemya ng COVID-19 dulot ng SARS-CoV-2. Unang naiulat ang birus sa Wuhan, Hubei, Tsina, noong Disyembre 2019. Idineklara ng Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan ang pagsiklab bilang Kagipitan ng Pampublikong Kalusugang May Pandaigdigang Pakundangan (PHEIC) noong Enero 30, 2020, at bilang pandemya noong Marso 11, 2020. Pagsapit ng Abril 16, 2021, naiulat ang higit sa 139 milyong kaso ng COVID-19 sa higit sa 192 bansa at teritoryo, na ikinamatay ng higit sa 2,990,000 katao. Higit sa 79,500,000 katao ang gumaling.

Karaniwang naipapasa ang sakit sa mga ibang tao sa malapitang pakikitungo, kadalasan sa pamamagitan ng mga maliit na patak kapag umuubo, bumabahing, at nagsasalita. Kadalasan, nahuhulog ang mga patak sa sahig o sa mga ibabaw sa halip na lumipad sa hangin sa malalayong distansiya. Di-ganoong karaniwan, maaaring mahawaan ang isang tao kung hahawakan niya ang isang kontiminadong bagay at pagkatapos nito ay hahawakan niya ang kanyang mukha. Pinakanakahahawa ito sa unang ikaltlong araw sa pagkatapos ng paglitaw ng sintomas, ngunit maaaring makahawa bago lumitaw ang mga sintomas, at mula sa mga taong walang sintomas. Kabilang sa mga karaniwang sintomas ang lagnat, ubo, pagkapagod, pangangapos ng hininga, at pagkawala ng pangamoy. Kinabibilangan ang mga komplikasyon ng pulmonya and acute respiratory distress syndrome (ARDS).

Ang karaniwang oras mula pagkalantad hanggang paglitaw ng sintomas ay halos limang araw, ngunit maaaring mula sa dalawa hanggang labing-apat na araw. Kasalukuyang walang bakuna o partikular na gamot kontra sa birus. Nakatuon ang pangunahing paggamot sa pamamahala ng sintomas at mapagsuportang terapewtika (o ang pag-ibsan ng paghirap ng pasyente). Kabilang sa mga inirerekomendang hakbang sa pag-iwas sa sakit ang paghuhugas ng kamay, pagtakip sa bibig habang umuubo, pagpapanatili ng distansya sa ibang tao (partikular sa mga taong may sakit), pagsuot ng peysmask sa mga pampublikong lugar, at pagsubaybay at pagbubukod ng araw para sa mga taong pinaghihinalaang na nahawaan sila. Tumugon ang mga awtoridad sa buong mundo sa pamamagitan ng pagtupad ng paghihigpit sa paglalakbay, mga lockdown, pagkontrol ng panganib sa mga pinagtatrabahuan, at pagsasara ng mga pasilidad. Nagpunyagi rin ang mga mararaming lugar para pataasin ang kapasidad ng pagsusuri at matunton ang mga kontak ng mga nahawaang tao.

Nagdulot ang pandemya ng matinding pagkagambala sa pandaigdigang ekonomiya, kabilang dito ang pinakamalaking pandaigdigang resesyon mula noong Matinding Depresyon. Ito ay humantong sa pagpapaliban o pagkakansela ng mga kaganapan sa pakalasan, relihiyon, pulitika at kultura, laganap na kakulangan ng suplay na pinalala ng pagtataranta sa pagbili, at pagbaba ng mga emisyon ng mga pamparumi at greenhouse gas. Ipinasara ang mga paaralan, unibersidad, at kolehiyo sa 177 bansa, na nakaapekto sa halos 98.6 porsiyento ng pandaigdigang populasyon ng mga mag-aaral. Kumalat ang mga maling impormasyon tungkol sa birus online, at nagkaroon ng mga pangyayari ng xenopobya at diskriminasyon laban sa mga Tsino at laban sa mga nakikita bilang Tsino, o sa mga nanggagaling sa mga lugar na may matataas na bilang ng impeksyon.

Talata tungkol sa karanasan sa panahon ng pandemya mula sa tl.wikipedia.org,

Ang talatang pinamagatang Pandemya ng COVID-19 ay isang halimbawa ng maikling talata tungkol sa karanasan sa panahon ng pandemya (Covid 19). Ang talatang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa sa pagsubok na dulot ng panahon ng pandemya (Covid 19).

Magtuon sa ginagawa mo para manatiling ligtas na may kontrol

Ang isang mahalagang paraan para ipanatag ang loob ng mga bata ay ang pagdiin sa mga pag-iingat para sa kaligtasan na isinasagawa mo. Bilang halimbawa, maaari mong ipaliwanag na ang virus ay dulot ng mikrobyo, tulad ng sa karaniwang sipon, at na ayaw ng mga mikrobyo sa tubig na may sabon at sa pagkukuskos nito. Isa itong paraan ng pagpapakilala sa kahalagahan ng paghuhugas ng iyong mga kamay. Gayundin, huwag kulitin ang iyong anak tungkol sa paghahawak niya ng mukha o maging kritikal kapag nakalimutan niyang hugasan ang kaniyang mga kamay dahil maaari nitong pataasin ang kaniyang pagkabalisa at magdulot ng kaniyang pagiging masyadong mapagbantay. Sa halip, maaari mong tingnan ang paghuhugas ng kamay bilang isang gawain na magkasama niyong sinasanay gawin bilang isang pamilya – gawin ito para mag-ensayo at hindi para maging perpekto!

Halimbawa ng maikling talata tungkol sa pandemya mula sa chicago.gov.

Ang talatang pinamagatang Magtuon sa ginagawa mo para manatiling ligtas na may kontrol ay isang halimbawa ng maikling talata tungkol sa karanasan sa panahon ng pandemya (Covid 19). Ang talatang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa sa pagsubok na dulot ng panahon ng pandemya (Covid 19).

Mga Pagbabago na Dulot ng Pandemya

Ang pagbabago ay hindi natitigil, kasabay sa pag-ikot ng mundo. Masama o maganda nga ba ang pagbabago na dala ng pandemya sa kasalukuyang panahon? Ano-ano ang naging bahagi ng mga ito sa buhay ng bawat indibidwal?

Marahil ang pandemya ng nakahahawang sakit na COVID-19 ay isa sa mga kasaysayan sa mundo na mag-iiwan ng marka sa puso’t isipan ng tao. Pinatunayan ng pagsubok na ito, na ang pagbabago ay permanente at hindi nawawala, nariyan lamang at naghihintay ng tamang panahon upang magpakita. Ikaw man ay isang mag-aaral, empleyado, propresyunal, negosyante, o ordinaryong mamamayan na nakikipaglaban sa nakahahawang sakit, ang bawat isa ay walang takas sa mapanghamong pagsubok na ito.
Ang bawat mag-aaral ay nahihirapan ngunit nakikisama sa pagbabagong naganap o nagaganap sa sistema ng edukasyon sa kasalukuyan. Ang ideyang hindi dapat huminto sa pagkatuto ang mga estudyante, ay nagtulak sa pagbabago ng sistema. Ang dating aktwal na pagtuturo, ngayon ay dinadaan na sa birtwal upang maihatid ang kaalaman na nararapat makamtan ng bawat isa. Pisara at tisa na gamit sa pagtuturo ng mga guro ay napalitan ng mga makabagong teknolohiya bilang midyum sa pagkatuto.
Ang mga empleyado na patuloy kumakayod, at ang iba na nagdurusa dahil sa pagkawala ng pagkakikitaan. And dati rati’y sapat at sobra na sweldo, ngayon ay pagtitipid at paghihirap ang kapalit. Masuwerte nang maituturing na ika’y nakakakain ng tatlong beses sa isang araw dahil ang iba nga’y walang maipangbili at nanlilimos sa lansangan.

Ang mga propesyunal sa iba’t ibang larangan ay hindi rin nakaligtas sa pagbabago at paghihirap. Ang dating pagsasaya sa tuwing sasapit ang sweldo ay nauwi sa pagpaplano kung paano maipagkakasya ang mga ito sa mga kailangan at hindi kasama ang mga kagustuhan lamang, isa na sa mga ito ang mga magigiting na propesyunal sa larangan ng medisina at kriminolohiya. Sa kabila ng pagod, puyat, pangungulila, paghihirap, ay nakikibaka at patuloy lang sa mga sinumpaang tungkulin sa bayan.

Ang mga negosyanteng hindi mabilang ang kita na natatamo ay naghihirap din sa sitwasyong ito. Ang iba’y sinasamantala ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin, kung saan ang pagiging ganid sa kayamanan ay nagsilabasan. Ang iba nama’y may mabubuting kalooban na mas gugustuhing tumulong sa kapwa, marahil karamihan ay naisip na mas mahalaga ang pagtulong kaysa sa salapi na tinatamasa.

Ang mga ordinaryong mamamayan na masayang namumuhay, ngayon ay nakaratay at iniinda ang hirap na dulot ng nakahahawang sakit. Ang dating saya na napalitan ng lungkot, pangungulila sa mga mahal sa buhay at paghihirap. Ang iba’y hindi kinaya ngunit may natitirang matatag at nananalangin sa Maykapal na bigyan pa ng mahabang buhay.

Talata tungkol sa pandemya (Covid-19) mula sa scribd.com.

Ang talatang pinamagatang Mga Pagbabago na Dulot ng Pandemya ay isang halimbawa ng maikling talata tungkol sa karanasan sa panahon ng pandemya (Covid 19). Ang talatang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa sa pagsubok na dulot ng panahon ng pandemya (Covid 19).

Dapat lamang lumabas para sa mahalagang bagay

Kung kailangan ninyong lumabas, dapat lumayo kayo ng 6 na talampakang distansya mula sa ibang tao. Hindi ninyo kailangang lumayo ng 6 na talampakang distansya mula sa mga tao na kasama ninyo sa bahay. Maaari kayong maglakad, mag-bisikleta, o lumabas para tumakbo malapit sa inyong bahay. Kung kinakailangan ninyong sumakay sa kotse o ng pampublikong transportasyon para maglakad o tumakbo, masyado na kayong malayo.

Talata tungkol sa karanasan sa panahon ng pandemya mula sa sf.gov.

Ang talatang pinamagatang Dapat lamang lumabas para sa mahalagang bagay ay isang halimbawa ng maikling talata tungkol sa karanasan sa panahon ng pandemya (Covid 19). Ang talatang ito ay magbibigay inspirasyon sa atin upang maging matatag at huwag mawalan ng pag-asa sa pagsubok na dulot ng panahon ng pandemya (Covid 19).

Para Sa Iba Pang Filipino Lessons

Summary of Talata Tungkol Sa Pandemya 2022

Ang pandemya ang masasabi kong nagpatigil sa mundo. Ang lahat ay tuliro, takot at hindi alam ang gagawin o kung paano haharapin ang pagsubok na dala ng Covid 19. Siguro, tayo ay ginising ng Diyos upang pagnilayan ang mga pangyayari sa ating buhay na nakakaligtaan natin. Kaya ang artikulong Talata Tungkol Sa Pandemya ay siyang magsisilbing inspirasyon natin upang patatagin ang ating kalooban, manalangin at maghanda dahil hindi natin alam ang maari pang mangyari bukas.

Nawa ay nabigyan namin kayo ng inspirasyon sa pamamagitan nitong mga halimbawa ng maikling talata tungkol sa pandemya. Happy reading and God bless.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about, Talata Tungkol Sa Pandemya – 8 Halimbawa Ng Talata Tungkol Sa Karanasan Sa Panahon Ng Pandemya (Covid 19). Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment