Tagalog Inspirational Quotes About Happiness: Quotes to Make You Happy

Tagalog Inspirational Quotes About Happiness: Quotes to Make You Happy – When things appear to be bad, we might all benefit from a simple reminder of what is actually essential. We might all benefit from a tiny flash of inspiration.

So in this article, we collected a large collection of the Tagalog Inspirational Quotes About Happiness. Most importantly, choose the one you like most and hang it somewhere you’ll see it every day… and allow it help brighten your day.

inspirational quotes for about happiness
Tagalog Inspirational Quotes for About Happiness

Aside from this tagalog inspirational quotes about happiness, it also includes inspirational quotes about life happiness, motivational quotes for happy mood and inspirational quotes about being happy with yourself.

What are Quotes?

Quotes are a group of words taken from a text or speech that are repeated or copied out, usually with a disclaimer that the author or speaker is not the original.

Best Tagalog Inspirational Quotes About Happiness

Here are the best Tagalog inspirational quotes about happiness.

“Pangarap na para kang mabubuhay magpakailanman, mabuhay na para bang mamamatay ka ngayon.” James Dean

“Ang paggawa ng gusto mo ay kalayaan. Ang pagkagusto sa ginagawa mo ay kaligayahan.” Frank Tyger

“Maging masaya sa kung ano ang mayroon ka. Maging nasasabik sa gusto mo.” Alan Cohen

“Ang buhay ay isang paglalakbay, at kung umibig ka sa paglalakbay, ikaw ay magmamahalan magpakailanman.” Peter Hagerty

“Natutunan ko na makakalimutan ng mga tao ang sinabi mo, makakalimutan ng mga tao ang ginawa mo, ngunit hindi makakalimutan ng mga tao kung ano ang pinaramdam mo sa kanila.” Maya Angelou

“Karamihan sa stress na nararamdaman ng mga tao ay hindi nagmula sa pagkakaroon ng labis na dapat gawin. Nagmula ito sa hindi pagtatapos ng kanilang nasimulan.” David Allen

“Pinupeke namin ang mga kadena na isinusuot namin sa buhay.” Charles Dickens

“Kung titingnan mo ang iba para sa katuparan, hindi ka kailanman matutupad. Kung ang iyong kaligayahan ay nakasalalay sa pera, hindi ka kailanman magiging masaya sa iyong sarili. Maging kuntento ka sa kung ano ang mayroon ka; magalak ka sa paraan ng mga bagay. Kapag napagtanto mong wala kulang, sa iyo ang mundo. ” Lao Tzu

“Ang lahat ay regalo ng sansinukob – kahit kagalakan, galit, seloso, pagkabigo, o paghihiwalay. Ang lahat ay perpekto alinman para sa ating paglago o ating kasiyahan.” Ken Keyes Jr.

“Walang problema tulad ng walang regalo para sa iyo sa mga kamay nito. Naghahanap ka ng mga problema dahil kailangan mo ang kanilang mga regalo.” Richard Bach

“Kung nais mong maging masaya, magtakda ng isang layunin na nag-uutos sa iyong mga saloobin, nagpapalaya ng iyong lakas, at nagbibigay inspirasyon sa iyong mga pag-asa.” Andrew Carnegie

“Ang pag-igting ay sa tingin mo dapat ay dapat, ang pagpapahinga ay sino ka.” Salawikain ng Tsino

“Para sa akin sapat na magkaroon ng isang sulok sa aking apuyan, isang libro, at isang kaibigan, at isang pagtulog na hindi nagagambala ng mga nagpapautang o kalungkutan.” Fernandez de Andrada

“Hindi mo maaaring hatulan kung ano ang dapat magdala ng iba ng kagalakan, at ang iba ay hindi maaaring hatulan kung ano ang dapat magdala sa iyo ng kagalakan.” Alan Cohen

“Ang sining ng pamumuhay ay mas mababa sa kasinungalingan sa pag-aalis ng aming mga problema kaysa sa paglaki sa kanila.” Bernard M. Baruch

“Ang aming kakayahan na kumuha ng kaligayahan mula sa mga bagay na pang-aesthetic o materyal na kalakal sa katunayan ay tila kritikal na nakasalalay sa aming unang nagbibigay-kasiyahan sa isang mas mahalagang saklaw ng pang-emosyonal o sikolohikal na mga pangangailangan, kasama ng mga ito ang pangangailangan para sa pag-unawa, para sa pag-ibig, pagpapahayag at paggalang.” Alain De Botton

“Kung sisimulan mong isiping ang problema ay ‘diyan,’ pigilan mo ang iyong sarili. Ang pag-iisip na iyon ang problema.” Stephen Covey

“Ang kaligayahan ay hindi maaaring lakbayin, pag-aari, kikitain, pagod o pag-ubos. Ang kaligayahan ay pang-espiritwal na karanasan ng pamumuhay bawat minuto na may pagmamahal, biyaya, at pasasalamat.” Denis Waitley

“Ang kaligayahan ay hindi isang istasyon na narating mo, ngunit isang paraan ng paglalakbay.” Margaret Lee Runbeck

“Ang seguridad ay kapag ang lahat ay naayos na, kung walang maaaring mangyari sa iyo; ang seguridad ay ang pagtanggi ng buhay.” Germaine Greer

“Ituon ang paglalakbay, hindi ang patutunguhan. Ang kagalakan ay matatagpuan hindi sa pagtatapos ng isang aktibidad ngunit sa paggawa nito.” Greg Anderson

“Ang libu-libong mga kandila ay maaaring naiilawan mula sa isang solong kandila, at ang buhay ng kandila ay hindi paikliin. Ang kaligayahan ay hindi kailanman mabawasan sa pamamagitan ng pagbabahagi.” Buddha

“Ang pinakamahusay na lunas para sa mga natatakot, nag-iisa o hindi nasisiyahan ay lumabas, sa isang lugar kung saan maaari silang maging tahimik, mag-isa sa mga langit, kalikasan at Diyos. Hangga’t mayroon ito, at tiyak na palaging magkakaroon, pagkatapos ay magkakaroon aliw sa bawat kalungkutan, anuman ang mga pangyayari. ” Anne Frank

“Sa ating buhay, hindi maiiwasan ang pagbabago, hindi maiiwasan ang pagkawala. Sa kakayahang umangkop at kadalian kung saan nararanasan natin ang pagbabago, nakasalalay ang ating kaligayahan at kalayaan.” Buddha

“Mabuhay nang may balak. Maglakad papuntang gilid. Makinig ng husto. Magsanay ng kabutihan. Maglaro nang talikuran. Tumawa. Pumili nang walang panghihinayang. Gawin kung ano ang gusto mo. Live as if this is all there is.” Mary Anne Roadacher-Hershey

“Hindi mo pinagsisisihan ang pagiging mabait mo.” Nicole Shepherd

“Sila na maaaring magbigay ng mahahalagang kalayaan upang makakuha ng kaunting pansamantalang kaligtasan, hindi karapat-dapat sa kalayaan o kaligtasan.” Ben Franklin

“Ang pagpapatawad ay hindi nagbabago sa nakaraan, ngunit pinapalaki nito ang hinaharap.” Paul Boese

“Ang sikreto ng kalusugan para sa parehong pag-iisip at katawan ay hindi upang magdalamhati para sa nakaraan, mag-alala tungkol sa hinaharap, o asahan ang mga kaguluhan, ngunit upang mabuhay sa kasalukuyang sandali nang matalino at taimtim.” Buddha

“Ang totoong kaligayahan ay hindi nakamit sa pamamagitan ng kasiyahan ng sarili, ngunit sa pamamagitan ng katapatan sa isang karapat-dapat na layunin.” Helen Keller

READ: 15 Funniest Tagalog Love Quotes for Guys This 2021 and 10 Funniest Tagalog Love Quotes For Her This 2021

Motivational Quotes for Happy Mood

Here are motivational quotes for Happy Mood .

“Money is neither my god nor my devil. It is a form of energy that tends to make us more of who we already are, whether it’s greedy or loving.” Dan Millman

“The need for forgiveness is an illusion. There is nothing to forgive.” Rachel England

“Blessed are those who can give without remembering and take without forgetting.” Bernard Meltzer

“Reflect upon you present blessings, of which every man has many–not on your past misfortunes, of which all men have some.” Charles Dickens

“Even a happy life cannot be without a measure of darkness, and the word happy would lose its meaning if it were not balanced by sadness. It is far better to take things as they come along with patience and equanimity.” Carl Jung

“He who lives in harmony with himself lives in harmony with the universe.” Marcus Aurelius

If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.” Dalai Lama

“When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us.” Helen Keller

“Happiness is not having what you want. It is appreciating what you have.” Unknown

“True happiness…arises, in the first place, from the enjoyment of one’s self.” Joseph Addison

“Happiness is that state of consciousness which proceeds from the achievement of one’s values.” Ayn Rand

“Most of us are just about as happy as we make up our minds to be.” William Adams

“Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.” Dale Carnegie

“We can have peace if we let go of wanting to change the past and wanting to control the future.” Lester Levinson

“We make a living by what we get, we make a life by what we give.” Winston Churchill

“Money doesn’t bring happiness and creativity. Your creativity and happiness brings money.” Sam Rosen

“Happiness is the experience of loving life. Being happy is being in love with that momentary experience. And love is looking at someone or even something and seeing the absolute best in him/her or it. Love is happiness with what you see. So love and happiness really are the same thing…just expressed differently.” Robert McPhillips

“Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.” Carl Jung

“God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.” Reinhold Niebuhr

“I am not bound to win, I am bound to be true. I am not bound to succeed, but I am bound to live up to the light I have.” Abraham Lincoln

“Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough, and more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow.” Melody Beattie

“There is no stress in the world, only people thinking stressful thoughts and then acting on them.” Dr. Wayne Dyer

“We all get report cards in many different ways, but the real excitement of what you’re doing is in the doing of it. It’s not what you’re gonna get in the end–it’s not the final curtain–it’s really in the doing it, and loving what you’re doing.” Ralph Lauren

“In the midst of movement and chaos, keep stillness inside of you.” Deepak Chopra

“Success at the highest level comes down to one question: Can you decide that your happiness can come from someone else’s success?” Bill Walton

READ: Top 10 Smooth Pick Up Lines For Him This 2021 and Top 10 Cheesy Pick Up Lines in Tagalog For Crush This 2021

Inspirational Quotes About Being Happy with Yourself

Also try to read these inspirational quotes about being happy with yourself.

“There is only one thing more painful than learning from experience and that is not learning from experience.” Archibald McLeish

“Once you do something you love, you never have to work again.” Willie Hill

“Anything in life that we don’t accept will simply make trouble for us until we make peace with it.” Shakti Gawain

“The right way is not always the popular and easy way. Standing for right when it is unpopular is a true test of moral character.” Margaret Chase Smith

“Persons of high self-esteem are not driven to make themselves superior to others; they do not seek to prove their value by measuring themselves against a comparative standard. Their joy is being who they are, not in being better than someone else.” Nathaniel Branden

“Anxiety is the dizziness of freedom.” Soren Kierkegaard

“Do what you have always done and you’ll get what you have always got.” Sue Knight

“The happiness of life is made up of the little charities of a kiss or smile, a kind look, a heartfelt compliment.” Samuel Taylor Coleridge

“We avoid the things that we’re afraid of because we think there will be dire consequences if we confront them. But the truly dire consequences in our lives come from avoiding things that we need to learn about or discover.” Shakti Gawain

“Think of what you have rather than of what you lack. Of the things you have, select the best and then reflect how eagerly you would have sought them if you did not have them.” Marcus Aurelius

“Happiness is where we find it, but very rarely where we seek it.” J. Petit Senn

“To be content means that you realize you contain what you seek.” Alan Cohen

“The mind is its own place, and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven.” John Milton

“In our daily lives, we must see that it is not happiness that makes us grateful, but the gratefulness that makes us happy.” Albert Clarke

“Look at everything as though you were seeing it either for the first or last time. Then your time on earth will be filled with glory.” Betty Smith

“You are responsible for your life. You can’t keep blaming somebody else for your dysfunction. Life is really about moving on.” Oprah Winfrey

“Expecting life to treat you well because you are a good person is like expecting an angry bull not to charge because you are a vegetarian.” Shari R. Barr

“View your life from your funeral, looking back at your life experiences, what have you accomplished? What would you have wanted to accomplish but didn’t? What were the happy moments? What were the sad? What would you do again, and what you wouldn’t?” Victor Frankl

“Far better is it to dare mighty things, to win glorious triumphs–even though checkered by failure–than to rank with those poor spirits who neither enjoy much nor suffer much, because they live in a gray twilight that knows not victory nor defeat.” Theodore Roosevelt

“Boredom is the feeling that everything is a waste of time…serenity, that nothing is.” Thomas Szasz

READ: Pinaka Corny Pick Up Lines For Your Girlfriend This 2021 and English Corny Pick Up Lines That Will Make You Cringe This 2021

Comments and Suggestions

We would love to hear your own quotes! Leave a comment if you have any Tagalog quotes to share.

Leave a Comment