Winter Melon In Tagalog Translation With Meaning

WINTER MELON IN TAGALOG – This article will teach you what the word “winter melon” is in Tagalog translation and its meaning.

Winter Melon in Tagalog- English to Tagalog- Translation

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “winter melon.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Winter Melon in English?

Winter Melons are also called ash gourds. This is a mild-tasting fruit of a cultivated vine.

It is a large white-fleshed melon is the fruit of an Asian vine. It is used especially in Chinese cooking. Its scientific name is Benincasa hispida.

Winter Melon Synonyms In English

Here are some synonyms of winter melon in English.

  • Cantaloupe
  • Muskmelon
  • Rockmelon
  • Ash gourd
  • Wax gourd

What is Winter Melon in Tagalog?

EnglishTagalog
Winter MelonKundol
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “winter melon” is translated as “kundol.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Winter Melon Meaning In Filipino (Kundol Kahulugan)

Ang kundol ay tinatawag na puting kalabasang ligaw dahil kung saan lang ito tumutubo dito sa Pilipinas.

Dagdag pa rito, ito ay isang baging o halamang gumagapang na pinatutubo dahil sa napakalaki nitong prutas na kinakain bilang gulay.

Winter melon in English Example Sentences

Here are the example sentences of the winter melon in English.

Sentences of Winter melon in English
Winter melon is a popular filling in the Chinese-Filipino treat, hopia.
Winter melon could grow to more than a foot in length and could weigh an excess of 40 pounds.
The taste of the winter melon is like a cucumber with a refreshing and almost grassy flavor.
Aunt Dona’s stir-fried winter melon is mouth watering.
Dad harvested lots of winter melon on the farm.
English To Tagalog Translation Sentences

Winter Melon in Tagalog Example Sentences (Kundol)

Here are some example sentences of winter melon in Filipino (Kundol)

  1. Ang kundol ang isang kilalang palaman sa sikat na Chinese-Filipino kakanin na hopia.

  2. Ang kundol ang lumalaki hanggang isang pulgada at ang bigat nito ay umaabot ng 40 pounds.

  3. Kinukompara ang lasa ng kundol sa pampalamig na dating ng pipino at medyo may lasang damo.

  4. Ang ginisang kundol ni Tita Dona ay napakasarap.

  5. Nag-ani si Tatay ng maraming kundol sa bukid.

What is the meaning of Winter melon in English?

Winter Melons are also called ash gourds. This is a mild-tasting fruit of a cultivated vine.

What is Winter melon in Tagalog?

Kundol

What is the meaning of Winter melon in Tagalog?

Ang kundol ay tinatawag na puting kalabasang ligaw dahil kung saan lang ito tumutubo dito sa Pilipinas.

For More English and Tagalog Translations

Moreover, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the Tagalog translation of the word Winter Melon. Its meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms were tackled as well. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

Please leave your comment(s) for this post, “What Is Winter Melon In Filipino: Meaning Of Winter Melon In Tagalog.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy. .”

Leave a Comment