What Is Homophobic In Tagalog Language?

HOMOPHOBIC IN TAGALOG – Are you wondering what the word homophobic meaning in Tagalog, or you are just having a hard time looking for its Tagalog translation?

Well, you don’t have to worry because this article will help you regarding the meaning of homophobic in Tagalog. The only thing you will do is read the whole article for you to understand the definition of homophobic.

Homophobic Meaning In Tagalog Language

What is Homophobic mean?

The term “homophobic” means having or showing fear or hatred against gay o queer people by treating them unfairly.

What is the meaning of homophobic?
What is the meaning of homophobic?

What is Homophobic Meaning in Tagalog?

There is no translation of the word homophobic in Tagalog. However, the word homophobic can be used in both English and Tagalog.

Ang kahulugan ng homophobic sa Tagalog ay tumutukoy sa mga taong hindi sang-ayon o hindi komportable na makisalamuha sa mga kasapi ng LGBT.

Dagdag pa rito, sila rin ang mga taong hindi gustong pag-usapan ang paksang ito.

Narito ang ilang halimbawa kung bakit tinatawag o nabansagang homophobic ang isang tao:

  • Si Manny Pacquiao ay binansagang isang homophobic sapagkat kanyangsinabe niya na ang mga kasapi o miyembro raw ng LGBT ay “masahol pa sa hayop.” Dagdag pa rito, ginamit rin niya ang bibliya upang basehan sa kanyang mga binitawang salita.
  • Si Vladimir Purin na Presidente ng Russia ay isa rin sa mga homophobic na kung saan ang mga batas sa Russia na naghahatol ng parusa sa mga kasapi o miyembro ng LGBT.
  • Ang pagsasabi ng masasamang salita tungkol sa LGBT community ay maituturing na isa kang homophobic na tao.

Example sentences of Homophobic in English to Tagalog

EnglishTagalog
Marie has a homophobic attitude.Si Marie ay may homophobic na ugali.
John hates gays he is a homophobic person.Ayaw ni John sa mga bakla siya ay isang homophobic na tao.
I heard that they are murmuring about the LGBT. They said they don’t like to have friends in the LGBT community. They are homophobic.Narinig ko na nagbubulungan sila tungkol sa LGBT. Ayaw daw nilang magkaroon ng kaibigan sa LGBT community. Sila ay homophobic.

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the English word “homophobic” in Tagalog. We also provided example sentences.

For More English and Tagalog Translations

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “What Is Homophobic Meaning In Tagalog Language?,” let us know by leaving a comment below.

We are proud Pinoy.

Leave a Comment