Verb In Tagalog Translation With Meaning

VERB IN TAGALOG – This article will teach you what the word “verb” is in Tagalog translation and its meaning. The direct translation of the word verb in Tagalog is pandiwa.

Verb In Tagalog Translation With Meaning
Verb In Tagalog Translation With Meaning

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “verb.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Verb in English?

Verbs are action words.

Furthermore, it is a word or phrase that describes an action, condition, or experience.

Kinds of Verb

Here are the kinds of verbs.

 • Regular Verb
 • Irregular Verb
 • Linking Verb
 • Transitive Verb
 • Intransitive Verb
 • Finite Verb
 • Infinite Verb

What is Verb in Tagalog?

EnglishTagalog
VerbPandiwa
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “verb” is translated as “pandiwa.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Verb Meaning In Tagalog(Pandiwa Kahulugan)

Ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos, aksyon o galaw ng isang tao, bagay o hayop.

Ito ang siyang nagbibigay buhay sa loob ng pangungusap.

Uri ng Pandiwa

Narito ang mga uri ng pandiwa.

 • Palipat
 • Katawanin

Verb In English Example Sentences

Here are the example sentences of the verb in English.

Sentences of Verb in English
Examples of verbs are stand, drink, and dance.
Gina spotted twenty-four verbs in the short story that her mom asked her to read.
Linda and Nilo listed down as many verbs that they could think of.
Yesterday, Sammy was absent so he missed his teacher’s discussion about verbs.
Andrea asked Angela to save her a copy of the notes about verbs.
English To Tagalog Translation Sentences

Verb in Tagalog Example Sentences (Pandiwa)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences in Filipino (Pandiwa)

 1. Hindi alam ni Mikko kung ano ang pandiwa kaya hindi siya nakasagot sa tanong.

 2. Umalis si Bb. Morales at iniwan kay G. Lopez ang pagturo sa mga mag-aaral niya tungkol sa pandiwa.

 3. Lahat ng pandiwa na ginamit sa kwento ay nagsisimula sa letra “m”.

 4. Sumayaw at umawit ang mga paboritong pandiwa ni Lilo.

 5. Takdang-aralin nina Zina at Nica na maglista ng tig-sasampung halimbawa ng pandiwa.

What is the meaning of Verb in English?

It is a word or phrase that describes an action, condition, or experience.

What is Verb in Tagalog?

Pandiwa

What is the meaning of Verb in Tagalog?

Ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos, aksyon o galaw ng isang tao, bagay o hayop.

For More English and Tagalog Translations

Moreover, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the Filipino translation of the word Verb. We also provided example sentences in English and Tagalog. Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.”

Leave a Comment