Talata In English Translation – Meaning of Talata In English

TALATA IN ENGLISH – This article will teach you about what talata is in the English translation. What is the meaning of the talata in English? Also, how to use the word talata in English sentences.

In English, the Tagalog word talata translates as “paragraph”. When we say talata in Tagalog it means ito ay lipon ng mga pangungusap na paunlad na bumuo at nagpahayag ng isang kaisipan. Meanwhile, a paragraph is a part of a piece of writing that usually deals with one subject, that begins on a new line.

TALATA IN ENGLISH TRANSLATION - MEANING OF TALATA IN ENGLISH
TALATA IN ENGLISH TRANSLATION – MEANING OF TALATA IN ENGLISH

There are a couple of words that could translate into Talata. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Talata in Tagalog? (Talata Kahulugan)

Ang talata ay lipon ng mga pangungusap na paunlad na bumuo at nagpahayag ng isang kaisipan. Ang bawat pangungusap ay kailangang magkakaugnay tungkol sa pangunahing kaisipan o paksa ng talata. Malimit ang nasa unahan o ulihan ang paksang pangungusap. Ito ang naglalaman ng diwa ng talata.

Dagdag pa rito, ang talata ay bahagi ng isang nakasulat o nakalimbag na teksto, tumatalakay sa isang tiyak na idea at kalimitang may indentasyon sa simula

Uri ng Talata

Ayon philnews.ph ito ang apat na uri ng talata

 • Panimulang Talata – ito ay magsimulang nalalaman o nagkaroon ng punto na may kinalaman sa paksa at kung saan ito patungo
 • Ganap – ito naman ay ikinabit ng mga puntong nagtutulak sa pangunahing diwa para mas lalong maintindihan ng mambabasa.
 • Paglilipat Diwa – ito ay sinasama o kinukuha ang mga nasabi nang ideya sa mga nauna.
 • Pabuod– ito naman ang panghuli na kung saan nabibigay ng linaw sa buong talatang nabasa.

Mga Katangian Ng Isang Mahusay Na Talata

Ayon sa brainly.ph, ito ang mga katangian ng isang mahusay na talata

 1. Kaisahan – tumutukoy sa mga pangngusap na nagkakaisang umiikot sa iisang diwa
 2. Kaugnayan – ang mga pangungusap ay magkakaugnay o magkakadugtong ang kaisipan upang magkaroon ng maayos na daloy ng kaisipan mula una hanggang dulo
 3. Kaanyuan – ang talata ay maaaring buuin, ayusin, at linangin ayon sa lugar o heorapiya, ayon sa kahalagahan o kasukdulan

Halimbawa ng Talata Tungkol sa Pamilya

Ang pamilya ay ang pinakamahalaga at maliit na unit ng lipunan. Dito una natututuhan ang pag-galang at mga tamang asal. Binubuo ito pangunahin na ng tatay,nanay,anak,lolo,lola. Sa pamilya nabubuklod ang pagmamahal. Ang pamilya ang unang huhubog sa ating pagkatao. At hinuhubog rin nito kung anong klaseng tao ka sa lipunan.

Talata Synonyms in Tagalog (Talata Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of Talata in Tagalog

 • Lipon ng pangungusap
 • Nakalimbag na teksto
 • Saknong
 • Hanay

What is Talata in English?

Tagalog to English Translation

TagalogEnglish
TalataParagraph
Tagalog to English translation of the word talata

The word Talata could be translated as Paragraph in English

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

What is the meaning of Talata in English? (Paragraph)

What is the meaning of Talata in English

Paragraph is a part of a piece of writing that usually deals with one subject, that begins on a new line, and that is made up of one or more sentences.

Additionally, according to wts.indiana.edu, paragraph is a series of sentences that are organized and coherent, and are all related to a single topic. Almost every piece of writing you do that is longer than a few sentences should be organized into paragraphs. This is because paragraphs show a reader where the subdivisions of an essay begin and end, and thus help the reader see the organization of the essay and grasp its main points.

Furthermore, paragraphs can contain many different kinds of information. A paragraph could contain a series of brief examples or a single long illustration of a general point. It might describe a place, character, or process; narrate a series of events; compare or contrast two or more things; classify items into categories; or describe causes and effects. Regardless of the kind of information they contain, all paragraphs share certain characteristics. One of the most important of these is a topic sentence.

Paragraph Structure

According to wts.indiana.edu, these are the paragraph structure

Introduction: the first section of a paragraph; should include the topic sentence and any other sentences at the beginning of the paragraph that give background information or provide a transition.

Body: follows the introduction; discusses the controlling idea, using facts, arguments, analysis, examples, and other information.

Conclusion: the final section; summarizes the connections between the information discussed in the body of the paragraph and the paragraph’s controlling idea.

Talata Synonyms in English (Paragraph)

Here are some synonyms of Paragraph in English

 • Section
 • Subdivision
 • Part

Example Sentences of Talata in Tagalog (Talata)

Here are the example sentences of Talata in Tagalog.

Sentences of Talata in Tagalog
Ang talata ay isang serye ng mga pangungusao na magkakaugnay at nakaayos sa isang paksa. 
Gagawa ako ng aking asignatura tungkol sa talata.
Nakagawa ka na ba Marites ng talata tungkol sa pamilya?
Gawan mo nga ako ng talata tungkol sa pandemya.
Jane? alam mo bang may apat na uri ang talata.
Tagalog To English Translation of the word talata Example Sentences

Example Sentences of Talata in English (Paragraph)

Time needed: 3 minutes.

Here are some example sentences of the word Talata in English Translation (Paragraph)

 1. A paragraph is a series of sentences that are related and arranged on a topic.

 2. I will do my assignment about the paragraph.

 3. Marites have you ever made a paragraph about family?

 4. Make me a paragraph about the pandemic.

 5. Jane? did you know there are four types of paragraphs.

What is the meaning of Talata in Tagalog?

Ang talata ay lipon ng mga pangungusap na paunlad na bumuo at nagpahayag ng isang kaisipan.

What is Talata in English?

Paragraph

What is the meaning of Talata in English?

Paragraph is a part of a piece of writing that usually deals with one subject, that begins on a new line.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summar

In summary, we have discussed what is the translation of the word talata, meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post, “What is the word Talata In English: Meaning And Translation.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment

Your email address will not be published.