Stubbornness In Tagalog Translation With Meaning

STUBBORNNESS IN TAGALOG – This article will teach you what the word “stubbornness” is in the Tagalog translation and its meaning.

STUBBORNNESS IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
STUBBORNNESS IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “stubbornness.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Stubbornness in English?

The word “stubbornness” means the quality of being determined to do what you want and refusing to do anything else.

Additionally, stubbornness refers to the quality of being difficult to move, change, or deal with.

Stubbornness Synonyms In English

Here are some synonyms of stubbornness

 • Bullheadedness
 • Doggedness
 • Hardheadedness
 • Intransigence
 • Mulishness
 • Obduracy
 • Obdurateness
 • Obstinacy
 • Obstinateness
 • Opinionatedness
 • Pertinaciousness
 • Pertinacity
 • Pigheadedness
 • Self-Opinionatedness
 • Self-will
 • Willfulness

What is Stubbornness in Tagalog?

EnglishTagalog
StubbornnessKatigasan ng ulo
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “stubbornness” is directly translated as “katigasan ng ulo.

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Stubbornness meaning In Tagalog (Katigasan ng ulo kahulugan)

Ang salitang katigasan ng ulo ay nangangahulugang kalidad ng pagiging determinado na gawin ang gusto at pagsunod sa mga sariling ideya at pagtanggi na gumawa ng anumang bagay.

Stubbornness Synonyms in Tagalog (Katigasan ng ulo Kasingkahulugan)

Here are some synonym of stubbornness in Filipino

 • Kulit
 • Baltik
 • Pangungulit

Example Sentences of Stubbornness in English

Here are the example sentences of stubbornness in English.

Sentences of Stubbornness in English
Mary possessed both style and stubbornness, as well as self-control.
Despite their stubbornness, their beliefs do shift.
She is admirable despite her stubbornness.
Stubbornness has no redeeming qualities.
His friends have a hard time dealing with his stubbornness.
English to Tagalog translation of the word stubbornness example sentences

Example Sentences of Stubbornness in Tagalog (Katigasan ng ulo)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Stubborn in Filipino (Matigas ang ulo)

 1. Si Maria ay nagtataglay ng parehong istilo at katigasan ng ulo, pati na rin ang pagpipigil sa sarili.

 2. Sa kabila ng kanilang katigasan ng ulo, nagbabago ang kanilang mga paniniwala.

 3. Siya ay kahanga-hanga sa kabila ng kanyang katigasan ng ulo.

 4. Ang katigasan ng ulo ay walang mga katangiang tumutubos.

 5. Ang kanyang mga kaibigan ay nahihirapang pakisamahan ang kanyang katigasan ng ulo.

What is the meaning of Stubbornness in English?

The word “stubbornness” means the quality of being determined to do what you want and refusing to do anything else.

Stubbornness in Tagalog?

Katigasan ng ulo

What is the meaning of Stubbornness in Tagalog?

Ang salitang katigasan ng ulo ay nangangahulugang kalidad ng pagiging determinado na gawin ang gusto at pagsunod sa mga sariling ideya

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “stubbornness.” We also provided example sentences.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Stubbornness In Tagalog Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment