Struggle In Tagalog Translation With Meaning

STRUGGLE IN TAGALOGThis article will teach you what the word “struggle” is in the Tagalog translation and its meaning.

STRUGGLE IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
STRUGGLE IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “struggle.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Struggle in English?

The word “struggle” means to make strenuous or violent efforts in the face of difficulties or opposition and to proceed with difficulty or with great effort.

Additionally, struggle refers to experiencing difficulty and making a very great effort in order to do something.

Struggle Synonyms In English

Here are some synonyms of stress

 • Blunder
 • Bumble
 • Flog
 • Flounder
 • Limp
 • Lumber
 • Plod
 • Stumble
 • Trudge
 • Battle
 • Fight
 • Fray
 • Scrabble
 • Throes

What is Struggle in Tagalog?

EnglishTagalog
StrugglePakikibaka
StrugglePagpupunyagi
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “struggle” is directly translated as “pakikibaka” or “pagpupunyagi.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Struggle meaning In Tagalog (Pakikibaka or Pagpupunyagi kahulugan)

Ang pakikibaka ay ang kilos ng paglalaban na may gamit na armas, gaya ng mga sundalo sa isang labanan o digmaan.

Samantala, ang pagpupunyagi ay ang pagsusumikap sa iyong mga ginagawa na kahit na ikaw ay lubos na nahihirapan, nagdurusa, o nasasaktan. Ang pagpupunyagi ay may kalakip na determinasyon, kasipagan, at pagtitiis.

Struggle Synonyms in Tagalog (Pakikibaka/Pagpupunyagi)

Here are some synonyms of “Pakikibaka/Pagpupunyagi

 • Pasusumikap
 • Sikapin
 • Piglas
 • Pag-uukol
 • Pakikisama
 • Pagmamalasakit sa anumang gawain

Example Sentences of Struggle in English

Here are the example sentences of struggle in English.

Sentences of Struggle in English
There was a struggle for the right.
We become strong if we overcome the struggles in our life.
There was a sign of struggle in your face.
It is a struggle for me to finish the fun run.
He struggled just to see you here.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Struggle in Tagalog (Pakikibaka/Pagpupunyagi)

Time needed: 3 minutes.

Here are some example sentences of Struggle in Filipino (Pakikibaka/Pagpupunyagi)

 1. Nagkaroon ng pakikibaka para sa karapatan.

 2. Magiging matatag tayo kung malalagpasan natin ang mga pagpupunyagi sa ating buhay.

 3. May bakas ng pakikibaka sa iyong mukha.

 4. Napakahirap para sa akin na sikaping tapusin ang fun run.

 5. Nagpumiglas siya para lang makita ka dito.

What is the meaning of Struggle in English?

The word “struggle” means to make strenuous or violent efforts in the face of difficulties or opposition.

Struggle in Filipino?

Pakikibaka or Pagpupunyagi

What is the meaning of Struggle in Tagalog?

Ang pakikibaka ay ang kilos ng paglalaban na may gamit na armas at ang pagpupunyagi ay tumutukoy sa pagsusumikap.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “struggle.” We also provided example sentences.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Struggle In Tagalog Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment