Society In Tagalog Translation With Meaning

SOCIETY IN TAGALOGThis article will teach you what the word “society” is in the Tagalog translation and its meaning.

SOCIETY IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
SOCIETY IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “society.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Society in English?

The word “society” means a large group of people in a particular country, area, time period, etc. who live together in an organized way, making decisions about how to do things and sharing the work that needs to be done.

Additionally, all the people in a country, or in several similar countries, can be referred to as a society.

Society Synonyms In English

Here are some synonyms of society

 • Association
 • Board
 • Brotherhood
 • Chamber
 • Club
 • College
 • Congress
 • Consortium
 • Council
 • Fellowship
 • Fraternity
 • Guild
 • Institute
 • Institution
 • league
 • Order
 • Organization
 • Sodality

What is Society in Tagalog?

EnglishTagalog
SocietyLipunan
SocietySosyedad
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “society” is directly translated as “lipunan” or “sosyedad.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Society meaning In Tagalog (Lipunan kahulugan)

Ang lipunan ay isang grupo ng mga tao o mamamayan na binibigyan ng katangian o paglalarawan sa mga huwaran ng mga pagkakaugnay ng bawat indibidwal na binabahagi ang iba’t-ibang kultura at mga institusyon.

Dagdag pa rito, ang lipunan ay kinapapalooban ng pamilya, mga institusyon at iba’t-ibang istuktura sa paligid. Pagkakaisa ang pangunahing katangian na makikita sa isang lipunan.

Ito ang mga bumubuo sa Lipunan

Narito ang mga bumubuo sa lipunan

1. Istrukturang Panlipunan

Sa aspetong ito ay may iba’t ibang elemento:

 • Institusyon – isang kaayusang sistema ng ugnayan sa isang lipunan. Binubuo ito ng:
  • Pamilya
  • Edukasyon
  • Ekonomiya
  • Relihiyon
  • Pamahalaan
 • Social Group – ito ay ang dalawa o higit pang mga taong may magkakatulad na katangian na nagkakaroon ng samahan sa bawat isa at gumagawa ng isang samahang panlipunan. May dalawang uri ito
  • Primary Group
  • Secondary Group
 • Status – Ito ay posisyong kinabibilangan ng isang tao sa lipunan. May dalawa ring uri nito
  • Ascribed Status
  • Achieved Status
 • Gampanin – Ito ay tumutukoy sa mga karapatan, obligasyon at mga inaasahan ng lipunang ginagalawan.

2. Kultura

Ito ay isang sistemang samahan na nagbibigay kahulugan sa pamamagitan ng pamumhuhay ng isang pangkat panlipunan. May dalawang uri ang kultura:

 • Materyal – kabilang ang mga gusali, likhang-sining, kagamitan, at iba pa.
 • Hindi materyal – kabilang dito ang batas, gawi, ideya, paniniwala, at iba pa.

Sa aspetong ito ay may iba’t ibang elemento:

 • Paniniwala – ito ay mga kahulugan at paliwanag tungkol sa pinaniwalaan at tinanggap na totoo
 • Pagpapahalaga – ito ay isang basehan ng isang pangkat o lipunan sa buod kung ano ang maaring tanggapin at ano ang hindi.
 • Norms – ito ay mga asal, kilos o gawi na binuo at naghatid na pamantayan sa isang lipunan. May dalawang uri nito:
  • Folkways
  • Mores
 • Simbolo – mga kasangkapan na inilalapat ng kahulugan ng mga taong gumagamit dito.

Society Synonyms in Tagalog (Lipunan)

Here are some synonyms of “lipunan”

 • Katipunan
 • Sambayanan
 • Pakikisama
 • Komunidad
 • Samahan

Example Sentences of Society in English

Here are the example sentences of society in English.

Sentences of Society in English
Our society is changing little by little.
Society has become cruel nowadays.
Poverty has a negative impact on society as a whole.
What will happen in our society if the virus stays longer?
There are a lot of poor societies in the Philippines that we need to help.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Society in Tagalog (Lipunan)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Society in Filipino (Lipunan)

 1. Unti-unting nagbabago ang ating lipunan.

 2. Naging malupit na ang lipunan sa panahon ngayon.

 3. Ang kahirapan ay may negatibong epekto sa lipunan sa kabuuan.

 4. Ano ang mangyayari sa ating lipunan kung magtatagal ang virus?

 5. Maraming mahihirap na lipunan sa Pilipinas ang kailangan nating tulungan.

What is the meaning of Society in English?

The word “society” means a large group of people in a particular country, area, time period, etc.

Society in Filipino?

Lipunan

What is the meaning of Society in Tagalog?

Ang lipunan ay tinatawag na malaking pangkat ng mga tao.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “society.” We also provided example sentences.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Society In Tagalog Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment