Setting In Tagalog Translation With Meaning

SETTING IN TAGALOG – This article will teach you what the word “setting” is in the Tagalog translation and its meaning.

SETTING IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
SETTING IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “setting.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

Watch the video to see the full discussion of Setting in Tagalog Translation With Meaning

https://youtu.be/wQf7G2THVCI

What is the meaning of Setting in English?

Setting is the place and conditions in which something happens or exists and he manner, position, or direction in which something is set.

Additionally, the setting of a story is the context in a scene or story that describes the elements in which a story is taking place, including time, place, and environment. Each component in story setting helps to build the narrative’s mood, plot, and character development.

What are the 3 types of setting?

 • Elements of time
 • Place
 • Environment

Setting Synonyms In English

Here are some synonyms of Setting

 • Ambient
 • Situation
 • Spot
 • Location
 • Atmosphere
 • Climate
 • Clime
 • Context
 • Contexture
 • Environment
 • Environs
 • Medium
 • Milieu
 • Mise-en-scene
 • Surround
 • Surroundings
 • Terrain

What is Setting in Tagalog?

EnglishTagalog
SettingTagpuan
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “setting” is translated as “tagpuan.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Setting meaning In Tagalog (Tagpuan kahulugan)

Ang tagpuan ay elemento ng maikling kwento na tumutukoy sa lugar at panahon nito. Nagsasaad ng lugar kung saan nagkikita ang mga tauhan sa akda.

Nagbibigay ng hinuha sa kung ano ang maaring maganap sa kwento. Nagsasabi kung anong panahon at saang lugar isinulat ang akda. Nais ng may – akda na marating ng mga mambabasa.

Dagdag pa rito, ang tagpuan ay tumutukoy rin pook kung saan nakatakdang magkita ang dalawa o higit pang tao.

Mga Halimbawa ng Tagpuan:

Narito ang mga halimbawa ng tagpuan

 1. Isang araw
 2. sa paaralan
 3. nang umagang iyon
 4. noong panahon ng Hapon
 5. sa Clamba, Laguna
 6. sa piling ng mga namayapa
 7. sa kandungan ni Inay
 8. sa bisig ni Itay
 9. Lunes ng umaga
 10. sa istasyon ng tren

Setting Synonyms in Tagalog (Tagpuan Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms of setting in Filipino.

 • Tagpo
 • Lokasyon
 • Lugar
 • Panahon
 • Pinangyarihan

Setting in English Example Sentences

Here are the example sentences of setting in English.

Sentences of setting in English
I love the setting of the story.
The setting is already made, so you should be on time.
The beach is an ideal setting for romantic strolls.
You should find a setting that is good for the pictorial.
The setting in this photograph is calm.
English to Tagalog translation example sentences

Setting Tagalog Example Sentences (Tagpuan)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Setting in Filipino (Tagpuan)

 1. Gusto ko ang tagpuan ng kwento.

 2. Nakatakda ang tagpuan kaya, dapat nasa oras ka.

 3. Ang beach ay isang perpektong lokasyon para sa mga romantikong paglalakad.

 4. Dapat kang maghanap ng lugar kung saan maganda para sa piktoryal.

 5. Kalmado ang lugar sa litratong ito.

What is the meaning of Setting in English?

Setting is the place and conditions in which something happens or exists and he manner, position, or direction in which something is set.

Setting in Tagalog?

Tagpuan

What is the meaning of Setting in Tagalog?

Ang tagpuan ay elemento ng maikling kwento na tumutukoy sa lugar at panahon nito at nagsasaad ng lugar kung saan nagkikita ang mga tauhan sa akda.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “setting.” We also provided example sentences.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Setting In Tagalog Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment