Risk In Tagalog Translation With Meaning

RISK IN TAGALOGThis article will teach you what the word “risk” is in the Tagalog translation and its meaning.

RISK IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
RISK IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words that could translate into “risk.” However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Risk in English?

The word “risk” means it is to act despite the possibility of a negative outcome and there’s a chance that something horrible will happen.

Additionally, when we put something valuable at risk, we put it in a dangerous situation where you could lose it.

Furthermore, risk can be someone or something that creates or suggests a hazard.

Risk Synonyms In English

Here are some synonyms of risk

 • Possibility
 • Chance
 • Probability
 • Likelihood
 • Danger
 • Peril
 • Threat
 • Menace
 • Fear
 • Prospect
 • Hazard

What is Risk in Tagalog?

EnglishTagalog
RiskPanganib
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “risk” is directly translated as “panganib.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Risk meaning In Tagalog (Panganib kahulugan)

Ang panganib ay tumutukoy sa anumang maaaring mangayari at magdulot ng kapahamakan, pinsala, o sakuna at ito ay isang sitwayson na nagbabanta sa buhay.

Dagdag pa rito, ang panganib ay ang pagkilos sa kabila ng posibilidad ng negatibong kahihinatnan at may posibilidad na may mangyari na kakila-kilabot, hindi maganda at higit sa lahat makakapinsala.

Risk Synonyms in Tagalog (Panganib)

Here are some synonyms of Panganib

 • Peligro
 • Manganib
 • Sugal
 • Pusta
 • Magbakasali
 • Delikado

Example Sentences of Risk in English

Here are the example sentences of risk in English.

Sentences of Risk in English
It’s too risky to go outside nowadays.
Nicotine puts the lungs at risk.
I’m not willing to risk my life just for him.
Our parents risk too much just by sending us to school.
I am willing to risk everything for you.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Risk in Tagalog (Panganib)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Risk in Filipino (Panganib).

 1. Masyadong mapanganib ang lumabas sa panahon ngayon.

 2. Inilalagay ng nikotina sa panganib ang mga baga.

 3. Ayokong isugal ang aking buhay para lang sa kanya.

 4. Masyadong malaki ang sinugal ng ating mga magulang sa pagpapa-aral lamang sa atin.

 5. Handa akong isugal ang lahat para sa iyo.

What is the meaning of Risk in English?

he word “risk” means it is to act despite the possibility of a negative outcome.

Risk in Tagalog?

Panganib

What is the meaning of Risk in Tagalog?

Ang panganib ay tumutukoy sa anumang maaaring mangayari at magdulot ng kapahamakan, pinsala, o sakuna.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “risk.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about “Risk In Filipino Translation With Meaning.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment