Responsibility In Tagalog Translation With Meaning

RESPONSIBILITY IN TAGALOG – This article will teach you what the word “responsibility” is in Tagalog translation and its meaning.

Responsibility In Tagalog Translation With Meaning
RESPONSIBILITY IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “responsibility.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Responsibility in English?

Responsibility is the state of being the person who caused something to happen and a duty or task that you are required or expected to do. Something that you should do because it is morally right, legally required, etc.

Additionally, it is the state of having the job or duty of dealing with and taking care of something or someone. The quality of a person who can be trusted to do what is expected, required, etc.

Responsibility Synonyms In English

Here are some synonyms for responsibility:

 • Authority
 • Control
 • Power
 • Leadership
 • Management
 • Influence
 • Duty
 • Liability
 • Fault
 • Blame

What is Responsibility in Tagalog?

EnglishTagalog
ResponsibilityResponsibilidad
ResponsibilityTungkulin
English to Tagalog translation

The Tagalog words for “responsibility” are translated as “responsibilidad” or “tungkulin.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Responsibility meaning In Tagalog (Responsibilidad kahulugan)

Ang responsibilidad ay ang pananagutan natin sa ating sarili at ibang tao. Ito ay mahalaga upang magkaroon ng kaayusan at kapayapaan. Ang paggawa nito ay nakakabuti rin sa pag unlad ng ating pagkatao.

Dagdag pa rito, maaaring ito ay bilang isang tao, mamamayan, mag aaral at bilang isang bahagi ng pamilya.

Samantala, ang tungkulin ay ang mga bagay na inaasahang magagawa o maisasakatuparan ng isang tao.

Dagdag pa rito, ang tungkulin ay nangangahulugang na responsibilidad o takda ng isang indibidwal ukol sa isang partikular na gawain na inaatang sa kanya ng kanyang kapwa.

Responsibility Synonyms in Tagalog (Responsibilidad/Tungkulin Kasingkahulugan)

Here are some synonyms for responsibilidad:

 • Pananagutan
 • Pamamahala
 • Pamumuno
 • Karapatan

Here are some synonyms for tungkulin:

 • Sagutin
 • Maisakatuparan
 • Maisagawa

Responsibility in English Example Sentences

Here are some example sentences of responsibility in English.

Sentences of responsibility in English
It’s your responsibility.
I have a responsibility to fulfill, so I can’t go with you.
I don’t think I have any responsibility to you.
Our teacher has a lot of responsibility in school.
She has more responsibilities in the company.
English example sentences

Responsibility Tagalog Example Sentences (Responsibilidad/Tungkulin)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of responsibility in Tagalog (Responsibilidad)

 1. Responsibilidad mo ito.

 2. Mayroon akong responsibilidad na dapat gampanan, kaya hindi ako makakasama sa iyo.

 3. Sa tingin ko wala akong responsibilidad sa iyo.

 4. Malaki ang responsibilidad ng aming guro sa paaralan.

 5. Mas marami siyang responsibilidad sa kumpanya.

What is the meaning of responsibility in English?

Responsibility is the state of being the person who caused something to happen and a duty or task that you are required or expected to do.

Responsibility in Tagalog?

Responsibilidad o Tungkulin

What is the meaning of Responsibility in Tagalog?

Ang responsibilidad ay ang pananagutan natin sa ating sarili at ibang tao.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “responsibility.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Responsibility In Tagalog Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment