Resilient In Tagalog Translation With Meaning

RESILIENT IN TAGALOG – This article will teach you what the word resilient is in the Tagalog translation and meaning.

Resilient in Tagalog - English to Tagalog Translation
Resilient in Tagalog – English to Tagalog Translation

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into resilient. However, the use of these words depends on the context of the sentence therefore be mindful with what you write.

What is the meaning of Resilient in English?

Resilient refers to a person or animal able to withstand or recover quickly from difficult conditions.

Additionally, according to merriamwebster.com, it is tending to recover from or adjust easily to misfortune or change.

Resilient Synonyms in English

Here are some synonyms of resilient in English.

 • Strong
 • Tough
 • Hardy
 • Irrepressable
 • Adaptable
 • Flexible
 • Firm
 • Sturdy
 • Immovable

What is Resilient in Tagalog?

EnglishTagalog
ResilientMatatag
English to Tagalog translation

The Tagalog word for resilient is translated as “matatag.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Resilient Meaning in Tagalog (Matatag Kahulugan)

Ang matatag ay nangangahulugang ang lahat ng pagsubok ay kayang lagpasan kahit ano ang mangyari.

Dagdag pa rito, ito rin ay tumutukoy sa sinuman o anuman may angking tatag at hindi sumusuko.

Resilient Synonyms in Tagalog (Matatag Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of matatag in Tagalog.

 • Matibay
 • Makunat
 • Hindi sumusuko
 • Malakas

Resilient In English Example Sentences

Here are the example sentences of resilient in English.

Sentences of Resilient in English
Romeo is very resilient even amid the hardships he faces.
Trees are resilient against flooding and even helps prevent it.
Nevertheless, cross-pollination guarantees variety and thus healthier and more resilient plants.
Even with the recent Typhoon, Filipinos are showing that they are resilient.
However, being resilient as a people does not mean we shouldn’t hold those in power accountable for their lack of action.
English To Tagalog Translation Sentences

Resilient in Tagalog Example Sentences (Matatag)

Time needed: 3 minutes.

Here are some example sentences of matatag in Tagalog.

 1. Si Romeo ay matibay kahit maraming paghihirap sa buhay ang kanyang hinaharap.

 2. Ang mga puno ay matibay laban sa baha, bukod rito, tumutulong din ito para ma pigilan ang pagbaha.

 3. Gayunman, dahil sa polinisasyon mula sa ibang halaman, nagiging sari-sari ang halaman at kung gayon ay mas malulusog at matitibay.

 4. Kahit pa may bagyo, ang mga Pinoy ay nagpapakita na silay ay matatag.

 5. Ngunit, kahit na matatag ang mga tao, hindi ito dahilan para hindi managot ang mga nasa pwesto para sa kanilang kakulangan.

What is the meaning of resilient in English?

Resilient refers to a person or animal able to withstand or recover quickly from difficult conditions.

What is Resilient in Tagalog?

Matatag

What is the meaning of Resilient in Tagalog?

Ang matatag ay nangangahulugang ang lahat ng pagsubok ay kayang lagpasan kahit ano ang mangyari.

For More English and Tagalog Translations

See the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the Tagalog translation of Resilient, meaning, synonyms, kahulugan, and kasingkahulugan. We have also provided example sentences in Tagalog and English.

Inquiries

Please leave your comment(s) for this post, “Resilient In Tagalog: English To Tagalog Translation.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment