Reference In Tagalog Translation With Meaning

REFERENCE IN TAGALOGThis article will teach you what the word “reference” is in the Tagalog translation and its meaning.

REFERENCE IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
REFERENCE IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “reference.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Reference in English?

The word “referencerefers to the act of mentioning anything in speech or writing, as well as referring to something or someone.

Reference Synonyms In English

Here are some synonyms for “reference.”

 • Authority
 • Source
 • Bear out
 • Corroborate
 • Document
 • Substantiate
 • Validate
 • Advert (to)
 • Illustrate
 • Name
 • Refer (to)
 • Specify
 • Touch (on or upon)
 • Exemplify
 • Represent
 • Adduce
 • Cite
 • Instance
 • Mention
 • Quote

What is Reference in Tagalog?

EnglishTagalog
ReferenceSanggunian
English to Tagalog translation

The Tagalog word “reference” is directly translated as “sanggunian.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Reference meaning In Tagalog (Sanggunian kahulugan)

Ang salitang “sanggunian” ay tumutukoy sa akto ng pagbanggit ng anuman sa pananalita o pagsulat, gayundin ang pagtukoy sa isang bagay o isang tao.

Dagdag pa rito, ang sanggunian ay isang ugnayan sa pagitan ng mga bagay kung saan ang isang bagay ay nagtatakda o kumikilos upang mag-link sa ibang bagay.

Reference Synonyms in Tagalog (Sanggunian)

Here are some synonyms for “sanggunian.”

 • Awtoridad
 • Banggit
 • Tukoy
 • Kinalaman
 • Relasyon
 • Kinalaman
 • Pagtukoy
 • Rekomendasyon
 • Kaugnayan
 • Tumukoy
 • Tungkol sa
 • Bagay sa
 • Sertipikasyon

Example Sentences of Reference in English

Here are some example sentences for “reference” in English.

Sentences of reference in English
The reference used in this work is accurate.
The reference in this article was requested by the director.
You can use this as a reference.
One of the most important things in research is reference.
Include a reference in your document.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Reference in Tagalog (Sanggunian)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Reference in Filipino (Sanggunian)

 1. Ang sanggunian na ginamit sa gawaing ito ay tumpak.

 2. Ang sanggunian sa artikulong ito ay hiniling ng direktor.

 3. Maaari mong gamitin ito bilang isang sanggunian.

 4. Isa sa pinakamahalagang bagay sa pananaliksik ay ang sanggunian.

 5. Isama ang isang sanggunian sa iyong dokumento.

What is the meaning of “reference” in English?

The word “reference” refers to the act of mentioning anything in speech or writing.

What is Reference in Filipino?

Sanggunian

What is the meaning of “reference” in Tagalog?

Ang salitang “sanggunian” ay tumutukoy sa akto ng pagbanggit ng anuman sa pananalita o pagsulat.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “reference.” We also provided example sentences.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Reference In Tagalog Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment