Purpose In Tagalog Translation With Meaning

PURPOSE IN TAGALOG – This article will teach you what the word “purpose” is in the Tagalog translation and its meaning.

PURPOSE IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
PURPOSE IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “purpose.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Purpose in English?

The word “purpose” means the reason why something is done or used and the aim or intention of something.

Additionally, “purpose” refers to the feeling of being determined to do or achieve something, as well as the aim or goal of a person.

Purpose Synonyms In English

Here are some synonyms of purpose

 • Aim
 • Motive
 • Reason
 • Ambition
 • Aspiration
 • Bourne
 • Design
 • Dream
 • Goal
 • Idea
 • Ideal
 • Intent
 • Intention
 • Mark
 • Meaning
 • Object
 • Objective
 • Plan
 • Point
 • Pretension
 • Target
 • Thing

What is Purpose in Tagalog?

EnglishTagalog
PurposeLayunin
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “purpose” is directly translated as “layunin.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Purpose meaning In Tagalog (Layunin kahulugan)

Ang ibig sabihin ng layunin ay ang anumang ninanais na makuha o marating at ang dahilan kung bakit ginagawa o ginagamit ang isang bagay at intensyon ng isang bagay.

Dagdag pa rito, ito ay ang tiyak na intensyon na gawin ang isang bagay at magtutulak sa isang tao na tapusin ang nasimulan.

Purpose Synonyms in Tagalog (Layunin Kasingkahulugan)

Here are some synonym of purpose in Filipino

 • Balak
 • Hangarin
 • Dahilan
 • Layon
 • Pakay
 • Hangad
 • Sadya
 • Nais
 • Tungo
 • Intensiyon

Example Sentences of Purpose in English

Here are the example sentences of purpose in English.

Sentences of Purpose in English
What is the purpose of why you are here?
To have a purpose in life, spirituality is an important part of our existence.
We all have a purpose in this world.
The purpose of the meeting is to motivate each of us to do more for the company.
I have a purpose for why I am doing this for my family.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Purpose in Tagalog (Layunin)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Purpose in Filipino (Layunin)

 1. Ano ang iyong layunin kung bakit ka nandito?

 2. Ang pagkakaroon ng layunin sa buhay espiritwalidad ay isang mahalaga at kasiyahan sa ating pag-iral.

 3. Lahat tayo ay may dahilan sa mundong ito.

 4. Ang layunin ng pagpupulong ay mag-udyok sa bawat isa sa atin na gumawa ng higit pa para sa kumpanya.

 5. May hangarin ako kung bakit ko ito ginagawa para sa pamilya ko.

What is the meaning of purpose in English?

The word “purpose” means the reason why something is done or used and the aim or intention of something.

Purpose in Tagalog?

Layunin

What is the meaning of Purpose in Tagalog?

Ang ibig sabihin ng layunin ito ay ang anumang ninanais na makuha o marating at ang dahilan kung bakit ginagawa o ginagamit ang isang bagay at intensyon ng isang bagay.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “purpose.” We also provided example sentences.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Purpose In English Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment