Psycho In Tagalog Translation – Meaning of Psycho in Tagalog

PSYCHO IN TAGALOG – This article will teach you about what is psycho in the Tagalog translation. What is the meaning of psycho in Tagalog? Also, how to use the word psycho in Filipino sentences.

In Tagalog, the English word psycho translates as “baliw”. When we say psycho in English means it is a psychopathic or psychotic person and a person who is mentally ill and often dangerous or violent. Meanwhile, ang baliw ay mga taong nawala ang katinuan ng isip o walang bait.

PSYCHO IN TAGALOG TRANSLATION - MEANING OF PSYCHO IN TAGALOG
PSYCHO IN TAGALOG TRANSLATION – MEANING OF PSYCHO IN TAGALOG

There are a couple of words that could translate into Psycho However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Psycho in English?

Here is the meaning of pyscho in English

Psycho means it is a psychopathic or psychotic person and a person who is mentally ill and often dangerous or violent.

Additionally, according to merriam-webster, having or showing a very abnormal or sick state of mind.

Psycho Synonyms In English

Here are some synonyms of psycho

 • Crazy
 • Deranged
 • Insane
 • Fool
 • Bug
 • Crackbrain
 • Fruit cake
 • Head case
 • Loon
 • Loony
 • Lunatic
 • Nut

What is Psycho in Tagalog?

English to Tagalog Translation

EnglishTagalog
PsychoBaliw
English to Tagalog translation of the word psycho

The word Psycho be directly translated as Baliw

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Psycho meaning In Tagalog (Baliw kahulugan)

Here is the meaning of psycho in Tagalog

Ang baliw ay tumutukoy sa mga taong nawala ang katinuan ng isip o walang bait.

Dagdag pa rito, ayon sa tagaloglang.com, ang baliw ay ang matinding kawalan ng kakayahang pangkaisipan at pagkilala sa sariling katauhan dahil sa pagkawala o pinsala sa mga nyuron sa utak at nakikilala sa pamamagitan ng pagkasira ng gunita, pagbabago ng personalidad, at magulong pangangatuwiran.

Psycho Synonyms in Tagalog (Baliw Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms of Psycho in Tagalog.

 • Sira ang ulo
 • Walang bait
 • Nawala ang katinuan

Example Sentences of Psycho in English

Here are the example sentences of Psycho in English.

Sentences of Psycho in English
What kind of psycho do you consider yourself to be?
I went insane when she got home last night.
Never let John drive the car he’s a lunatic!
She was kidnapped and murdered by some psychopath.
That man is insane.
English to Tagalog translation of the word psycho example sentences

Example Sentences of Psycho in Tagalog (Baliw)

Time needed: 3 minutes.

Here are some example sentences of Psycho in Tagalog (Baliw)

 1. Anong klaseng baliw ang tingin mo sa sarili mo?

 2. Nabaliw ako nang umuwi siya kagabi.

 3. Huwag na huwag mong hayaang si John ang magmaneho ng kotse para siyang baliw!

 4. Siya ay kinidnap at pinatay ng isang baliw.

 5. Ang lalaking iyan ay nawala sa katinuan.

What is the meaning of Psycho in English?

Psycho means it is a psychopathic or psychotic person and a person who is mentally ill and often dangerous or violent.

Psycho in Tagalog?

Baliw

What is the meaning of Psycho in Tagalog?

Ang baliw ay tumutukoy sa mga taong nawala ang katinuan ng isip o walang bait.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word psycho, meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post, “What Is Psycho In Tagalog: Meaning And Translation.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Reply

%d bloggers like this: