Prior In Tagalog Translation – Meaning of Prior in Tagalog

PRIOR IN TAGALOG – This article will teach you about what is prior in the Tagalog translation. What is the meaning of prior in Tagalog? Also, how to use the word prior in Filipino sentences.

In Tagalog, the English word prior translates as “bago”. When we say prior in English means it is existing earlier in time. Meanwhile, ang bago ay nangangahulugang umiiral nang mas maaga sa panahon.

PRIOR IN TAGALOG TRANSLATION - MEANING OF PRIOR IN TAGALOG
PRIOR IN TAGALOG TRANSLATION – MEANING OF PRIOR IN TAGALOG

There are a couple of words that could translate into Prior However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Prior in English?

Here is the meaning of prior in English

The word prior means it is existing earlier in time.

Additionally, according to merriam-webster, more important than something else because it came first.

Prior Synonyms In English

Here are some synonyms of prior

 • Earlier
 • Dominant
 • Previous
 • Preceding
 • Foregoing
 • Antecedent
 • Advance
 • Preparatory
 • Preliminary
 • Initial
 • Anterior
 • Precedent

What is Prior in Tagalog?

English to Tagalog Translation

EnglishTagalog
PriorBago
PriorPriyor
English to Tagalog translation of the word prior

The word Prior be directly translated as Bago

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Prior meaning In Tagalog (Bago kahulugan)

Here is the meaning of prior in Tagalog

Ang bago ay nangangahulugang umiiral nang mas maaga sa panahon.

Dagdag pa rito, ang bago ay umiiral o darating bago sa oras, kaayusan, o kahalagahan. Sa ibang kahulugan naman ang bago ay kakabili o kayat kakagawa lamang

Prior Synonyms in Tagalog (Bago Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms of Prior in Tagalog.

 • Nauuna
 • Una
 • Dati
 • Noon
 • Una pa sa
 • Hindi pa
 • Antesedente
 • Superiyor
 • Hindi pa katagalan

Example Sentences of Prior in English

Here are the example sentences of Prior in English.

Sentences of Prior in English
We have a prior record of convictions.
Ryan does have a prior engagement this night.
We have a prior to the estate from a previous owner.
We’re sorry, but we do have a prior engagement and will not be able to attend today.
I receive prior notice before the event.
English to Tagalog translation of the word prior example sentences

Example Sentences of Prior in Tagalog (Bago)

Time needed: 3 minutes.

Here are some example sentences of Prior in Tagalog (Bago)

 1. Kami ay isang naunang talaan ng mga paniniwala.

 2. May priyor engagement si Ryan ngayong gabi.

 3. Mayroon kaming bago sa ari-arian mula sa isang dating may-ari.

 4. Ikinalulungkot namin, ngunit mayroon kaming naunang pakikipag-ugnayan at hindi kami makakadalo ngayon.

 5. Nakatanggap ako ng paunang abiso bago ang kaganapan.

What is the meaning of Prior in English?

The word prior means it is existing earlier in time.

Prior in Tagalog?

Bago, priyor

What is the meaning of Prior in Tagalog?

Ang bago ay nangangahulugang umiiral nang mas maaga sa panahon.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word prior, meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post, “What Is Prior In Tagalog: Meaning And Translation.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment

Your email address will not be published.