Principle In Tagalog Translation – Meaning of Principle in Tagalog

PRINCIPLE IN TAGALOG – This article will teach you about what is principle in the Tagalog translation. What is the meaning of principle in Tagalog? Also, how to use the word principle in Filipino sentences.

In Tagalog, the English word principle translates as “prinsipyo”. When we say principle in English means it is a moral rule or belief that helps you know what is right and wrong and that influences your actions. Meanwhile, ang prinsipyo ay tumutukoy sa pananaw o paniniwala ng isang indibidwal.

PRINCIPLE IN TAGALOG TRANSLATION - MEANING OF PRINCIPLE IN TAGALOG
PRINCIPLE IN TAGALOG TRANSLATION – MEANING OF PRINCIPLE IN TAGALOG

There are a couple of words that could translate into Principle However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Principle in English?

Here is the meaning of principle in English

This word is from the Spanish principio.

Principle is a moral rule or belief that helps you know what is right and wrong and that influences your actions. A basic truth or theory and an idea that forms the basis of something.

Additionally, according to merriam-webster, a comprehensive and fundamental law, doctrine, or assumption and the laws or facts of nature underlying the working of an artificial device.

Principle Synonyms In English

Here are some synonyms of principle

 • Truth
 • Proposition
 • Concept
 • Idea
 • Theory
 • Postulate
 • Assumption
 • Basis
 • Fundamental
 • Essence
 • Philosophy

What is Principle in Tagalog?

English to Tagalog Translation

EnglishTagalog
PrinciplePrinsipyo
English to Tagalog translation of the word principle

The word Principle be directly translated as Prinsipyo

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Principle meaning In Tagalog (Prinsipyo kahulugan)

Here is the meaning of principle in Tagalog

Ang salitang ito ay mula sa Spanish principio.

Ang prinsipyo ay tumutukoy sa pananaw o paniniwala ng isang indibidwal. Ang prinsipyo ng isang tao ang magsasabi kung ang isang bagay ay tama o mali batay sa kanyang paniniwala rito. Maaring ang prinisipyo ng isang tao ay batay sa kanyang relihiyon, kultura at iba pa.

Dagdag pa rito, ayon sa branly.ph, ito ay nakatutulong sa atin sa paggawa ng mga desisyon. Mahalaga na magkaroon ng mabuti at tamang prinsipyo ang isang tao. Ito ay masasabi ding repleksyon ng pagkatao ng isang indibidwal.

Mga Salik

Ayon sa brainly.ph ito ang mga salik na maaaring makaapekto sa prinsipyo na mayroon ang isang tao

 1. Karanasan
 2. Paniniwala
 3. Kaugalian
 4. Kultura
 5. Relihiyon
 6. Pagpapalaki
 7. Pamilya at kaibigan
 8. Iba pang mga tao sa ating paligid

Principle Synonyms in Tagalog (Prinsipyo Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms of Prinsipyo in Tagalog.

 • Patakaran
 • Simulain
 • Alituntunin
 • Tuntunin
 • Panuntunan
 • Saligan
 • Batas
 • Sa katumpakan
 • Sa katwiran
 • Karangalan
 • Dangal

Example Sentences of Principle in English

Here are the example sentences of Principle in English.

Sentences of Principle in English
Religion’s fundamental principles.
I have my own principle in life you should respect that.
She ha s a good principle.
He is a man of principle.
The principle of life was love and happiness.
English to Tagalog translation of the word principle example sentences

Example Sentences of Principle in Tagalog (Prinsipyo)

Time needed: 3 minutes.

Here are some example sentences of Principle in Tagalog (Prinsipyo)

 1. Mga pangunahing prinsipyo ng relihiyon.

 2. May sarili akong prinsipyo sa buhay dapat mong igalang.

 3. Maganda ang prinsipyo niya.

 4. Siya ay isang lalaking may prinsipyo.

 5. Ang prinsipyo ng buhay ay pag-ibig at kaligayahan.

What is the meaning of Principle in English?

Principle is a moral rule or belief that helps you know what is right and wrong and that influences your actions.

Principle in Tagalog?

Prinsipyo

What is the meaning of Principle in Tagalog?

Ang prinsipyo ay tumutukoy sa pananaw o paniniwala ng isang indibidwal.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word principle, meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post, “What Is Principle In Tagalog: Meaning And Translation.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Reply

%d bloggers like this: