Premises In Tagalog Translation With Meaning

PREMISES IN TAGALOG – This article will teach you what the word “premises” is in Tagalog translation and its meaning.

Premises In Tagalog Translation With Meaning
PREMISES IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “premises.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Premises in English?

The word “premises” means both the building and the area of land that it is on.

Additionally, it is a statement or idea that is accepted as being true and that is used as the basis of an argument.

Premises Synonyms In English

Here are some synonyms for premises.

 • Property
 • Site
 • Establishment
 • Office
 • Place
 • Assumption
 • Given
 • Hypothetical
 • If
 • Postulate
 • Presumption
 • Presupposition
 • Supposition

What is Premises in Tagalog?

EnglishTagalog
PremisesLooban
PremisesLugar
English to Tagalog translation

The Tagalog words for “premises” are translated as “looban” or “lugar.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Premises meaning In Tagalog (Looban kahulugan)

Ang looban ay tumutukoy sa lupang may tanim na halaman at punongkahoy na karaniwang nababakuran.

Dagdag pa rito, ang looban ay ang lupang katabi o nasa paligid ng mga bahay o anumang gusali na pawang nababakuran at kabahayan sa likod ng mga bahay sa tabing kalsada

Gayunpaman, ang looban ay tumutukoy rin siya pagnanakaw o nakawan na naganap.

Premises Synonyms in Tagalog (Looban Kasingkahulugan)

Here are some synonyms for looban:

 • Bakuran
 • Pinaka loob
 • Lib-liban
 • Distrito
 • Likud bahay

Example Sentences of Premises in English

Here are some example sentences of premises in English.

Sentences of premises in English
He was escorted off the premises.
Nina went out onto the premises.
We cannot leave the premises without finishing our work.
A portion of the company’s premises is leased to smaller enterprises.
This is a business premises.
English example sentences

Example Sentences of Premises in Tagalog (Looban, Lugar)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of premises in Tagalog (Looban,Lugar)

 1. Inihatid siya palabas ng looban.

 2. Lumabas si Nina sa lugar.

 3. Hindi kami maaaring umalis sa lugar nang hindi tinatapos ang aming trabaho.

 4. Ang isang bahagi ng lugar ng kumpanya ay inuupahan sa mas maliliit na negosyo.

 5. Ito ay isang lugar ng negosyo.

What is the meaning of Premises in English?

The word “premises” means both the building and the area of land that it is on.

Premises in Tagalog?

Looban, Lugar

What is the meaning of Premises in Tagalog?

Ang looban ay tumutukoy sa lupang may tanim na halaman at punongkahoy na karaniwang nababakuran.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “premises.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Premises In Tagalog Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment