Poems In Tagalog Translation With Meaning

POEMS IN TAGALOGThis article will teach you what the word “poems” is in the Tagalog translation and its meaning.

POEMS IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
POEMS IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words that could translate into “poems.” However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Poems in English?

The word “poems” is the plural of “poem“, which means a work of writing that shares characteristics with both speech and song.

Additionally, poems are almost always rhythmical, typically metaphorical, and frequently demonstrate formal features such as meter, rhyme, and stanzaic structure. Poems are generally characterized by these characteristics.

What are the Synonyms of Poems?

Here are some synonyms of “poems”

 • Ballad
 • Composition
 • Epic
 • Lyric
 • Poetry
 • Rhyme
 • Sonnet
 • Verse
 • Writing

What is Poems in Tagalog?

EnglishTagalog
PoemsMga tula
A English to Tagalog translation

The Tagalog word for “poems” is directly translated as “mga tula.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Poems meaning In Tagalog (Mga tula)

Ang mga tula ay uri ng panitikan na pinagyayaman sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay,at malayang paggamit ng mga salita sa ibat-ibang estilo, Kung minsan ito ay maiksi o mahaba.

Dagdag pa rito, ito ay binubuo ng saknong at taludtod na karaniwang wawaluhin,lalabindalawahin,lalabing-animin at lalabing-waluhing pantig.

Mga uri ng Tula

Naito ang mga uri ng tula

 • Tulang pasalaysay – ito ay nagsasalaysay,naglalarawan ng mga mahahalagang pangyayari sa buhay na matatagpuan sa mga linya o berso na nagbabahagi  ng isang kwento.
 • Tulang pandulaan – ito ay isang patulang usapan ng isang pagtatanghal na naglalarawan ng mga tagpong lubhang madula na maaring makatulad,makaparehas,o maiba sa nagaganap sa pang araw-araw na buhay.
 • Tulang liriko – ito ay ang pagtatampok ng isang makata ng kanyang sariling damdamin,iniisip at perssepsyon. Ang tulang liriko ay puno ng masisidhing damdamin ng tao tulad ng kalungkutan,pag-ibig,kaligayahan,kabiguan at iba pa ito ay maikli at payak na uri ng tula.
 • Tulang patnigan- ito ay kilalang tulang sagutan sapagkat ito ay itinatanghal ng mga nagtutunggaliang makata ngunit hindi sa paraang padula kundi sa paraang patula na tagisan ng talino at katuwiran ng mga makata.

Mga Elemento ng Tula

Narito ang mga elemento ng tula

 • Sukat – ito ang bilang ng pantig ng tula sa bawat taludtod.na karaniwang may sukat na waluhan,labing-dalawahan at labing-animan na pantig.
 • Tugma – ito ay ang pagkakasingtunog ng mga salita sa huling pantig ng bawat taludtod ng tula. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkakasintunog. Nakagaganda ito ng pagbigkas ng tula. Ito rin ang sinasabing nagbibigay sa tula ng angkin nitong himig o indayog.  
 • Talinghaga – dito ay kinakalilangan ang paggamit ng mga tayutay o matatalinhagang mga pahayag.
 • Kariktan – ito naman ang malinaw at di malilimutang impresyon na natatanim sa isipan ng mga mambabasa.Sinasabing ang isang tula ay mahusay kung mayroong impresyon na hindi malilimutan ng isang mambabasa. 

Uri ng tulang liriko

Narito ang uri ng tulang liriko

 • Awit – ito ay may paksa ng pagmamahal o pag-ibig, pagmamalasakit at pamimighati.
 • Soneto – ito aymay labing apat na latudtod ito ay tungkol sa damdamin at kaisipan na mayroong malinaw na kabatiran sa likas na pagkatao.
 • Oda – ito ay mayroong istilo at kaisipan higit na dakila at marangal,walang tiyak na bilang ng pantig o taludtod sa isang saknong.Elehiya-ito ay nagpapahayag ng damdamin tungkol sa kamatayan, tula ng pagtangis o pag-alala sa isang yumao.
 • Dalit – ito ay maikling papuri sa Diyos o sa mahal na Birhen na may aliw-iw subalit hindi kinakanta.  

Uri ng tulang pasalaysay    

Narito ang uri ng tulang pasalaysay

 •  Epiko – ito ang pagsasalaysay ng kabayanihan na halos hindi naman mapaniwalaan sapagkat nauukol sa mga kababalaghan.
 • Korido – ito ay karaniwang mahaba at may magandang banghay ng mga pangyayari na isinasalaysay. Ito ay may walong pantig sa bawat taludtod.
 • Awit – ito ay may malambing at magandang pangungusap na nangangailangan ng malalim na kaisipan. Nagtataglay ito ng 12 pantig sa bawat taludtod.  

Uri ng tulang Patnigan

Narito ang uri ng tulang patnigan

 • Balagtasan – ito ay isang debate na binibigkas ng patula, ito ay ipinangalan sa isang tanyag na manunulat na si Francisco “Balagtas” Baltazar.
 • Karagatan – ginagamit ang tulang ito sa laro, kadalasan ay pag mayroong lamay. Halimbawa,kunyari ay mayroong matandang tutula tungkol sa dahilan ng laro, pagkatapos ay paiikutin ang isang tabo na may tanda. Kapag huminto ang tabo sa pag-ikot nito,ang matatapatan ay tatanungin ng dalaga ng mga salitang matalinghaga o makahulugan.
 • Duplo – ito ang uri ng tulang patnigan na labanan at pagalingan sa pagbigkas at pagbibigay katuwiran na patula.ang mga pagbigkas ay galling sa mga kasabihan, salawikain at bibliya.  

Mga Halimbawa ng Tula

Poems for the Covid19 Pandemic

Here are the three examples of poems about pandemic that will give inspiration as we witness the loss and suffering of our loved ones caused by coronavirus disease or COVID-19 pandemic.

One Art

The art of losing isn’t hard to master;
so many things seem filled with the intent
to be lost that their loss is no disaster.

Lose something every day. Accept the fluster
of lost door keys, the hour badly spent.
The art of losing isn’t hard to master.

Then practice losing farther, losing faster:
places, and names, and where it was you meant
to travel. None of these will bring disaster.

I lost my mother’s watch. And look! my last, or
next-to-last, of three loved houses went.
The art of losing isn’t hard to master.

I lost two cities, lovely ones. And, vaster,
some realms I owned, two rivers, a continent.
I miss them, but it wasn’t a disaster.

Even losing you (the joking voice, a gesture
I love) I shan’t have lied. It’s evident
the art of losing’s not too hard to master
though it may look like (Write it!) like disaster.

by Elizabeth Bishop

Example Sentences of Poems in English

Here are the example sentences of Poems in English.

Sentences of Poems in English
I like how she writes her poems.
She wrote a lot of poems about her boyfriend.
I have written many poems for someone who really caught my heart.
A lot of poems tell us meaningful stories.
Whenever I read poems, I realize how many painful experiences the author had.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Poems in Tagalog (Mga tula)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Poems in Filipino (Mga tula).

 1. Gusto ko kung paano niya isinusulat ang kanyang mga tula.

 2. Sumulat siya ng maraming tula tungkol sa kanyang kasintahan.

 3. Sumulat ako ng maraming tula para sa isang taong talagang nakakuha ng puso ko.

 4. Maraming tula ang nagsasabi sa atin ng mga makabuluhang kuwento.

 5. Sa tuwing nagbabasa ako ng mga tula, napagtanto ko kung gaano kasakit ang naranasan ng may-akda.

What is the meaning of Poems in English?

The word “poems” means a work of writing that shares characteristics with both speech and song.

What is Poems in Filipino?

Mga Tula

What is the meaning of Poems in Filipino?

Ang mga tula ay uri ng panitikan na pinagyayaman sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay,at malayang paggamit ng mga salita

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “poems.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about Poems In Filipino Translation With Meaning.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment