Persuade In Tagalog Translation With Meaning

PERSUADE IN TAGALOG – This article will teach you what the word “persuade” is in Tagalog translation and its meaning.

Persuade In Tagalog Translation With Meaning
PERSUADE IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “persuade.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Persuade in English?

The word “persuade” means to make someone do or believe something by giving them a good reason to do it or by talking to that person and making them believe it.

Additionally, to move by argument, entreaty, or expostulation to a belief, position, or course of action.

Persuade Synonyms In English

Here are some synonyms for persuade.

 • Argue
 • Bring
 • Bring around
 • Coax
 • Convince
 • Talk someone into
 • Make
 • Induce
 • Influence
 • Coerce
 • Procure
 • Motivate

What is Persuade in Tagalog?

EnglishTagalog
PersuadeManghikayat
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “persuade” is translated as “manghikayat.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Persuade meaning In Tagalog (Manghikayat kahulugan)

Ang manghikayat ay nangangahulugang gawin o paniwalain ang isang tao sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng magandang dahilan para gawin ito o sa pamamagitan ng pakikipag-usap.

Dagdag pa rito, ang manghikayat ay ang magpalaganap at mangumbinsi sa isang tao.

Persuade Synonyms in Tagalog (Manghikayat Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms for manghikayat.

 • Hikayatin
 • Himukin
 • Humila
 • Humikayat
 • Mahimok
 • Udyukan
 • Ganyakin
 • Manghimok
 • Magpahinuhod
 • Kumbinsi

Example Sentences of Persuade in English

Here are some example sentences of persuade in English.

Sentences of persuade in English
Is there anything you can say to persuade them to go if they don’t want to?
It’s not easy, but I managed to persuade him to do what was right.
You cannot persuade me unless there are a lot of proof.
The very first step is to persuade administration of the importance of this situation.
You really persuade me.
English example sentences

Example Sentences of Persuade in Tagalog (Manghikayat)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of persuade in Tagalog (manghikayat)

 1. May masasabi ka ba para hikayatin silang pumunta kung ayaw nila?

 2. Hindi madali, pero nagawa kong hikayatin siya na gawin ang tama.

 3. Hindi mo ako makukumbinsi maliban na lamang kung maraming patunay.

 4. Ang pinakaunang hakbang ay upang manghikayat ang pangangasiwa ng kahalagahan ng sitwasyong ito.

 5. Pinapaniwala mo talaga ako.

What is the meaning of Persuade in English?

The word “persuade” means to make someone do or believe something.

Persuade in Tagalog?

Manghikayat

What is the meaning of Persuade in Tagalog?

Ang manghikayat ay ang magpalaganap at mangumbinsi sa isang tao.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “persuade.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Persuade In Tagalog Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are proud Pinoy.

Leave a Comment