Persistent In Tagalog Translation With Meaning

PERSISTENT IN TAGALOGThis article will teach you what the word “persistent” is in the Tagalog translation and its meaning.

PERSISTENT IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
PERSISTENT IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words that could translate into “persistent.” However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Persistent in English?

The word persistent means it is continuing to do something or to try to do something even though it is difficult or other people want you to stop.

Additionally, persistent means continuing beyond the usual, expected, or normal time and not stopping or going away. Existing for a long or longer than usual time or continuously.

Persistent Synonyms In English

Here are some synonyms of persistent

 • Dogged
 • Insistent
 • Patience
 • Persevering
 • Pertinacious
 • Tenacious
 • Diligent
 • Working hard
 • Determined
 • Untiring

What is Persistent in Tagalog?

EnglishTagalog
PersistentPursigido
PersistentPatuloy
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “persistent” is directly translated as “pursigido” or “patuloy” depending on the context of the sentence.

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Persistent meaning In Tagalog (Pursigido/Patuloy kahulugan)

Ang pursigido ay nangangahulugang desididong gawin ang isang bagay at ang pursigido ay handang gawin ang lahat para lamang makamit o makuha ang isang bagay, pangarap at iba pa.

Samantala, ang patuloy naman ay tumutukoy sa pag-uugali ng isang tao na kahit anu mang hirap ang nararanasan ay hindi parin tumitigil sa pag-abot o pag pagkuha ng isang bagay,pangarap at iba pa.

Persistent Synonyms in Tagalog (Pursigido/Patuloy Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of Pursigido/Patuloy

 • Pauli-ulit
 • Mapilit
 • Makulit
 • Matiyaga
 • Masikhay
 • Walang-lubay
 • Hindi tumitigil
 • Masugid

Example Sentences of Persistent in English

Here are the example sentences of persistent in English.

Sentences of Persistent in English
If you are persistent in life, you can achieve your dreams.
Your persistent suitor is here.
She is determined to go abroad in order to help her family.
Jane is persistent in finding a job, even though it is very difficult to find a job.
Gina is persistent to finish her education even though they are hard in life.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Persistence in Tagalog (Pursigido/Patuloy)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Persistent in Filipino (Pagpupursige/Pagtitiya).

 1. Kung pursigido ka sa buhay, makakamit mo ang iyong mga pangarap.

 2. Ang masugid mong manliligaw ay nandiro.

 3. Determinado siyang pumunta sa ibang bansa para makatulong sa kanyang pamilya.

 4. Si Jane ay patuloy sa paghahanap ng trabaho, kahit na napakahirap maghanap ng trabaho.

 5. Si Gina ay pursigido sa pagtatapos ng kanyang pag-aaral kahit mahirap sila sa buhay.

What is the meaning of Persistent in English?

The word persistent means it is continuing to do something or to try to do something even though it is difficult or other people want you to stop.

Persistent in Tagalog?

Pursigido/Patuloy

What is the meaning of Persistent in Tagalog?

Ang pursigido ay desididong gawin ang isang bagay at ang patuloy naman ay hindi parin tumitigil sa pag-abot ng isang bagay,pangarap at iba pa.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “persistent.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about “Persistent In Filipino Translation With Meaning.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment