Perseverance In Tagalog Translation with Meaning

PERSEVERANCE IN TAGALOG – This article will teach you what the word “perseverance” is in the Tagalog translation and its meaning.

PERSEVERANCE IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
PERSEVERANCE IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “perseverance.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Perseverance in English?

The word “perseverance” means the quality that allows someone to continue trying to do something even though it is difficult.

Additionally, perseverance refers to the continued effort to do or achieve something despite difficulties, failure, or opposition.

Perseverance Synonyms In English

Here are some synonyms of perseverance

 • Dedication
 • Determination
 • Endurance
 • Grit
 • Moxie
 • Persistence
 • Spunk
 • Stamina
 • Steadfastness
 • Tenacity
 • Diligence
 • Commitment

What is Perseverance in Tagalog?

EnglishTagalog
PerseveranceTiyaga
PerseverancePagsisikap
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “perseverance” is translated as “tiyaga” or “pagsisikap.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Perseverance meaning In Tagalog (Tiyaga kahulugan)

Ang kahulugan ng tiyaga ay isang katangian o ugali ng isang tao na kahit anumang hirap ang dumating sa buhay, patuloy paring gumagawa ng paraan at nangangarap sa buhay.

Dagdag pa rito, ito ay ang patuloy na pagsisikap na gawin o makamit ang isang bagay sa kabila ng mga kahirapan at kabiguan.

Perseverance Synonyms in Tagalog (Tiyaga Kasingkahulugan)

Here are some synonym of perseverance in Filipino

 • Pagtatiyaga
 • Sigasig
 • Sikap
 • Sigsa
 • Pagkamatiyaga
 • Nagsisikap
 • Determinado
 • Dedikasyon

Example Sentences of Perseverance in English

Here are the example sentences of perseverance in English.

Sentences of Perseverance in English
She has the perseverance to get the highest score on the examination.
Elijah’s perseverance was rewarded after many years.
In order to be successful in life, we need to have the attitude of being perseverance.
He has the perseverance to win the competition.
Perseverance is the key to success.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Perseverance in Tagalog (Tiyaga, Pagsisikap)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Perseverance in Filipino (Tiyaga, Pagsisikap)

 1. Nagsisikap siya para makakuha ng mataas na grado sa pagsusulit.

 2. Nasuklian si Elijah sa kanyang pagtatiyaga pagkatapos ng maraming taon

 3. Bago tayo magtagumpay sa buhay kailangan meron tayong ugali na pagiging matiyaga.

 4. Determinado siyang manalo sa kompetisyon.

 5. Pagtatiyaga ang susi upang magtagumpay

What is the meaning of perseverance in English?

The word “perseverance” means the quality that allows someone to continue trying to do something even though it is difficult.

Perseverance in Tagalog?

Tiyaga, Pagsisikap

What is the meaning of Perseverance in Tagalog?

Ang kahulugan ng tiyaga ay ang patuloy na pagsisikap na gawin o makamit ang isang bagay sa kabila ng mga kahirapana at kabiguan.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “perseverance.” We also provided example sentences.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Perseverance In Tagalog Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment