Parabula In English Translation with Meaning

PARABULA IN ENGLISH – This article will teach you what the word “parabula” is in the English translation and its meaning.

PARABULA IN ENGLISH TRANSLATION WITH MEANING
PARABULA IN ENGLISH TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the English language that could be translated into “pabula.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Parabula in Tagalog (Parabula Kahulugan)

Ang salitang parabula ay paghahambing. Ito ay mga kwento na makalupang pagsulat ngunit may makalangit na kahulugan. Ang mga nilalaman ng mga parabula ay nagmula sa sulat ng Diyos na pumupuna sa mga masamang katangian ng tao.

Dagdag pa rito, ito ay nagmula sa salitang Griyego na “parabole” na ang ibig sabihin ay pagkukumpara. Ang mga kwentong parabula ay galing sa Panginoon at nagbibigay pangaral sa sangkatauhan.

Iba Pang Kahulugan ng Parabula

Narito pa ang iba pang kahulugan ng parabula

 • Ang parabula ay maikling salaysay na nagtuturo ng kinikilalang pamantayang moral na karaniwang batayan ng mga kuwento ay nasa Banal na Kasulatan. Realistiko ang banghay at mga tauhan ay tao.
 • Ang parabula ay may tonong mapagmungkahi at maaaring may sangkap ng misteryo.

Mga Halimbawa ng Parabula

Time needed: 10 minutes.

Narito ang mga Halimbawa ng Parabula na nagmula sa Bibliya

 • Ang Alibughang Anak – Ang kwentong ito ay tungkol sa isang ama na may dalawang anak. Ito ay kapupulutan ng mga magagandang aral na malalim na kahulugan at magagamit natin sa ating pamumuhay. Magiging pangaral ang kwentong ito para sa anak at mga magulang.
 • Parabula ng Sampung Dalaga – Ito ay tungkol sa sampung dalaga na ikakasal at kailangan nilang maghanda para sa paparating na mapapangasawa nila. Nang dumating ang kanilang mapapangasawa ay ang limang dalaga lamang ang nakahanda at ang iba ay hindi. Ang kwentong ito ay pangaral sa atin na kailangan huwag pabayaan ang ating mga obligasyon sa ating Panginoon. Hindi lamang ito para sa pangaral ngunit ito rin ay paalala sa atin na maging handa sa maaring dumating na mga pangyayari sa ating buhay.
 • Ang Mabuting Samaritano – Ang mabuting Samaritano ay kwento tungkol sa isang tao na may busilak na puso para isang sugatang tao sa daan. Tinulungan nya ito at ginamot, pinatuloy sa isang tahanan para makakain at magpagaling. Siya din ang nagbigay nga para sa pampagamot ng taong sugatan.

  Ang kwentong ito ay pangaral para sa lahat na tumulong sa ating kapwa na ngangailangan. Pagtulong na bukas sa puso at walang pag-iimbot.
 • Parabula ng Nawawalang Tupa – Isa itong parabula na tungkol sa isang pastol na may isang-daan tupa at nawala yung isa. Nang nawala ang isang tupa ay agad na hinanap ng pastol ang kanyang nawawalang tupa.

  Ang kwentong ito ay paalala sa atin bilang mga binabantayan nga Panginoon. Ito rin ay pangaral sa bawat isa na tayo ay may mahalaga sa panginoon at maging sa mga taong nasa paligid. Kayat kaingalangan na pahalagahan rin natin ang ating kapwa at higit na ang Diyos.

Parabula Synonyms in Tagalog (Parabula Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of Parabula in Tagalog

 • Maikling Salaysay
 • Hango mula sa bibliya
 • Realistiko ang banghay at mga tauhan
 • Sanaysay

What is Parabula in English

TagalogEnglish
ParabulaParable
Tagalog to English translation

The English word for “parabula” is directly translated as “parable.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

What is the meaning of Parabula in English? (Parable)

Parable is a usually short fictitious story that illustrates a moral attitude or a religious principle.

Additionally, parable is something (such as a news story or a series of real events) likened to a parable in providing an instructive example or lesson.

Pabula Synonyms in English (Fable)

Here are some synonyms of Pabula in English

 • Allegory
 • Apologue
 • Lesson
 • Fable
 • Exemplum

Example Sentences of Parabula in Tagalog (Parabula)

Here are the example sentences of Parabula in Tagalog.

Sentences of Parabula in Tagalog
Talagang gusto ko ang parabulang ng Mabuting Samaritano.
Gumamit siya ng parabula para ituro sa mga bata ang kahalagahan ng pagpapatawad.
Ang kanyang buhay ay isang parabula kung gaano katiwali ang mga tao ng napakaraming pera.
Ngayon ay nais kong sabihin sa iyo ang isa pang parabula.
Ang parabula ng Alibughang Anak ay isa lamang sa maraming parabula ni Hesus.
Tagalog To English Translation Example Sentences

Example Sentences Parabula in English (Parable)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of the word Parabula in English (Parable)

 1. I really like the parable of the Good Samaritan.

 2. She used a parable to teach the kids about the significance of forgiveness.

 3. His life is a parable of how much money corrupts people.

 4. Now I’d like to tell you another parable.

 5. The parable of the Prodigal Son is only one of Jesus’ numerous parables.

What is the meaning of Parabula in Tagalog?

Ang salitang parabula ay paghahambing. Ito ay mga kwento na makalupang pagsulat ngunit may makalangit na kahulugan.

What is Parabula in English?

Parabula

What is the meaning of Parabula in English?

Parable is a usually short fictitious story that illustrates a moral attitude or a religious principle.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summar

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “parabula.” We also provided example sentences.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Parabula In English Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment