Nurtured In Tagalog Translation – Meaning of Nurtured in Tagalog

NURTURED IN TAGALOG – This article will teach you about what is nurtured in the Tagalog translation. What is the meaning of nurtured in Tagalog? Also, how to use the word nurtured in Tagalog sentences.

In Tagalog, the English word nurtured translates as “inalagaan”. When we say nurtured in English means it is the process of caring for and encouraging the growth or development of someone or something. Meanwhile, ang inalagaan ay ang pag aaruga o pagbibigay ng pangunahing kailangan at pag-kupkop, pag-iintindi, pag-iingat, pag-kalinga ng isang tao o bagay.

NURTURED IN TAGALOG TRANSLATION - MEANING OF NURTURED IN TAGALOG
NURTURED IN TAGALOG TRANSLATION – MEANING OF NURTURED IN TAGALOG

There are a couple of words that could translate into Nurtured. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Nurtured in English?

Here is the meaning of nurtured in English

The word nurtured is the past tense and past participle of nurture which means it is the process of caring for and encouraging the growth or development of someone or something.

Additionally, according to englishtotagalog.org, care for and encourage the growth or development of.

Nurtured Synonyms In English

Here are some synonyms of nurtured

 • Take care of
 • Bring up
 • Raise
 • Support
 • Advance
 • Cultivate
 • Encourage
 • Forward
 • Foster 
 • Further
 • Incubate
 • Nourish
 • Nurse
 • Promote

What is Nurtured in Tagalog?

English to Tagalog Translation

EnglishTagalog
NurturedInalagaan
English to Tagalog translation of the word naughty

The word Nurtured be directly translated as Inalagaan

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Nurtured meaning In Tagalog (Inalagaan kahulugan)

Here is the meaning of nurtured in Tagalog

Ang inalagaan ay nangangahulugang ito ay proseso ng pangangalaga at paghikayat sa paglaki o pag-unlad ng isang tao o isang bagay.

Dagdag pa rito, ang inalagaan ay ang pag aaruga o pagbibigay ng pangunahing kailangan at pag-kupkop, pag-iintindi, pag-iingat, pag-kalinga ng isang tao o bagay.

Nurtured Synonyms in Tagalog (Inalagaan Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms of inalagaan in Tagalog.

 • Aruga
 • Arugain
 • Pag-aalaga
 • Palakihin
 • Mag-aruga

Example Sentences of Nurtured in English

Here are the example sentences of nurtured in English.

Sentences of Nurtured in English
Morals and integrity are nurtured.
Teachers should nurtured their students to express themselves creatively.
Nurture you child with a good traits and the word of God.
Our research explored how parents nurtured their children.
He nurtured a deep wish to become a singer.
English to Tagalog translation of the word nurtured example sentences

Example Sentences of Nurtured in Tagalog (Inalagaan)

Time needed: 3 minutes.

Here are some example sentences of Nurtured in Tagalog (Inalagaan)

 1. Ang moral at integridad ay pinangangalagaan.

 2. Dapat alagaan ng mga guro ang kanilang mga mag-aaral na ipahayag ang kanilang sarili nang malikhain.

 3. Alagaan ang iyong anak na may mabubuting katangian at salita ng Diyos.

 4. Sinaliksik ng aming pananaliksik kung paano inalagaan ng mga magulang ang kanilang mga anak.

 5. Inalagaan niya ang isang malalim na pagnanais na maging isang mang-aawit.

What is the meaning of Nurtured in English?

The word nuisance means it is a person, thing, or situation that is annoying or that causes trouble or problems.

Nurtured in Tagalog?

Istorbo

What is the meaning of Nurtured in Tagalog?

Ang istorbo ay nangangahulugang kapag marami kang ginagawa o importanteng gagawin tapos may biglang makikialam.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word nurtured, meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post, “What Is Nurtured In Filipino: Meaning And Translation.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Reply

%d bloggers like this: