Nostalgia In Tagalog Translation – Meaning of Nostalgia in Tagalog

NOSTALGIA IN TAGALOG – This article will teach you about what is nostalgia in the Tagalog translation. What is the meaning of nostalgia in Tagalog? Also, how to use the word nostalgia in Tagalog sentences.

In Tagalog, the English word nostalgia translates as “galimgim”. When we say nostalgia in English means it is a pleasure and sadness that is caused by remembering something from the past. Meanwhile, ang galimgim ay tumutukoy sa pangungulila at lumbay sa nakaraan.

NOSTALGIA IN TAGALOG TRANSLATION - MEANING OF NOSTALGIA IN TAGALOG
NOSTALGIA IN TAGALOG TRANSLATION – MEANING OF NOSTALGIA IN TAGALOG

There are a couple of words that could translate into Nostalgia. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Nostalgia in English?

Here is the meaning of nostalgia in English

The word nostalgia means it is a pleasure and sadness that is caused by remembering something from the past and wishing that you could experience it again

Additionally, according to merriam-webster, it is the the state of being homesick.

Nostalgia Synonyms In English

Here are some synonyms of nostalgia

 • Reminiscence
 • Regret
 • Recollection
 • Homesickness
 • Sentimentality
 • Loneliness

What is Nostalgia in Tagalog?

English to Tagalog Translation

EnglishTagalog
NostalgiaGalimgim
English to Tagalog translation of the word nostalgia

The word “Nostalgia” can be directly translated as galimgim

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Nostalgia meaning In Tagalog (Galimgim kahulugan)

Here is the meaning of nostalgia in Filipino

Ang kahulugan ng galimgim ay isang pakiramdam ng kasiyahan at kalungkutan kapag naiisip o naaalala ang mga bagay na nangyari sa nakaraan at pagnanais na muli itong maranasan.

Dagdag pa rito, ito rin ay tumutukoy sa pangungulila at lumbay sa nakaraan.

Nostalgia Synonyms in Tagalog (Galimgim Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of nostalgia in Filipino

 • Panglaw
 • Nagugunita
 • Lumbay
 • Pangungulila
 • Alalahanin

Example Sentences of Nostalgia in English

Here are the example sentences of nostalgia in English.

Sentences of Nostalgia in English
When I was alone, I couldn’t help myself to reminisce about our past.
She was filled with nostalgia about her time in college.
I felt nostalgic after listening that song for the second time.
You have no reminiscences about the past.
A nostalgia hit me when I see our family photo
English to Tagalog translation of the word nostalgia example sentences

Example Sentences of Nostalgia in Tagalog (Galimgim)

Time needed: 3 minutes.

Here are some example sentences of Nostalgia in Filipino (Galimgim)

 1. Kapag mag-isa lang ako, hindi ko mapigilan ang sarili ko na alalahanin ang ating nakaraan.

 2. Napuno siya ng pangungulila noong nasa kolehiyo pa lamang siya.

 3. Nakaramdam ako ng lumbay pagkatapos kong marinig ang kantang iyon sa pangalawang pagkakataon.

 4. Wala kang naalala sa nakaraan.

 5. Galimgim ang aking naramdaman nang makita ko ang larawan ng aming pamilya

What is the meaning of Nostalgia in English?

The word nostalgia means it is a pleasure and sadness that is caused by remembering something from the past.

Nostalgia in Tagalog?

Galimgim

What is the meaning of Nostalgia in Tagalog?

Ang kahulugan ng galimgim ay tumutukoy sa pangungulila at lumbay sa nakaraan.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word nostalgia meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post, “What Is Nostalgia In Filipino: Meaning And Translation.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment

Your email address will not be published.