Nostalgia In Tagalog Translation With Meaning

NOSTALGIA IN TAGALOG – This article will teach you what the word “nostalgia” is in the Tagalog translation and its meaning. The word nostalgia in Tagalog is galimgim.

NOSTALGIA IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
NOSTALGIA IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words that could translate into “nostalgia.” However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Nostalgia in English?

The word nostalgia means a pleasure and sadness that is caused by remembering something from the past and wishing that you could experience it again

Additionally, it is the the state of being homesick.

What is Nostalgia in Tagalog?

EnglishTagalog
NostalgiaGalimgim
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “nostalgia” is directly translated as “galimgim.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Nostalgia meaning In Tagalog (Galimgim kahulugan)

Ang kahulugan ng galimgim ay isang pakiramdam ng kasiyahan at kalungkutan kapag naiisip o naaalala ang mga bagay na nangyari sa nakaraan at pagnanais na muli itong maranasan.

Dagdag pa rito, ito rin ay tumutukoy sa pangungulila at lumbay sa nakaraan.

Example Sentences of Nostalgia in English

Here are the example sentences of nostalgia in English.

Sentences of Nostalgia in English
When I was alone, I couldn’t help myself to reminisce about our past.
She was filled with nostalgia about her time in college.
I felt nostalgic after listening that song for the second time.
You have no reminiscences about the past.
A nostalgia hit me when I see our family photo
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Nostalgia in Tagalog (Galimgim)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Nostalgia in Filipino (Galimgim).

  1. Kapag mag-isa lang ako, hindi ko mapigilan ang sarili ko na alalahanin ang ating nakaraan.

  2. Napuno siya ng pangungulila noong nasa kolehiyo pa lamang siya.

  3. Nakaramdam ako ng lumbay pagkatapos kong marinig ang kantang iyon sa pangalawang pagkakataon.

  4. Wala kang naalala sa nakaraan.

  5. Galimgim ang aking naramdaman nang makita ko ang larawan ng aming pamilya

What is the meaning of Nostalgia in English?

The word nostalgia means a pleasure and sadness that is caused by remembering something from the past.

Nostalgia in Tagalog?

Galimgim

What is the meaning of Nostalgia in Tagalog?

Ang kahulugan ng galimgim ay tumutukoy sa pangungulila at lumbay sa nakaraan.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “nostalgia.” We also provided example sentences in English and Tagalog. Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment