NAIVE IN TAGALOGThis article will teach you what the word “naive” is in the Tagalog translation and its meaning.

Naive In Tagalog Translation With Meaning
Naive In Tagalog Translation With Meaning

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “naive.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

Watch the video to see the full discussion of Naive in Tagalog

What is the meaning of Naive in English?

Here is the meaning of naive in English.

Naive is too willing to believe that someone is telling the truth, that people’s intentions in general are good, or that life is simple and fair. People are often naive because they are young and/or have not had much experience of life.

Additionally, it means too ready to believe someone or something, or to trust that someone’s intentions are good, esp. because of a lack of experience.

Naive Synonyms In English

Here are some synonyms of naive

 • Innocent
 • Unsophisticated
 • Artless
 • Inexperienced
 • Trustful
 • Unpretentious
 • Callow
 • Raw
 • Ignorant
 • Simple

What is Naive in Tagalog?

EnglishTagalog
NaiveWalang muwang
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “naive” is translated as “walang muwang.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Naive meaning In Tagalog (Walang muwang kahulugan)

Ang walang muwang ay handang maniwala sa mga nagsasabi na minsan ay hindi na totoo dahil sa kawalan ng karanasan sa buhay at ang hangarin ng mga taong ito sa pangkalahatan ay mabuti, o ang buhay ay simple at patas.

Naive Synonyms in Tagalog (Walang muwang Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms of naive in Tagalog.

 • Walang alam
 • Mangmang
 • Walang arte
 • Mapagkakatiwalaan
 • Hindi mapagpanggap
 • Madaling magtiwala
 • Uto-uto

Naive in English Example Sentences

Here are the example sentences of naive in English.

Sentences of naive in English
Stacey was like a child naive in everything.
Ken is naive enough to believe his girlfriend.
I was naive to think that you will come back again.
Its hard to believe that I was naive before I always do what you want.
Why your such a naive you still believe that all people are good.
Example sentences

Naive in Tagalog Example Sentences (Walang muwang)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Naive in Tagalog (Walang muwang)

 1. Si Stacey ay tulad ng isang bata na walang muwang sa lahat.

 2. Si Ken ay walang muwang upang maniwala sa kasintahan.

 3. Para akong walang muwang naisip kopa nababalik ka.

 4. Mahirap paniwalaan na wala akong muwang dati kase ginagawa ko lahat ng gusto mo.

 5. Bakit hanggang ngayon walang muwang naniniwala ka pa rin na ang lahat ng mga tao ay mabuti.

What is the meaning of Naive in English?

Naive is too willing to believe that someone is telling the truth, that people’s intentions in general are good, or that life is simple and fair.

What is Naive in Tagalog?

Walang muwang

What is the meaning of Naive in Tagalog?

Ang walang muwang ay handang maniwala sa mga nagsasabi na minsan ay hindi na totoo dahil sa kawalan ng karanasan sa buhay.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word naive, meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about “Naive In Tagalog Translation With Meaning“, let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment