Mockery In Tagalog Translation With Meaning

MOCKERY IN TAGALOGThis article will teach you what the word “mockery” is in Tagalog translation and its meaning.

Mockery In Tagalog Translation With Meaning
MOCKERY IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “mockery.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Mockery in English?

The word “mockery” refers to actions or words that are hurtful or show disrespect.

It also means making fun of someone or something which seems stupid and pointless.

Additionally, the act of mockery often involves copying someone’s behavior or speech, making it look absurd, like a parody.

What are the Synonyms of Mockery?

Here are some synonyms for “mockery”

 • Caricature 
 • Cartoon 
 • Farce 
 • Joke 
 • Parody 
 • Sham 
 • Travesty
 • Ridicule
 • Derision
 • Jeering
 • Sneering
 • Contempt
 • Scorn
 • Scoffing
 • Teasing
 • Taunting
 • Sarcasm

What is Mockery in Tagalog?

EnglishTagalog
MockeryPangungutya
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “mockery” is translated as “pangungutya.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Mockery meaning In Tagalog (Pangungutya)

Ang pangungutya ay nangangahulugang panunuya, panlilibak at ginagawang katatawanan ang isang tao basi sa kanyang itsura, galaw, uri ng pamumuhay at iba pa sa harap ng ibang tao. 

Dagdag pa rito. ito ay tumutukoy sa pang-aasar, pang-aapi, panunukso.

Mockery Synonyms in Tagalog

Here are some synonyms for “pangungutya”

 • Panunuya
 • Tiyaw
 • Tuya
 • Pag-uyam
 • Libak

Example Sentences of Mockery in English

Here are the example sentences of mockery in English.

Sentences of mockery in English
Mockery is used in every school.
There was a lot of mockery in his life.
I feel used by their mockery.
Jake stop studying due to mockery of his classmates.
Mockery really affects the feelings of someone.
English example sentences

Example Sentences of Mockery in Tagalog (Pangungutya)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of mockery in Filipino (Pangungutya)

 1. Ang pangungutya ay madalas nangyayari sa bawat paaralan.

 2. Maraming pangungutya sa buhay niya.

 3. Minsan nasasanay

 4. Nasanay na ako sa kanilang pangungutya sa akin.

 5. Ang pangungutya ay talagang nakakaapekto sa damdamin ng isang tao.

What is the meaning of Mockery in English?

The word “mockery” means actions or words that are hurtful or show disrespect.

What is Mockery in Filipino?

Pangungutya

What is the meaning of Mockery in Filipino?

Ang pangungutya ay nangangahulugang panunuya, panlilibak.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “mockery.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Mockery In Tagalog Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are proud Pinoy.

Leave a Comment