Manifestation In Tagalog Translation – Meaning of Manifestation In Tagalog

MANIFESTATION IN TAGALOGThis article will teach you about what is manifestation in the Tagalog translation. What is the meaning of manifestation in Tagalog? Also, how to use the word manifestation in Tagalog sentences.

In Tagalog, the English word manifestation translates as “pagpapahayag” or “paghahayag”. When we say manifestation in English means it is a sign that shows something clearly and one of the forms that something has when it appears or occurs. Meanwhile, ang pagpapahayag ay nangangahulugan ng pagsasabi tungkol sa isang bagay at ang paghahayag naman ay ang pagsasawika ng nasa isip at pagsisiwalat ng kuro-kuro o damdamin.

MANIFESTATION IN TAGALOG TRANSLATION - MEANING OF MANIFESTATION IN TAGALOG
MANIFESTATION IN TAGALOG TRANSLATION – MEANING OF MANIFESTATION IN TAGALOG

There are a couple of words that could translate into Manifestation. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Manifestation in English?

Here is the meaning of manifestation in English

The word “manifestation” means it is a sign that shows something clearly and one of the forms that something has when it appears or occurs. The act, process, or an instance of manifesting.

Additionally, according to vocabulary.com, manifestation’s origins are in religion and spirituality because if something spiritual becomes real, it is said to be a manifestation.

Manifestation Synonyms In English

Here are some synonyms of manifestation

 • Display
 • Demonstration
 • Showing
 • Show
 • Exhibition
 • Presentation
 • Indication
 • Illustration
 • Sign
 • Indication
 • Evidence
 • Proof
 • Token
 • Symptom
 • Testimony

What is Manifestation in Tagalog?

English to Tagalog Translation

EnglishTagalog
ManifestationPagpapahayag
Manifestation Paghahayag
Manifestation Manipestasyon
English to Tagalog translation of the word manifestation

The word “manifestation” can be directly translated as “pagpapahayag” or “paghahayag” or “manipestasyon” in Filipino, depending on the context of the sentence.

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Manifestation meaning In Tagalog (Pagpapahayag/Paghahayag kahulugan)

Here is the meaning of manifestation in Filipino

Ang pagpapahayag ay nangangahulugan ng pagsasabi tungkol sa isang bagay. Ito ay maaring isang saloobin, pahayag, opinyon, o hindi kaya ay balita.

Samantala, ang paghahayag naman ay ang pagsasawika ng nasa isip at pagsisiwalat ng kuro-kuro o damdamin.

Manifestation Synonyms in Tagalog (Pagpapahayag/Paghahayag)

Here are some synonyms of “pagpapahayag or paghahayag”

 • Pagpapahalata
 • Pagpapakita
 • Palatandaan
 • Patunay
 • Katibayan
 • Patotoo
 • Katunayan
 • Pagpapakilala

Example Sentences of Manifestation in English

Here are the example sentences of manifestation in English.

Sentences of Manifestation in English
There is no manifestation of global warming.
I was inspired by the manifestation of his ideas.
A manifestation of the truth may start with a vision, faith, and a little luck along the road.
It was essentially the manifestation or revelation of God’s truth.
It might simply be a manifestation that she is pretending to be accepted.
English to Tagalog translation of the word manifestation example sentences

Example Sentences of Manifestation in Tagalog (Pagpapahayag/Paghahayag)

Time needed: 3 minutes.

Here are some example sentences of Manifestation in Filipino (Pagpapahayag/Paghahayag)

 1. Walang palatandaan ang global warming.

 2. Na-inspire ako sa pagpapahayag ng kanyang mga ideya.

 3. Ang pagpapayag ng katotohanan ay maaaring magsimula sa isang pangitain, pananampalataya, at kaunting suwerte sa daan.

 4. Ito ay mahalagang pagpapakita o paghahayag ng katotohanan ng Diyos.

 5. Maaaring ito ay isang pagpapakita lamangng pagpapanggap upang siya ay tanggapin.

What is the meaning of Manifestation in English?

The word “manifestation” means it is a sign that shows something clearly and one of the forms that something has when it appears or occurs.

Manifestation in Filipino?

Pagpapahayag or Paghahayag

What is the meaning of Manifestation in Tagalog?

Ang pagpapahayag ay nangangahulugan ng pagsasabi tungkol sa isang bagay at ang paghahayag naman ay ang pagsasawika ng nasa isip at pagsisiwalat ng kuro-kuro o damdamin.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word manifestation meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post, “What Is Manifestation In Filipino: Meaning And Translation.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment

Your email address will not be published.