Mandatory In Tagalog Translation With Meaning

MANDATORY IN TAGALOGThis article will teach you what the word “mandatory” is in the Tagalog translation and its meaning.

MANDATORY IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
MANDATORY IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words that could translate into “mandatory.” However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Mandatory in English?

The word “mandatory” means something that must be done because it is required by law or rules to do so.

What are the Synonyms of Mandatory?

Here are some synonyms of “mandatory”

 • Compulsory
 • Forced
 • Imperative
 • Incumbent 
 • Involuntary
 • Necessary
 • Nonelective
 • Obligatory
 • Peremptory
 • Required
 • Requisite

What is Mandatory in Tagalog?

EnglishTagalog
MandatorySapilitan
MandatoryIniuutos
MandatoryMandatori
A English to Tagalog translation

The Tagalog word for “mandatory” is directly translated as “sapilitan” or “iniuutos” or ” mandatori” depending on the context of the sentence.

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Mandatory meaning In Tagalog (Sapilitan or Iniuutos)

Ang sapilitan ay nangangahulugang kailangan gawin kahit hindi mo naman gusto.

Samantala, ang iniuutos naman ay tumutukoy sa dapat gawin dahil ito ay kinakailangan o tuntunin ng batas.

Mandatory Synonyms in Filipino (Sapilitan or Iniuutos)

Here are some synonyms of “sapilitan or inuutos”

 • Kailangan
 • Kinakailangan
 • Ipinag-uutos
 • Obligado
 • Obligatoryo

Example Sentences of Mandatory in English

Here are the example sentences of Mandatory in English.

Sentences of Mandatory in English
It is mandatory to wear a face mask in public places.
The establishments require vaccination.
Students are required to wear a complete uniform.
The government orders required everyone to be vaccinated.
It is mandatory to attend the seminar.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Mandatory in Filipino (Sapilitan or Iniuutos)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Mandatory in Filipino (Sapilitan or Iniuutos).

 1. Sapilitan ang pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar.

 2. Ang mga establisyemento ay nangangailangan ng pagbabakuna.

 3. Ang mga mag-aaral ay kinakailangang magsuot ng kumpletong uniporme.

 4. Iniuutos ng gobyerno na magpabakuna ang lahat.

 5. Ito ay sapilitang dumalo sa seminar.

What is the meaning of Mandatory in English?

The word “mandatory” means something that must be done because it is required by law or rules to do so.

What is Mandatory in Filipino?

Sapilitan or Iniuutos

What is the meaning of Mandatory in Filipino?

Ang sapilitan ay nangangahulugang kailangan gawin kahit hindi mo naman gusto at ang iniuutos naman ay tumutukoy sa dapat gawin dahil ito ay kinakailangan o tuntunin ng batas.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “mandatory.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about Mandatory In Filipino Translation With Meaning.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment