Management In Tagalog Translation With Meaning

MANAGEMENT IN TAGALOGThis article will teach you what the word “management” is in the Tagalog translation and its meaning.

MANAGEMENT IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
MANAGEMENT IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “management.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Management in English?

The word “management” means it is the process of planning and the things that people do to achieve their goals, no matter if it’s a business, a non-profit, or the government.

Additionally, management also involves making decisions and organizing, leading, motivating, and controlling an organization’s human, financial, physical, and information resources so that the organization can achieve its goals in an effective and efficient way.

What are the Synonyms of Management?

Here are some synonyms of “management”

 • Care
 • Handling
 • Administration
 • Direction
 • Governance 
 • Guidance
 • Handling
 • Intendance
 • Operation
 • Oversight
 • Presidency
 • Regulation
 • Running
 • Stewardship
 • Supervision

What is Management in Tagalog?

EnglishTagalog
ManagementPamamahala
A English to Tagalog translation

The Tagalog word for “management” is directly translated as “pamamahala.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Management meaning In Tagalog (Pamamahala)

Ang pamamahala ay tumutukoy sa proseso ng pagkontrol at paghawak sa mga bagay, tao at sa isang gawain upang maisakatuparan o makamit ang mga layunin.

Dagdag pa rito, ang pamamahala ay isang propesyonal na paghawak sa usaping pang negosyo, gawaing publiko, at katulad; mga tao na kasangkot dito, gaya ng kalupunan ng mga direktor at pamunuan.

Management Synonyms in Tagalog (Pamamahala)

Here are some synonyms of “Pamamahala”

 • Pangangasiwa
 • Pamunuan
 • Pamahalaan
 • Pagkontrol
 • Paghawak

Example Sentences of Management in English

Here are the example sentences of management in English.

Sentences of Management in English
The management controls everything in the company.
Bad management was the reason why it didn’t work out.
Our management gives honor to the standout employees.
Once the management is good, the workflow is efficient.
A new management policy has been released.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Management in Tagalog (Pamamahala)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Management in Filipino (Pamamahala)

 1. Kinokontrol ng pamunuan ang lahat ng bagay sa kumpanya.

 2. Ang masamang pamamahala ang naging dahilan kung bakit hindi ito natuloy.

 3. Ang aming pamamahala ay nagbibigay ng karangalan sa mga natatanging empleyado.

 4. Kapag ang pamamahala ay mahusay, ang daloy ng trabaho ay mahusay.

 5. Isang bagong patakaran sa pamamahala ang inilabas.

What is the meaning of Management in English?

The word “management” means the process of planning and the things that people do to achieve their goals

What is Management in Filipino?

Pamamahala

What is the meaning of Management in Filipino?

Ang pamamahala ay tumutukoy sa proseso ng pagkontrol at paghawak sa mga bagay, tao at sa isang gawain upang maisakatuparan o makamit ang mga layunin.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “management.” We also provided example sentences.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Management In Tagalog Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment