Kulay In English Translation With Meaning

KULAY IN ENGLISH – This article will teach you what the word “kulay” is in the English translation and its meaning.

Kulay In English Translation With Meaning
KULAY IN ENGLISH TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the English language that could be translated into “kulay.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Kulay in Tagalog? (Kulay Kahulugan)

Ang mga kulay ay mga katangiang bahid biswal o bagay na nakikita ng mga mata ng tao na maaaring matingkad o mapusyaw. Nanggagaling ang kulay mula sa sinag ng araw or spectrum.

Dagdag pa rito, pinag-hihiwalay ng bahaghari ang lahat ng mga sinag ng araw. Makikita natin sa loob ng bahaghari ang bawat kulay.

Kahulugan ng mga Kulay

Ito ang kahulugan ng mga kulay

Pula o Red

Ang pula ay kulay ng ‘passion’ at enerhiya. Ang pula ay nakakakuha ng pansin at nagpapakita ng lakas at enerhiya na nag-uudyok ng pagkilos.

Naiuugnay din ito sa sekswalidad at pinasisigla ang isang malalim na damdamin. Ang pula ay ginagamit upang magbigay ng babala o hudyat na mag-ingat sa panganib.

Kahel  o Orange

Ang orange ay kulay ng sigasig at emosyon. Ang orange ay nagpapalabas ng init at kagalakan at itinuturing na isang nakakatuwang kulay sapagkat nagbibigay ito ng mabigat na emosyon.

Ito rin ay nakapagpapasigla at nagdaragdag ng positibong pananaw sa buhay. Hinihikayat nito ang pagiging pagkamalikhain. Ang orange ay sumisimbolo sa kaibahan at masiglang kulay.

Dilaw o Yellow

Ang dilaw ay kulay ng kaligayahan at maaliwalas. Ang dilaw ay isang masiglang kulay na nagdudulot ng kagalakan sa mundo.

Ginagawa nitong madali ang pag-aaral dahil nakakaapekto ito sa lohikal na bahagi ng utak, pinasisigla ang mentalidad at pang-unawa. Pinasisigla din nito ang pag-iisip at pag-uusisa at pinalalaki ang kumpiyansa.

Berde o Green

Ang berde ay kulay ng pagkakaisa at kalusugan. Ang berde ay isang nakakarelaks na kulay at nagpapasigla sa ating katawan at isipan.

Ito ay nagbabalanse sa ating mga emosyon at nagbibigay babala ng kaligtasan. Nagbibigay din ito sa atin ng pag-asa, paglago, at kasaganahan.  

Asul o Blue

Ang asul ay kulay ng tiwala at katapatan. Ang asul ay sumisimbolo ng katahimikan, kapayapaan at kaligtasan.

Nagpapahiwatig ito ng pagiging kalmado at naiuugnay ito sa karagatan na nagbibigay ng kapahingahan ng diwa o isip.

Lila o Violet

Ang lila ay kulay ng spiritwalidad at imahinasyon. Ang kulay na ito ay nagpapaliwanag sa atin ng karunungan at hinihikayat ang paglago ng ating espirituwal na pananaw.

Ito ay madalas na nauugnay sa kaharian at karangyaan. Hinihimok ng kulay na ito ang isip, katawan, at kaluluwa upang mabuhay nang maayos.

Kayumanggi o Brown

Ang kulay brown ay ang kulay ng lupa, kahoy, at bahay. Ito ay sumisimbolo sa isang saligan, pundasyon, katatagan, at katapatan.

Ang brown ay isang natural o neutral na kulay na karaniwang nauugnay sa mga panahon ng taglagas.

Itim o Black

Ang kulay itim ay kulay ng pagiging sopistikado at misteryo. Ang itim ay karaniwang nakakatakot na kulay kadalasang naiuugnay sa kababalaghan.

Ito ang pumupukaw ng ating mga pandama at nangangahulugan ng pagiging elegante at kagandahan.

Puti o White

Ang kulay puti ay kadalisayan at kalinisan. Ang puti ay isang tunay na balanse ng lahat ng mga kulay at nauugnay sa pagiging simple at pagiging perpekto. Nagbibigay rin ito ng pag-asa at kaaliwasan sa ating isipan.  

What is Kulay in English?

TagalogEnglish
KulayColor
KulayColour
Tagalog to English translation

The English word for “kulay” is translated as “color.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

What is the meaning of Kulay in English? (Color)

Color is the quality of an object or substance with respect to light reflected by the object. It is usually determined visually by the measurement of hue, saturation, and brightness of the reflected light and saturation, or chroma.

Color Synonyms In English

Here are some synonyms for color:

 • Cast
 • Hue
 • Shade
 • Tincture
 • Tinge
 • Tint
 • Tone

Impact on the meaning of colors

These are the different meanings of kulay in English translation, and here are a few things that can have an impact on the meaning of colors.

 • Cultural differences — Red represents good luck in China but in South Africa it’s the color of mourning. Americans associate green with money as that’s the color of dollar bills but that isn’t the case globally.

  Black is the color of mourning in Western countries, while in some East Asian countries it’s white. In the US green is the color of envy, while in Germany it’s yellow.
 • Shades and tones — A color may have a general meaning, but lighter shades can vary dramatically compared to darker shades, while more natural, muted shades will differ from artificial neon colors.
 • Color combinations — If you’re using more than one color you need to be aware of how color combinations affect the overall meaning. They can enhance each other, make each other pop, blend together or fight with each other.

  You’ll need to give some thought to their combined meanings and what effect you want to achieve with your combination. Color theory will help you understand the relationships between colors.

The meanings of colors

These are the different meanings of kulay in English translation.

 • Red is for energy, passion and danger.
 • Orange is for creativity, youth and enthusiasm.
 • Yellow is for happiness, hope and spontaneity.
 • Green is for nature, growth and harmony—but also wealth and stability.
 • Blue is for calm, trust and intelligence.
 • Purple is for luxury, mystery and spirituality.
 • Pink is for femininity, playfulness and romance.
 • Brown is for wholesomeness, warmth and honesty.
 • Black is for elegance, power and sophistication.
 • White is for minimalism and simplicity.
 • Gray is for professionalism, formality and conventionality.
 • Multicolor is for fun, diversity and optimism.

Example Sentences of Kulay in Tagalog (Kulay)

Here are some example sentences of kulay in Tagalog.

Sentences of kulay in Tagalog
Ikaw ang nagbibigay kulay sa buhay ko.
Anong kulay ito?
Ano ang pinakamagandang kulay para sa aking bahay?
Gusto ko ang kulay ng buhok mo ngayon.
Blue ang paborito kong kulay.
Tagalog Example Sentences

Example Sentences Kulay in English (Color)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of the word “kulay” in English translation (Color)

 1. You bring color to my life.

 2. What color is this?

 3. What is the best color for my house?

 4. I like the color of your hair now.

 5. Blue is my favorite color.

What is the meaning of Kulay in Tagalog?

Ang mga kulay ay mga katangiang bahid biswal o bagay na nakikita ng mga mata ng tao na maaaring matingkad o mapusyaw.

What is Kulay in English?

Color or Colour

What is the meaning of Kulay in English?

Color is the quality of an object or substance with respect to light reflected by the object.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “kulay.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post “Kulay In English Translation With Meaning,” let us know by leaving a comment below.

We are proud Pinoy.

Leave a Comment