Ironically In Tagalog Translation With Meaning

IRONICALLY IN TAGALOG – This article will teach you what the word “ironically” in the Tagalog translation and its meaning.

IRONICALLY IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
IRONICALLY IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “ironically.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Ironically in English?

Ironically in a way that uses words to mean the opposite of what they normally mean, or makes an obvious exaggeration or understatement, as a joke or in order to make a point.

Ironically Synonyms In English

Here are some synonyms of “Ironically”

 • Jokingly
 • Amusingly
 • Merrily
 • Ridiculously
 • Absurdly
 • Facetiously
 • Jocosely
 • Jovially
 • Ludicrously
 • Mirthfully
 • Playfully
 • Satirically

What is Ironically in Tagalog?

EnglishTagalog
IronicallyBalintuna
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “ironically” is translated as “balintuna.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Ironically meaning In Tagalog (Balintuna kahulugan)

Ang balintuna ay ang mga bagay o pangyayari na mahirap mong paniwalaan kaagad o kayay hindi mo akalain at hindi totoo o kasinungalingan lamang.

Ironically Synonyms in Tagalog (Balintuna Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms of Balintuna in Tagalog.

 • Balatkayo
 • Kasinungalingan
 • Balintunain
 • Magbalintuna

Ironically in English Example Sentences

Here are the example sentences of Ironically in English.

Sentences of Ironically in English
Most of my written novel was meant to be ironically.
He smiled ironically towards my colleague.
Ironically, my best friend and ex got married despite my heartache.
Ironically, people come and go.
I really like the slimming tea, but, ironically, it is no longer on the market.
English to Tagalog translation example sentences

Ironically in Tagalog Example Sentences (Balintuna)

Time needed: 3 minutes.

Here are some example sentences of Ironically in Filipino (Balintuna)

 1. Karamihan sa aking nakasulat na nobela ay sinadya upang maging balintuna.

 2. Nakangiti siyang pabalintuna sa kasamahan ko.

 3. Ang matalik kong kaibigan ay ikinasal sa dati kong kasintahan na isang balintuna kahit na labis akong nasasaktan.

 4. Balintuna ang taong ay dumarating at umaalis.

 5. Gusto ko talaga ang pampayat na tsaa ngunit balintuna, wala na ito sa merkado.

What is the meaning of Ironically in English?

Ironically in a way that uses words to mean the opposite of what they normally mean.

Ironically in Tagalog?

Balintuna

What is the meaning Ironically in Tagalog?

Ang balintuna ay ang mga bagay o pangyayari na mahirap mong paniwalaan kaagad.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word ironically, meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post, “Ironically In Tagalog Translation With Meaning ,” let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment