Intimidation In Tagalog Translation – Meaning of Intimidation in Tagalog

INTIMIDATION IN TAGALOG – This article will teach you about what is intimidation in the Tagalog translation. What is the meaning of intimidation in Tagalog? Also, how to use the word intimidation in Tagalog sentences.

In Tagalog, the English word intimidation translates as “pananakot”. When we say intimidation in English means it is when you try to frighten a weaker person into doing what you want and act of making someone feel timid or afraid. Meanwhile, ang pananakot ay kapag sinubukan mong takutin ang isang mas mahinang tao na gawin ang gusto mo at gawin ang isang tao na mahiya o matakot.

INTIMIDATION IN TAGALOG TRANSLATION - MEANING OF INTIMIDATION IN TAGALOG
INTIMIDATION IN TAGALOG TRANSLATION – MEANING OF INTIMIDATION IN TAGALOG

There are a couple of words that could translate into Intimidation. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Intimidation in English?

Here is the meaning of intimidation in English

The word intimidation means it is when you try to frighten a weaker person into doing what you want and act of making someone feel timid or afraid.

Additionally, it is the action of intimidating someone, or the state of being intimidated.

Intimidation Synonyms In English

Here are some synonyms of intimidation

 • Frightening
 • Menacing
 • Terrifying
 • Scaring
 • Alarming
 • Terrorizing
 • Cowing
 • Subduing
 • Daunting
 • Unnerving
 • Threatening
 • Domineering
 • Browbeating
 • Bullying
 • Pressuring
 • Pressurizing

What is Intimidation in Tagalog?

English to Tagalog Translation

EnglishTagalog
IntimidationPananakot
Intimidation Intimidasyon
English to Tagalog translation of the word intimidation

The word “Intimidation” can be directly translated as “pananakot” or “intimidasyon,” depending on the context of the sentence.

Intimidation can also be translated as intimidasyon, which is directly derived from the word “intimidation.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Intimidation meaning In Tagalog (Pananakot kahulugan)

Here is the meaning of intimidate in Filipino

Ang kahulugan ng pananakot ay kapag sinubukan mong takutin ang isang mas mahinang tao na gawin ang gusto mo at gawin ang isang tao na mahiya o matakot.

Intimidation Synonyms in Tagalog (Pananakot Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of Intimidation in Filipino

 • Pagtakot
 • Tinatakot
 • Nagbabanta
 • Takutin

Example Sentences of Intimidation in English

Here are the example sentences of intimidation in English.

Sentences of Intimidation in English
Almost majority of street harassment is motivated by intimidation.
We agree that throughout the recent elections, a great deal of corruption and intimidation took place.
The witnesses are being intimidated.
Modern technology has ushered in a new era of teenage intimidation and harassment.
Customers can view designs without feeling rushed or intimidation.
English to Tagalog translation of the word intimidation example sentences

Example Sentences of Intimidation in Tagalog (Pananakot)

Time needed: 3 minutes.

Here are some example sentences of Intimidation in Filipino (Pananakot)

 1. Ang karamihan ng panliligalig sa kalye ay udyok ng pananakot.

 2. Sumasang-ayon kami na sa buong nagdaang halalan, napakaraming katiwalian at pananakot ang naganap.

 3. Tinatakot ang mga saksi.

 4. Ang modernong teknolohiya ay naghatid sa isang bagong panahon ng pananakot at panliligalig sa mga kabataan.

 5. Maaaring tingnan ng mga mamimili ang mga disenyo nang hindi nagmamadali o natatakot.

What is the meaning of Intimidation in English?

The word intimidation means it is when you try to frighten a weaker person into doing what you want and act of making someone feel timid or afraid.

Intimidation in Tagalog?

Pananakot

What is the meaning of Intimidation in Tagalog?

Ang kahulugan ng pananakot ay kapag sinubukan mong takutin ang isang mas mahinang tao na gawin ang gusto mo at gawin ang isang tao na mahiya o matakot.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word intimidation meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post, “What Is Intimidation In Filipino: Meaning And Translation.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment

Your email address will not be published.