Inspiration In Tagalog Translation – Meaning of Inspiration In Tagalog

INSPIRATION IN TAGALOGThis article will teach you about what is inspiration in the Tagalog translation. What is the meaning of inspiration in Tagalog? Also, how to use the word inspiration in Tagalog sentences.

In Tagalog, the English word inspiration translates as “inspirasyon”. When we say inspiration in English means it is something that makes someone want to do something or that gives someone an idea about what to do or create. Meanwhile, ang inspirasyon ay nangangahulugang pinagkukuhanan ng lakas ng loob at nagtutulak sa atin na gawin ang isang mabuting bagay.

INSPIRATION IN TAGALOG TRANSLATION - MEANING OF INSPIRATION IN TAGALOG
INSPIRATION IN TAGALOG TRANSLATION – MEANING OF INSPIRATION IN TAGALOG

There are a couple of words that could translate into Inspiration. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Inspiration in English?

Here is the meaning of inspiration in English

The term inspiration comes from the Spanish word inspiración.

The word “inspiration” means it is something that makes someone want to do something or that gives someone an idea about what to do or create. It is a force or influence that inspires someone.

Additionally, according merriam-webster, it is a person, place, experience, etc., that makes someone want to do or create something.

Furthermore, according to vocabulary.com, the noun inspiration can also mean a sudden intuition or idea, or something that arouses your desire to take action. Inspiration can also mean breathing in or inhaling. 

Inspiration Synonyms In English

Here are some synonyms of inspiration

 • Encouragement
 • Enthusiasm
 • Genius
 • Incentive
 • Influence
 • Insight
 • Motivation
 • Revelation
 • Vision

What is Inspiration in Tagalog?

English to Tagalog Translation

EnglishTagalog
InspirationInspirasyon
English to Tagalog translation of the word inspiration

The word “inspiration” can be directly translated as “inspirasyon” in Filipino. It is directly derived from the word “inspiration.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Inspiration meaning In Tagalog (Inspirasyon kahulugan)

Here is the meaning of inspiration in Filipino

Ang inspirasyon ay nangangahulugang pinagkukuhanan ng lakas ng loob at nagtutulak sa atin na gawin ang isang mabuting bagay. Ito ay maaaring tao, karanasan, hayop, pangarap o iba pa.

Dagdag pa rito, ayon sa brainkly.ph, ito ay para ring role model o taong gusto nating tularan. Mabuti ang pagkakaroon ng inspirasyon sapagkat nagbibigay ito sa atin ng lakas. Ito rin ay nagtataglay ng mabuting katangian.

Inspiration Synonyms in Tagalog (Inspirasyon)

Here are some synonyms of “inspirasyon”

 • Pampasigla
 • Ispirasyon
 • Pamukaw-sigla
 • Pinagmulan ng sigla

Example Sentences of Inspiration in English

Here are the example sentences of inspiration in English.

Sentences of Inspiration in English
My family is my inspiration.
Who is your inspiration?
What is your inspiration for achieving your goals despite the circumstances?
He is an inspiration to us all to work hard and do our very best.
You look gorgeous today. Who inspires you?
English to Tagalog translation of the word inspiration example sentences

Example Sentences of Inspiration in Tagalog (Inspirasyon)

Time needed: 3 minutes.

Here are some example sentences of Inspiration in Filipino (Inspirasyon)

 1. Ang aking pamilya ang aking inspirasyon.

 2. Sino ang iyong inspirasyon?

 3. Ano ang iyong inspirasyon sa pagkamit ng iyong mga layunin sa kabila ng mga pangyayari?

 4. Siya ay isang inspirasyon sa ating lahat na magsikap at gawin ang lahat ng ating makakaya.

 5. Napakaganda mo ngayon. Sino ang nagbibigay inspirasyon sa iyo?

What is the meaning of Inspiration in English?

The word “inspiration” means it is something that makes someone want to do something or that gives someone an idea about what to do or create.

Inspiration in Filipino?

Inspirasyon

What is the meaning of Inspiration in Tagalog?

Ang inspirasyon ay nangangahulugang pinagkukuhanan ng lakas ng loob at nagtutulak sa atin na gawin ang isang mabuting bagay.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word inspiration meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about the post, “What Is Inspiration In Filipino: Meaning And Translation.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment

Your email address will not be published.