Insane In Tagalog Translation With Meaning

INSANE IN TAGALOG – This article will teach you what the word “insane” is in the Tagalog translation and its meaning.

INSANE IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
INSANE IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words that could translate into insane However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

Watch the video to see the full discussion of Insane in Tagalog Translation With Meaning

https://youtu.be/_jJkx0zAhb4

What is the meaning of Insane in English?

Insane means unable to think in a clear or sensible way.

Additionally, it refers to having or showing a very abnormal or sick state of mind.

Insane Synonyms In English

Here are some synonyms of Insane

 • Psychotic
 • Balmy
 • Crazy
 • Maniacal
 • Psycho
 • Nuts
 • Brainsick

What is Insane in Tagalog?

EnglishTagalog
InsaneBaliw
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “insane” is directly translated as “baliw.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Insane meaning In Tagalog (Baliw kahulugan)

Ang baliw ay ang matinding kawalan ng kakayahang pangkaisipan at pagkilala sa sariling katauhan dahil sa pagkawala o pinsala sa mga nyuron sa utak at nakikilála sa pamamagitan ng pagkasira ng gunita, pagbabago ng personalidad, at magulong pangangatuwiran.

Dagdag pa rito, ang baliw ay ang pagkakaroon o pagpapakita ng isang napaka-abnormal o may sakit na estado ng pag-iisip.

At sa ating mga Pilipino ang baliw ay minsan ginagamit bilang ekspresyon kagaya na lamang ng” baliw kaba?, parang baliw to”.

Insane Synonyms in Tagalog (Baliw Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms of baliw in Tagalog.

 • Kabaliwan
 • Pagkabaliw
 • Sakit sa Pagiisp
 • Naloloko
 • Loko/Loka
 • Nasiraan ng bait

Insane in English Example Sentences

Here are the example sentences of Insane in English.

Sentences of Insane in English
Are you insane?
I think she’s a insane.
You look like insane.
You are insane with your money.
He’s insane by the way.
English to Tagalog translation example sentences

Insane in Tagalog Example Sentences (Baliw)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Insane in Tagalog (Baliw).

 1. Baliw kaba?

 2. Sa tingin ko nababaliw na sya.

 3. Para kang kang baliw.

 4. Nababaliw kana sa pera mo.

 5. Nababaliw na pala sya.

What is the meaning of Insane in English?

Insane means unable to think in a clear or sensible way and having or showing a very abnormal or sick state of mind.

Insane in Tagalog?

Baliw

What is the meaning Insane in Tagalog?

Ang baliw ay ang matinding kawalan ng kakayahang pangkaisipan at pagkilala sa sariling katauhan dahil sa pagkawala o pinsala sa mga nyuron sa utak at nakikilála sa pamamagitan ng pagkasira ng gunita, pagbabago ng personalidad, at magulong pangangatuwiran.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “insane.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about “Insane In Tagalog Translation With Meaning.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment