Improvement In Tagalog Translation With Meaning

IMPROVEMENT IN TAGALOGThis article will teach you what the word “improvement” is in the Tagalog translation and its meaning.

IMPROVEMENT IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
IMPROVEMENT IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words that could translate into “improvement.” However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Improvement in English?

The word “improvement” means it is the act or process of improving and making something better or getting better.

Improvement Synonyms In English

Here are some synonyms of improvement

 • Advance
 • Advancement
 • Breakthrough
 • Enhancement
 • Development
 • Upgrade
 • Refinement

What is Improvement in Tagalog?

EnglishTagalog
ImprovementPagpapabuti
Improvement Pagpapaganda
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “improvement” is directly translated as “pagpapabuti” or “pagpapaganda” depending on the context of the sentence.

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Improvement meaning In Tagalog (Pagpapabuti/Pagpapaganda kahulugan)

Ang pagpapabuti ay nangangahulugang paggawa ng isang bagay na mas mabuti o pagbutihin.

Samantala, ang pagpapaganda naman ay tumutukoy sa pagbabago ng isang bagay o tao na naging mas maganda o mas mahusay.

Improvement Synonyms in Tagalog (Pagpapabuti/Pagpapaganda)

Here are some synonyms of “pagpapabuti or pagpapaganda”

 • Ikabuti
 • Reporma
 • Ihusay
 • Pagpapaunlad
 • Kaunlaran
 • Paghusay
 • Pagbuti
 • Pagkakapag-ayos
 • Pag-unlad

Example Sentences of Improvement in English

Here are the example sentences of improvement in English.

Sentences of Improvement in English
I’ve noticed an improvement in your work these past few days.
Our school got a lot of improvement after we graduated.
There is a big improvement in the company.
The writer made some improvements to the article.
My friend was really shocked about my improvement.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Improvement in Tagalog (Pagpapabuti/Pagpapaganda)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Improvement in Filipino (Pagpapabuti/Pagpapaganda).

 1. Napansin kong pagbuti sa iyong trabaho nitong mga nakaraang araw.

 2. Malaki ang naging pag-unlad ng paaralan pagka-graduate namin.

 3. May malaking pagpapabuti sa kumpanya.

 4. Gumawa ang manunulat ng ilang mga pagpapahusay sa artikulo.

 5. Nagulat talaga ang kaibigan ko sa aking pagpapaganda.

What is the meaning of Improvement in English?

The word “improvement” means it is the act or process of improving and making something better or getting better.

Improvement in Filipino?

Pagpapabuti o Pagpapaganda

What is the meaning of Improvement in Tagalog?

Ang pagpapabuti ay ang paggawa ng isang bagay na mas mabuti o pagbutihin at ang pagpapaganda naman ay ang pagbabago ng isang bagay o tao na naging mas maganda o mas mahusay.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “improvement.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about “Improvement In Filipino Translation With Meaning.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment