Identification In Tagalog Translation With Meaning

IDENTIFICATION IN TAGALOG – This article will teach you what the word “identification” is in the Tagalog translation and its meaning.

IDENTIFICATION IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING
IDENTIFICATION IN TAGALOG TRANSLATION WITH MEANING

There are a couple of words that could translate into “identification.” However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of Identification in English?

The word identification means an act of identifying and the state of being identified.

Additionally, it is a psychological orientation of the one’s self in regard to something (such as a person or group) with a resulting feeling of close emotional association.

Identification Synonyms In English

Here are some synonyms of identification

 • ID
 • ID card
 • Identification card
 • Identity card
 • Identified
 • Certificate
 • Document
 • Exhibit
 • Paper
 • Attestation
 • Confirmation
 • Documentation
 • Evidence
 • Proof
 • Substantiation
 • Validation
 • Authentication
 • Manifestation
 • Verification
 • Demonstration
 • Illustration

What is Identification in Tagalog?

EnglishTagalog
IdentificationPagkakilala
IdentificationPagkakilanlan
IdentificationIdentipikasyon
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “identification” is directly translated as “pagkakilala” or “pagkakilanlan” or “identipikasyon,” depending on the context of the sentence.

Identification can also be translated as “identipikasyon,” which is derived from the word “identification.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

Identification meaning In Tagalog (Pagkakilala kahulugan)

Ang salitang pagkakilala ay nangangahulugan katangian. Maaari itong gamitin sa isang bagay, tao, hayop, lugar, pangyayari, at iba pa.

Dagdag pa rito, nagagamit ito upang malaman ang pagkakaiba ng dalawa o higit pang bagay. Gayundin nang sa gayon ay mas madalian ang isa na matandaan ang isa pang bagay o iba pa.

Identification Synonyms in Tagalog (Pagkakilala Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of identification in Filipino

 • Pagkilala
 • Nakilala
 • Pagpapatunay
 • Ebidensiya

Example Sentences of Identification in English

Here are the example sentences of identification in English.

Sentences of Identification in English
The body was identified by bringing in a member of the family.
The security guard asked me for some identification.
May I see your identification?
Two types of identification are required.
Unfortunately, the identification of the typhoon victims is still incomplete.
English to Tagalog translation example sentences

Example Sentences of Identification in Tagalog (Pagkakilala)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of Identification in Filipino (Pagkakilala).

 1. Nakilala ang bangkay sa pamamagitan ng pagdadala ng miyembro ng pamilya.

 2. Tinanong ako ng security guard ng ilang pagpapatunay.

 3. Maaari ko bang makita ang iyong pagkakilala?

 4. Dalawang uri ng pagkakilala ang kailangan.

 5. Sa kasamaang palad, hindi pa kumpleto ang pagkakilala ng mga nasalanta ng bagyo.

What is the meaning of Identification in English?

The word identification means an act of identifying and the state of being identified.

Identification in Tagalog?

Pagkakilala

What is the meaning of Identification in Tagalog?

Ang salitang pagkakilala ay nangangahulugan katangian. Maaari itong gamitin sa isang bagay, tao, hayop, lugar, pangyayari, at iba pa.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed the meaning and translation of the word “identification.” We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about “Identification In Filipino Translation With Meaning.” Let us know what you think about this post by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment