I LOVE YOU IN TAGALOG – This article will teach you what the word “I love you” is in the Tagalog translation and its meaning.

I love you In Tagalog Translation With Meaning
I love you In Tagalog Translation With Meaning

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “I love you.” However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write.

What is the meaning of I love you in English?

Here is the meaning of I love you in English.

I love you is an affirmation of romantic feeling to a lover or spouse and it is a platonic expression of strong inclination or liking to a friend.

Additionally, I love you is an affirmation of affection or deep caring, especially to a family member.

I love you Synonyms In English

Here are some synonyms of I love you

 • I adore you
 • I cherished you
 • You’re everything to me
 • I admired you
 • I’m devoted to you
 • You make me happy
 • I’m addicted to you
 • You drive me crazy
 • I’m totally into you
 • You’re my everything

What is I love you in Tagalog?

EnglishTagalog
I love youMahal kita
English to Tagalog translation

The Tagalog word for “I love you” is translated as “mahal kita.”

See also: Translate English To Tagalog Words And Tagalog to English Dictionary

I love you meaning In Tagalog (Mahal kita kahulugan)

Ang mahal kita ay isang pagpapatunay ng romantikong pakiramdam sa isang kalaguyo o asawa at ito ay isang mala-ekspresyong pagpapahayag ng malakas na pagkahilig o pagkagusto sa isang kaibigan.

Dagdag pa rito, ang mahal kita ay isang pagpapatunay ng pagmamahal o malalim na pagmamalasakit, lalo na sa isang miyembro ng pamilya.

I love you Synonyms in Tagalog (Mahal kita Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms of mahal kita in Tagalog.

 • Iniibig kita
 • Pagmamahal
 • Minahamahal kita
 • Ikaw ang lahat sa akin
 • Gusto kita
 • Sinasamba kita
 • Adik ako sayo

I love you in English Example Sentences

Here are the example sentences of I love you in English.

Sentences of I love you in English
Thank you for everything and I love you so much .
I offer this to my parents who support me from the start I love you mama and papa.
When I first saw you I know you are the one for me I love you babe.
Its hard to believe that I am here in front of you saying I love you.
I think I love you and I really mean it.
Example sentences

I love you in Tagalog Example Sentences (Mahal kita)

Time needed: 1 minute.

Here are some example sentences of I love you in Tagalog (Mahal kita)

 1. Salamat sa lahat at mahal na mahal kita.

 2. Inaalay ko ito sa aking mga magulang na sumusuporta sa akin mula sa simula na mahal ko kayo mama at papa.

 3. Nung una kitang makita alam kong ikaw ang para sa akin mahal kita babe.

 4. Mahirap paniwalaan na narito ako sa harap mo na sinasabi na mahal kita.

 5. Sa tingin ko na mahal kita at totooo na talaga ito.

What is the meaning of I love you in English?

I love you is an affirmation of romantic feeling to a lover or spouse and it is a platonic expression of strong inclination or liking to a friend and affirmation of affection or deep caring, especially to a family member.

What is I love you in Tagalog?

Mahal kita

What is the meaning of I love you in Tagalog?

Ang mahal kita ay isang pagpapatunay ng romantikong pakiramdam sa isang kalaguyo o asawa at ito ay isang mala-ekspresyong pagpapahayag ng malakas na pagkahilig o pagkagusto sa isang kaibigan.

For More English and Tagalog Translations

Additionally, if you want to know more, see the following links below:

Summary

In summary, we have discussed what is the translation of the word I love you, meaning, kahulugan, kasingkahulugan in Tagalog, and synonyms. We also provided example sentences in English and Tagalog.

Inquiries

If you have any questions or suggestions about “I love you In Tagalog Translation With Meaning“, let us know by leaving a comment below.

We are Proud Pinoy.

Leave a Comment